Hulp en Talentklas 

Hulpklas:

Kinderen die voor de hulpklas in aanmerking komen hebben meer moeite om zich de gewone leerstof eigen te maken, ze profiteren minder van het aanbod van de gewone lessen omdat het leerproces stokt.  Er is niet alleen meer aandacht voor ieder kind afzonderlijk, ook wordt meer  leertijd ingeruimd voor het vak waar de leerproblemen zitten. Meer instructie en meer oefenen is het doel van de hulpklas, en alles in hele kleine, afgemeten stapjes. We ontlasten de leerkracht die er vaak al van alles aan gedaan heeft om het leerproces bij het kind op gang te brengen. Maar dat is tijdelijk. De leerkracht blijft erbij betrokken en blijft verantwoordelijk, want na een periode moet hij/zij zelf weer verder met die leerling.

Talentklas:

Je zou denken dat hele slimme kinderen met gemak door de basisschool lopen, maar dat is niet altijd zo.  Juist door hun voorsprong met leren vinden ze weinig uitdaging in de dagelijkse lessen. Om deze leerlingen op een positieve manier te prikkelen bieden wij de talentklas aan. Op 2 momenten in de week komen deze leerlingen samen in kleine groepjes. Hierbij worden ze begeleid in zorg en onderwijs door een gespecialiseerde leerkracht. Het gaat om kinderen die in de klas een aangepast programma krijgen met een extra eigen weektaak voor de talentklas. Hierin worden kinderen sociaal emotioneel begeleid, ze ontwikkelen studievaardigheden en bovenal, ze “leren leren.” 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019

April/meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart:  30 en 31 mei 2019

Pinksteren: 10 juni 2019

Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2019

Studiedagen: 4 maart 2019, 11 en 12 juni 2019                                                         

 

Activiteiten schooljaar 2018-2019 (onder voorbehoud)

Info-avond: 19 september 2018

Kinderboekenweek: 3 t/m 14 oktober 2018

Schoolfotograaf: 9 oktober 2018

Nationaal schoolontbijt: 9 november 2018

10-minuten gesprekken: 13 en 14 november 2018

Sinterklaas: 5 december 2018

Kerstdiner: 19 december 2018

Nieuwjaarstoost: 7 januari 2019

Voorleesontbijt: 23 januari 2019

Rapport: 8 februari 2019

Schoolvoetbal (groep 7-8 meisjes): 3 april 2019

Schoolvoetbal (groep 7-8 jongens): 10 april 2019

Schoolvoetbal finaleavond: 12 april 2019

Koningsspelen: 12 april 2019

Cito Eindtoets (groep 8): 16 t/m 18 april 2019

Paasactiviteit: 18 april 2019 ('s middags)

10-minuten gesprekken (groep 1 t/m 7): 14 en 15 mei 2019

Schoolkamp (groep 7-8): 27, 28 en 29 mei 2019

Sportdag (groep 5 t/m 8): datum volgt

Schoolreis: datum volgt

Rapport: 12 juli 2019

Musical en afscheid (groep 8): 15 juli 2019

Aanmelding nieuwe leerlingen.

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Veel ouders melden hun kind ruim voor deze leeftijd aan. U kunt uw kind aanmelden zodra het drie jaar is. Ouders en de directeur maken dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school.

De aanmeldprocedure kan (met name bij leerlingen met een ondersteuningsaanvraag) lang duren. Scholen hebben met ingang van augustus 2014 zorgplicht en dienen bij een aanmelding te onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kunnen bieden. Het is wenselijk om uw kind een half jaar voor de vierde verjaardag schriftelijk (via het aanmeldformulier van de school) aan te melden. Bij een verhuizing of overgang naar een andere basisschool raden wij u eveneens aan om uw kind(eren) tijdig aan te melden. Een school mag minimaal 6 weken de tijd nemen om te onderzoeken of zij een aangemelde leerling kunnen plaatsen. Als de school besluit dat zij het onderwijsarrangement kunnen bieden dan gaat de school over tot inschrijving van de  leerling. Mocht de school geen passend onderwijsprogramma kunnen bieden dan is zij verplicht u te helpen om binnen het Samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te bieden. U kunt uw kind bij de directie van de school aanmelden.

OBS Dalton het Palet staat open voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers). Wij verwachten dat de uitgangspunten en de identiteit van de school worden onderschreven en gerespecteerd.

Als uw kind is aangemeld voor zijn/haar vierde levensjaar dan maakt de leerkracht een afspraak met de ouder om 5  'meedraai-dagen' af te spreken. 

U bent van harte welkom bij ons op school!


Welkom op de site van Daltonschool Het Palet!

 schoolfoto voor website

Via deze site informeren wij u graag over Daltonschool Het Palet.

Onze openbare basisschool is een kleinschalige school met circa 100 leerlingen. Daltonschool het Palet wil een school zijn waar leerlingen zich thuis voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Daltonschool  het Palet wil leerlingen maatschappelijk bewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid bij brengen, vanuit de zes pijlers waarop Daltononderwijs gebaseerd is: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, efficiëntie, reflectie en borging .

Daltonschool het Palet wil een omgeving scheppen waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden, die het beste uit zichzelf weten te halen en naar vermogen presteren.

Onze missie: Elk kind heeft recht op goed onderwijs en goede zorg!

Wilt u meer over onze school weten dan kunt u altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding. U kunt mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar tel: 0488-481398.

Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad  en deze bestaat uit twee geledingen: ouders en (onderwijzend) personeel.  

In de MR zit namens de ouders:  Margaret Rijkse 

Namens het onderwijzend personeel:   Nico van Dijk en Nelleke Smit.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Wat doet de MR.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft - naast het bestuur - de taak te waken over de goede gang van zaken op school. De leden van de MR kunnen alle zaken betreffende de school ter sprake brengen. Voor diverse veranderingen wordt de MR om advies of om instemming gevraagd.

De MR komt een aantal keer per jaar bijeen om over zaken te vergaderen als TSO (TussenSchoolse Opvang), de formatie (hoe gaan we in een nieuw schooljaar de groepen samenstellen en welke leerkrachten staan er voor de verschillende groepen), maar ook het vakantierooster, studiedagen, ouderavonden en eventuele opmerkingen/klachten van andere ouders komen aan bod. De MR denkt ook mee over belangrijke veranderingen in het beleid van de school.


Zoals u kunt lezen, is de MR een belangrijk onderdeel van een school. Zij behartigt de belangen van zowel ouders als leerkrachten en doen dit met maar één doel voor ogen: goed onderwijs op alle fronten voor 'onze' kinderen.
 

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u altijd bij een van bovenstaande leden terecht.