Medezeggenschapsraad

Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit twee geledingen: ouders en (onderwijzend) personeel. Samen met het Palet in Opheusden vormen we een MR.
In de MR zit namens de ouders: Margaret Rijkse.
Namens het onderwijzend personeel: Nelleke Smit

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) heeft - naast het bestuur - de taak te waken over de goede gang van zaken op school. De leden van de MR kunnen alle zaken betreffende de school ter sprake brengen. Voor diverse veranderingen wordt de MR om advies of om instemming gevraagd.

De MR komt een aantal keer per jaar bijeen om over zaken te vergaderen. We vergaderen over de formatie (hoe gaan we in een nieuw schooljaar de groepen samenstellen en welke leerkrachten staan er voor de verschillende groepen), maar ook over het vakantierooster, studiedagen, ouderavonden en eventuele opmerkingen/klachten van andere ouders komen aan bod. De MR denkt ook mee over belangrijke veranderingen in het beleid van de school.

Wat doet de GMR?

De GMR is overkoepelend voor heel Spoenk. Namens de MR van onze school zijn Margaret van Herwaarden en Laura Tijssen vertegenwoordigd.

Zoals u kunt lezen, is de MR een belangrijk onderdeel van een school. Zij behartigt de belangen van zowel ouders als leerkrachten en doen dit met maar één doel voor ogen: goed onderwijs op alle fronten voor 'onze' kinderen.

Al  sinds 1 januari hebben we in Kesteren nog maar 1 ouder die MR lid is, hierdoor is de situatie ontstaan dat we de ouder MR leden van Opheusden nodig hebben om een volwaardige MR te vormen. Gelukkig doen zij dit met veel plezier. Maar voor ons als Kesteren zou het toch fijn zijn om een eigen ouder lid mee te laten denken en beslissen! Dus meld je aan!

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd bij een van bovenstaande leden terecht. We hebben ook een mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.