Palettertje 03-09-2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Namens de ouderraad: aandachtspunten voor de avondvierdaagse
LEUK DAT JE MEE DOET!!!
* Datum avondvierdaagse: dinsdag 8 september t/m vrijdag 11 september
* Vertrektijden:  dinsdag t/m donderdag om 18.00 uur, vrijdag om 18.45 uur
* 15 min voor tijd aanwezig!
* Bent u of uw kind verhinderd, dan voor 17.30 uur afmelden bij
Wendy: 06-51055547 (moeder van Eva en Tim)
Milena: 06-30109058 (moeder van Bas en Sanne)
* Kinderen mogen alleen meelopen met begeleiding

Nieuw dit jaar is dat de ouderraad de avondvierdaagse regelt en niet het team. Vandaar ook dat Wendy en Milena het aanspreekpunt voor de avondvierdaagse zijn.
* Wij willen u ook vragen uw kind tijdens de vierdaagse iets ORANJE`S aan te trekken, zodat we herkenbaar zijn als één club.
* Vrijdagavond is de medaille uitreiking op het schoolplein.
* Ook dit jaar is er weer voor de scholen een “veilig wandelen” wisselbeker. Om optimaal te kunnen genieten van de 4 daagse.
Dit houdt in, dat de organisatie punten geeft op basis van veilig en goed gedrag. De school met de meeste punten wint de wisselbeker.
Maak er samen met de kinderen een leuke uitdaging van.

Aanvulling:
* De kosten voor de avondvierdaagse bedraagt €3,50. Nog niet iedereen heeft betaald.
* De tijden van de 10 km zijn als volgt: dinsdag t/m vrijdag 17.30u aanwezig en vertrek om 17.45u.
* De laatste avond is de intocht. De kinderen kunnen langs de route of bij het dorpshuis opgewacht worden. NIET bij Het Anker, zoals voorgaande jaren.

Rapporten inleveren
Een aantal kinderen heeft zijn/haar rapport nog thuis. Denken jullie eraan deze in te leveren?

Brief overblijven
De kinderen hebben laatste een brief meegekregen over het overblijven. Er zijn wat dingen veranderd, zoals jullie hebben kunnen lezen. Ook de tarieven zijn gewijzigd. De wijzigingen gaan in per 1 oktober a.s.

Oud ijzer en elektrische apparaten
Bedankt alle meedenkende ouders over oud ijzer en elektrische apparaten....Alles was de volgende dag al weg!

Schoolkamp/schoolreisje
De afgelopen jaren hebben we diverse schoolkampen en schoolreisjes georganiseerd. Afgelopen jaar hebben we voor het eerst gebroken met die traditie. Voor dit jaar overwegen we diverse dingen, maar voordat we iets gaan organiseren, willen we graag weten waar jullie voorkeur als ouders ligt. Het moet natuurlijk wel haalbaar zijn binnen de mogelijkheden van school. Het lijkt nog ver weg, maar om een locatie te kunnen reserveren is dit de goede tijd. We hopen, dat we jullie mening lezen de komende 2 weken.

Zouden jullie de onderstaande vragen willen beantwoorden?

Mijn naam: ___________________________________

Mijn voorkeur ligt bij optie(graag omcirkelen) : 1    2    3

Optie 1    Een schoolreisje voor groep 1-4 en een kamp van 2 nachten voor groep 5-8?

Optie 2    Een schoolreisje voor groep 1-6 en een kamp van 2 nachten voor groep 7-8?

Optie 3    Een schoolreisje voor groep 1-4 en een kamp voor groep 5-6 apart van een kamp voor groep 7-8?

Welke andere ideeën heb je nog om een leuke leerzame activiteit voor de leerlingen te organiseren in de vorm van schoolreisje /kamp?

_________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Je kunt zelf dit Palettertje printen en ingevuld inleveren. Je kunt ook een strookje met deze vragen bij de leerkracht van je kind ophalen en vervolgens daar ingevuld weer inleveren.

Of een mailtje met je keuzevoorkeur en eventuele suggesties sturen naar: nellekesmit@paletkesteren.nl

Schoolfotograaf
Woensdag 9 september 2015 komt de schoolfotograaf.
We beginnen dit jaar eerst met de groepsfoto’s en de klassenfoto. Onder schooltijd worden ook de broertjes / zusjes foto’s van schoolgaande kinderen gemaakt.
Heeft u een zoon/dochter die nog niet naar school gaat, maar wilt u toch graag dat uw kinderen gezamenlijk op de foto staan? Kom dan met uw (nog) niet-schoolgaand kind naar school. Deze foto’s worden na schooltijd gemaakt vanaf 12.30 uur.  
Van elk kind wordt een portretfoto gemaakt en van elke klas een klassenfoto. Ook zullen we weer een foto van de hele school maken.
Tip van de fotograaf: kleurrijke kleding zorgt voor mooiere foto's!

Nieuws uit groep 1-2
De komende periode werken we op school in groep 1-2 over het thema thuis. We werken, lezen, praten, zingen en spelen met de kinderen over thuis.
De verschillen tussen thuis en school komen daarbij aan bod en bijvoorbeeld ook de regels thuis en op school. Hoe ziet het er thuis uit? Wie woont er allemaal bij je in huis? Enzovoort.
De kinderen mogen iets over zichzelf vertellen en laten zien. Zo leren ze elkaar beter kennen. Het zou fijn zijn, als je kind wat foto’s, een lievelingsboek en twee of drie spulletjes van thuis mee kan nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een knuffel, het lievelingsspeelgoed of iets van een hobby of sport.) Het moet allemaal op een dienblad passen.
Deze week heb ik dit in de les zelf voorgedaan. Ik heb met spulletjes uit mijn huis iets over mijzelf verteld. De kinderen konden daarna vragen stellen.
Over de meegebrachte spullen en het lievelingsboek gaan we in een andere les met zijn allen praten.
Zou je samen met je zoon of dochter de spullen willen verzamelen en mee willen geven naar school? Eén foto (of een kopie daarvan) willen we graag houden. We maken namelijk een vriendjesboek in de klas, waar van elk kind een foto in komt.
Alvast bedankt, Martine

Data voor de komende weken
08-09 t/m 11-09          Avondvierdaagse
09-09 Schoolfotograaf
16-09 Korfbaltoernooi (informatie volgt nog)
23-09 Ouderavond (informatie volgt nog)

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?