Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad  en deze bestaat uit twee geledingen: ouders en (onderwijzend) personeel.  

In de MR zit namens de ouders:  Margaret Rijkse 

Namens het onderwijzend personeel:   Nico van Dijk en Nelleke Smit.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Wat doet de MR.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft - naast het bestuur - de taak te waken over de goede gang van zaken op school. De leden van de MR kunnen alle zaken betreffende de school ter sprake brengen. Voor diverse veranderingen wordt de MR om advies of om instemming gevraagd.

De MR komt een aantal keer per jaar bijeen om over zaken te vergaderen als TSO (TussenSchoolse Opvang), de formatie (hoe gaan we in een nieuw schooljaar de groepen samenstellen en welke leerkrachten staan er voor de verschillende groepen), maar ook het vakantierooster, studiedagen, ouderavonden en eventuele opmerkingen/klachten van andere ouders komen aan bod. De MR denkt ook mee over belangrijke veranderingen in het beleid van de school.


Zoals u kunt lezen, is de MR een belangrijk onderdeel van een school. Zij behartigt de belangen van zowel ouders als leerkrachten en doen dit met maar één doel voor ogen: goed onderwijs op alle fronten voor 'onze' kinderen.
 

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u altijd bij een van bovenstaande leden terecht.