Palettertje 3 juli 2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Bedankmiddag
Bij deze nodigen we alle ouders, die ons het afgelopen jaar bij één of meerdere activiteiten hebben geholpen of die op andere wijze iets hebben betekend voor onze school, uit voor de bedankmiddag.
De middag start om 14.15u. De invulling van deze middag is voor jullie nog een verrassing.

De laatste schooldag, vrijdag 10 juli
Vrijdag 10 juli is onze laatste schooldag. De kinderen zijn die dag om 11.00 uur uit.

Tropenrooster maandag en dinsdag
Vanwege de extreme warmte willen we ook aankomende maandag en dinsdag een tropenrooster draaien.
We beginnen die dag om 08.00u. De kinderen kunnen vanaf 07.50u de klas in. We draaien dan een continurooster tot 14.00u. Dat betekent, dat de kinderen allemaal op school lunchen. Het kan zijn, dat je je kind(eren) niet om 14.00u kunt halen i.v.m. werk. In dat geval kunnen zij tot 15.15u op school blijven.
Met deze warmte is het verstandig om goed te kijken naar wat je je kind(eren) meegeeft aan eten en drinken. Geef bijvoorbeeld liever geen melk in een beker mee. Met deze warmte is de melk zo zuur en onze koelkast is niet berekend op tientallen broodtrommels en bekers.

Bezoek van de onderwijsinspectie 29 juni jl..
Afgelopen maandag heeft de onderwijsinspectie onze school voor de tweede keer bezocht.
Het ging om een tussentijds bezoek.
Tijdens het bezoek werd de stand van zaken in het verbetertraject sociale veiligheid, m.n. de veiligheidsbeleving van de leerlingen onderzocht en beoordeling van het beleid op papier.
Tijdens dit bezoek stellen de inspecteurs, aan de hand van observatie  in de groepen en gesprekken met leerlingen en met leraren,  dat de veiligheidsbeleving van de leerlingen, van ouders en team groter is dan bij meting op 6 maart 2015. In het najaar brengen zij nogmaals een bezoek en dan wordt door de inspecteurs onderzocht of de school weer terug kan naar het basisarrangement. Dit zullen zij gaan doen door vast te stellen of het veiligheidsbeleid geïmplementeerd en geborgd is en of de theorie de praktijk is.

Fotoalbums op onze website
Op onze website kunnen jullie vanaf nu verschillende fotoalbums vinden. In deze albums staan de gemaakte foto’s van die activiteit. Zo is er een album met de foto’s van het schoolreisje van groep 1-2, van het schoolreisje van groep 4-5 en de meester- en juffendag.
Veel plezier met het bekijken van de foto’s!

Afscheid juf Sharon
Volgende week is juf Sharon helaas voor het laatst op school. Met de kinderen nemen we volgende week afscheid. Wilt u afscheid van juf Sharon nemen, dan kunt u op woensdag en vrijdag na schooltijd binnen wandelen. We wensen juf Sharon veel succes met het vinden van een nieuwe baan.

Tekenfund
De artikelen van Tekenfund hebben we ontvangen. Volgende week worden de artikelen op school uitgedeeld.

Rapporten
Vandaag hebben de kinderen de rapporten mee naar huis gekregen. Na de vakantie kunnen de rapporten weer ingeleverd worden op school.

Roodvonk
Op onze school heeft één van onze kinderen roodvonk.
Hieronder vindt u wat informatie over de ziekte. De informatie komt van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Roodvonk in het kort:
Wat is roodvonk?
Roodvonk is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie.
Wat zijn de klachten bij roodvonk?
Roodvonk begint met hoge koorts, braken, hoofdpijn en keelpijn.
Daarna komen er meestal felrode vlekjes op het lichaam. Er zijn geen vlekjes bij de neus of mond.
De huid met de vlekjes ziet eruit als rood kippenvel en voelt aan als schuurpapier.
Ook op de tong komen felrode puntjes, dit heet ook wel frambozentong.
Na een paar dagen begint de huid te vervellen, vooral aan de vingers en tenen.
De klachten duren meestal 7 tot 10 dagen.

Hoe kunt u roodvonk krijgen?
De bacterie die roodvonk veroorzaakt, zit in de neus en keel en op de huid. Veel mensen dragen de bacterie bij zich zonder er ziek van te worden.
Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.
Iemand met roodvonk is besmettelijk als de eerste klachten beginnen, al vóór er vlekjes zijn. Dit duurt totdat het vervellen van de huid over is. Medicijnen kunnen die tijd korter maken.
De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 tot 7 dagen.

Wie kan roodvonk krijgen? 
Iedereen kan roodvonk krijgen. Roodvonk komt het meest voor bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud.
Wat kunt u doen om roodvonk te voorkomen?
Er is geen inenting tegen roodvonk.

Bij hoesten en niezen: 
Gebruik een papieren zakdoek.
Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Houd dan uw hand voor de neus en mond. U kunt ook in de in de plooi van de elleboog hoesten en niezen.
Gooi het zakdoekje na gebruik weg.
Was regelmatig uw handen met zeep, zeker na een flinke hoest- of niesbui.
Leer kinderen ook netjes te hoesten en te niezen.

Is roodvonk te behandelen?
Roodvonk gaat vanzelf over. Soms wordt roodvonk behandeld met medicijnen.
Kan iemand met roodvonk naar een kindercentrum, school of werk?
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of school. Roodvonk is al besmettelijk voordat iemand vlekjes krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden.
Heeft uw kind roodvonk? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van roodvonk bij hun kind.
Een volwassene met roodvonk die zich goed voelt, kan gewoon werken. Werkt u in de zorg? Dan moet u eerst overleggen met uw werkgever voor u weer gaat werken.

Data voor de komende weken
07-07    Bedankmiddag
08-07    Musical en afscheidsavond groep 8
13-07    Zomervakantie!!

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?