Aanmelding nieuwe leerlingen.

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Veel ouders melden hun kind ruim voor deze leeftijd aan. U kunt uw kind aanmelden zodra het drie jaar is. Ouders en de directeur maken dan een afspraak voor een oriƫnterend gesprek en een rondleiding door de school.

De aanmeldprocedure kan (met name bij leerlingen met een ondersteuningsaanvraag) lang duren. Scholen hebben met ingang van augustus 2014 zorgplicht en dienen bij een aanmelding te onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kunnen bieden. Het is wenselijk om uw kind een half jaar voor de vierde verjaardag schriftelijk (via het aanmeldformulier van de school) aan te melden. Bij een verhuizing of overgang naar een andere basisschool raden wij u eveneens aan om uw kind(eren) tijdig aan te melden. Een school mag minimaal 6 weken de tijd nemen om te onderzoeken of zij een aangemelde leerling kunnen plaatsen. Als de school besluit dat zij het onderwijsarrangement kunnen bieden dan gaat de school over tot inschrijving van de  leerling. Mocht de school geen passend onderwijsprogramma kunnen bieden dan is zij verplicht u te helpen om binnen het Samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te bieden. U kunt uw kind bij de directie van de school aanmelden.

OBS Dalton het Palet staat open voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers). Wij verwachten dat de uitgangspunten en de identiteit van de school worden onderschreven en gerespecteerd.

Als uw kind is aangemeld voor zijn/haar vierde levensjaar dan maakt de leerkracht een afspraak met de ouder om 5  'meedraai-dagen' af te spreken. 

U bent van harte welkom bij ons op school!