Palettertje 13 maart 2012
TSO
Het TSO-team (de overblijfmoeders) heeft op 7 februari jongstleden gezamenlijk de cursus gevolgd. In deze cursus zijn een aantal onderwerpen besproken, waarmee het team nu aan de slag gaat.
Met name het aanbod van de activiteiten tijdens de TSO wordt op dit moment bekeken.
Wij houden u op de hoogte!
Groep 1-2 naar de boerderij
In het kader van het thema Op de boerderij gaat groep 1-2 op dinsdagmiddag 20 maart op bezoek bij een boerderij. De groepsmoeders hebben het vervoer al geregeld. We zullen gewoon om 15.15 uur terug zijn op school.
Daltonvisitatie
Op dinsdag 27 maart krijgen we bezoek van de Nederlandse Daltonvereniging. Zij komen kijken of wij voldoende Daltonelementen in ons onderwijs hebben om nog steeds Daltonschool te mogen heten. Zo’n bezoek vindt eens in de vijf jaar plaats.
Pasen en de meivakantie
Vrijdag 6 april en maandag 9 april zijn de kinderen vrij in verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag.
Woensdag 25 april start de meivakantie (vanaf dinsdagmiddag om 15.15 uur zijn de kinderen dus vrij). Deze meivakantie duurt tot zondag 6 mei.
Project verzet naar juni
Inmiddels hebben we een nieuwe datum voor het schoolbrede project. Het project zal plaatsvinden van maandag 4 juni t/m vrijdag 15 juni.
Techniekmiddag
Maandagmiddag 2 april en dinsdagmiddag 3 april organiseren we weer techniekmiddagen voor de groep 3 t/m 8. Op maandagmiddag zijn groep 3, 4 en 5 aan de beurt en op dinsdagmiddag groep 6, 7 en 8. De kinderen worden in groepjes verdeeld en ieder groepje wordt begeleid door een ouder, stagiair of oud-leerling. Op deze middag doen de kinderen spellen uit de techniektorens.
Oudergesprekken
In de week van 16 april vinden de tienminutengesprekken tussen ouders en leerkracht(en) plaats.
Voor die tijd krijgt u een briefje mee met daarop de geplande tijd.
Mocht u op dat tijdstip verhinderd zijn, laat het dan op tijd aan de desbetref-fende leerkracht weten, zodat er een andere afspraak gemaakt kan worden.
Meimarkt
Op woensdag 30 mei is er weer de jaarlijkse meimarkt. We doen nu vast een aankondiging, zodat u spulletjes kunt gaan verzamelen voor de rommelmarkt en voor de verloting.
Na de meivakantie zullen er weer bakken komen te staan waar u uw spullen in kwijt kunt.
Vernieuwde website
Zoals u wellicht gezien hebt, is onze website vernieuwd. Het adres is hetzelfde gebleven (www.paletkesteren.nl), maar de lay-out is gewijzigd. Op dit moment zijn we druk bezig met het vullen van de nieuwe site. Op de site kunnen naast foto’s ook filmpjes geplaatst worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind op een foto of filmpje te zien is op de website, laat u het ons dan weten. Met het plaatsen van filmpjes en foto’s zullen wij daar dan rekening mee houden.
Rapport
Voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Wij willen graag dat de rapporten deze week weer mee naar school genomen worden.
 
Studiedag in 2012 (herhaling)
Op 15 februari en 28 februari stonden studiedagen gepland voor het team. Deze studiedagen gaan niet door, omdat de organisatie die deze dagen zou gaan verzorgen zich teruggetrokken heeft. De kinderen kunnen deze dagen dus gewoon naar school. In plaats daarvan hebben wij op woensdag 28 maart een studiedag. De kinderen zijn deze dag wel vrij.
 
Hoofdluis
De laatste tijd zijn we op school weer wat meer aan het controleren. Er zijn namelijk hoofdluizen en neten gesignaleerd. Het is zaak dat we alert zijn. Controle en regelmatig kammen zijn weer belangrijk.
Verder hebben we gemerkt dat niet ieder kind een luizenzak (op school) heeft. Dit is echter wel raadzaam. Het verkleint namelijk de kans op een hoofdluisbesmetting.
 
Project in maart
Op onze kalender staat dat wij volgende week starten met een schoolbreed project. Door omstandigheden willen wij het project even uitstellen. Waarschijnlijk starten we één of twee weken later. Zodra we weten wanneer wij exact starten, leest u dat in een Palettertjes.
 
Groep 5 naar kasteel Wijenburg
Vrijdagmiddag 2 maart gaat groep 5 op bezoek bij Kasteel Wijenburg in Echteld. Dit bezoek staat in het kader van geschiedenis.
Het vervoer is al geregeld.
 
Damtoernooi
Woensdag 14 maart vindt het jaarlijkse damtoernooi plaats in Echteld.
Op onze school heeft in de groepen 5 t/m 8 een onderlinge competitie plaatsgevonden en uit iedere groep zal één jongen en één meisje meegaan naar het damtoernooi. Deze kinderen krijgen van hun leerkracht de benodigde informatie over deze woensdagmiddag.
 
Daltonvisitatie
Op dinsdag 27 maart krijgen we bezoek van de Nederlandse Daltonvereniging. Zij komen kijken of wij voldoende Daltonelementen in ons onderwijs hebben om nog steeds Daltonschool te mogen heten. Zo’n bezoek vindt eens in de vijf jaar plaats.
 
Muziek in groep 5, 6 en 7
Het project Windvlaag-Blazersbende is inmiddels in volle gang.
Vanaf 15 februari wordt er gewerkt met instrumenten. Op vrijdagavond 20 april kunt u zien en horen wat de kinderen allemaal geleerd hebben. U hoort nog hoe laat het begint.
 
Pasen en de meivakantie
Vrijdag 6 april en maandag 9 april zijn de kinderen vrij in verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag.
 
Woensdag 25 april start de meivakantie (vanaf dinsdagmiddag om 15.15 uur zijn de kinderen dus vrij). Deze meivakantie duurt tot zondag 6 mei.
 
Afscheid juf Laura
Vandaag heeft groep 7 afscheid genomen van juf Laura. Juf Laura heeft juf Esther vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Juf Esther haar verlof is echter alweer voorbij en zij zal vanaf maandag 5 maart weer voor haar eigen groep staan.