Hulp en Talentklas 

Hulpklas:

Kinderen die voor de hulpklas in aanmerking komen hebben meer moeite om zich de gewone leerstof eigen te maken, ze profiteren minder van het aanbod van de gewone lessen omdat het leerproces stokt.  Er is niet alleen meer aandacht voor ieder kind afzonderlijk, ook wordt meer  leertijd ingeruimd voor het vak waar de leerproblemen zitten. Meer instructie en meer oefenen is het doel van de hulpklas, en alles in hele kleine, afgemeten stapjes. We ontlasten de leerkracht die er vaak al van alles aan gedaan heeft om het leerproces bij het kind op gang te brengen. Maar dat is tijdelijk. De leerkracht blijft erbij betrokken en blijft verantwoordelijk, want na een periode moet hij/zij zelf weer verder met die leerling.

Talentklas:

Je zou denken dat hele slimme kinderen met gemak door de basisschool lopen, maar dat is niet altijd zo.  Juist door hun voorsprong met leren vinden ze weinig uitdaging in de dagelijkse lessen. Om deze leerlingen op een positieve manier te prikkelen bieden wij de talentklas aan. Op 2 momenten in de week komen deze leerlingen samen in kleine groepjes. Hierbij worden ze begeleid in zorg en onderwijs door een gespecialiseerde leerkracht. Het gaat om kinderen die in de klas een aangepast programma krijgen met een extra eigen weektaak voor de talentklas. Hierin worden kinderen sociaal emotioneel begeleid, ze ontwikkelen studievaardigheden en bovenal, ze “leren leren.”