Palettertje 6 maart 2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Voortgang groep 1/2
In het Palettertje van 30 januari 2015 hebben wij u geïnformeerd over de groei van groep 1/2.  In de afgelopen periode zijn er een aantal leerlingen vertrokken naar een andere school. 
Op dit ogenblik zitten er 31 leerlingen in groep 1/2. Pas eind maart komt er een nieuwe leerling bij.
Helaas is er dit schooljaar geen LIO student beschikbaar en wij zijn nu druk bezig zijn met interne oplossingen. Op maandag gaat juf Laura groepjes kinderen begeleiden. Daarnaast hebben wij voor een aantal kinderen extra ondersteuning aangevraagd. Deze is in vorm van een themaspecialist. Dit is gelukkig toegewezen waardoor er rust in de groep is gekomen. 
Het aantal leerlingen in groep 1/2 is de afgelopen periode niet gestegen, maar we kijken nog naar de mogelijkheden om een onderwijsassistent te kunnen benoemen, echter zullen wij dat pas doen eind maart/begin april omdat er dan mogelijk 32 leerlingen in de klas zitten. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Afwezigheid directie
Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij een zware operatie te wachten met daaraan gekoppeld een lange periode van herstel. Pauline Hermsen is al een periode verbonden aan onze school en zal mijn taken overnemen. Zij is op dinsdag en donderdag aanwezig op het Palet. Martine Berends is als directieondersteuner, zoals we van haar altijd al verwachten ook bereikbaar voor ouders en leerlingen. Monique, onze ib’er, is op woensdag ook bereikbaar voor ouders en leerlingen. Het spreekt voor zich, dat ik ook in de periode van herstel geregeld contact zal houden met Pauline, Martine en de overige teamleden. 
Met vriendelijke groet, Diana Brouwer

Op de Thee bij de AD (Algemeen directeur)
Open inloopspreekuur op woensdag 11 maart van 13.00 – 15.30 uur.
Op 11 maart staat er een bijeenkomst “op de thee bij de AD” gepland op het Palet te Opheusden, Patrijsstraat 2 in Opheusden van 13.00 tot 15.30 uur.
Ouders en leerkrachten van alle scholen van onderwijsgroep Spoenk kunnen dan langskomen om de bestuurder/algemeen directeur, Anita Burlet te spreken.
De bedoeling daarvan is om de kloof tussen het bestuursbureau en de scholen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en kinderen te verkleinen. Wilt u kennismaken, een zorg onder de aandacht brengen of iets anders bespreken…loop dan gerust eens binnen!
U bent dus van harte welkom op dit inloopspreekuur. Mocht u op een vast tijdstip willen komen, maak dan even van te voren een afspraak via telefoonnummer 085-2734660.​

Overblijfmoeders/-vaders gezocht
Een aantal moeders is gestopt met het overblijven, vandaar dat de TSO nieuwe overblijfmoeders of –vaders zoekt. Mocht u het overblijven willen verzorgen of u wilt meer informatie, loop dan binnen bij juf Martine.

Oproep werkgroep voorjaarsmarkt:
In een eerderePalettertjehebben wij een oproep gedaan voor nieuwe of zo goed als nieuwe spullen voor de voorjaarsmarkt.  Op 9 maart vanaf 13.15kunnen de spullen in de koffiekamer van de leerkrachten afgegeven worden.  Alles is dus welkom!  Ook dat éne vaasje of mandje.. 
Denken jullie ook aan het ondertekenen van de toestemmingsbriefjes voor de modeshow?We hebben al iets meer dan de helft van de briefjes ontvangen.

Namens de ouderraad:
Versterking OR!
Na onze laatste oproep om versterking  hebben wij er een nieuw OR lid bij:MariekeKleiwerd(mama Milou groep 1) welkom!
Waarschijnlijk hebben jullie ook meegekregen dat OR lid MargaretRijkseis gekozen als nieuw lid voor de MR. Gefeliciteerd Margaret!Margaret zal dus stoppen met haar werkzaamheden voor de OR! Zij blijft ons wel ondersteunen als hulpmoeder.

DUS NOGMAALS EEN DRINGENDE OPROEP!!

Wij willen de kinderen graag alle activiteiten aan blijven bieden maar dat kunnen wij niet zonder jullie hulp!!Daarom zijn we nog steedsdringend op zoek naar:

Tenminste 2 Ouderraadleden

Je werkzaamheden bestaan uit:

Brainstormen, nieuwe ideeën bedenken en deze gezamenlijk uitvoeren.

Door de nieuwe manier van werken, met werkgroepen, kan je zelf aangeven wat je belastbaarheid is zodat het te combineren is met werk en gezin.

Extra oproep voor de ouders van groep 4, 5, 6, 7 en 8. Janine Vermeer enAnissaMentink-Lachhabkunnen wel wat extra handjes gebruiken in de bovenbouw. 

Uiteraard zijn ookouders van groep 1,2 en 3 van harte welkom! Vele handen maken licht werk.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden als ouderraad lid, neem dan contact met één van ons of mail naar or@paletkesteren.nl. 

 

OR-leden:

Groep 1/ 2  Wendy van Engelenburg, MariekeKleiwerd,Jeanet Wiggelman

Groep 3       MilenavanBlijderveen, Yvonne Henderson 

Groep 4/5   Janine Vermeer

Groep 6/7   AnissaMentink-Lachhab  

Groep 8      AnissaMentink-Lachhab  

 

Ideeënbus

Heeft u onzeideeënbusal gezien bij de hoofdingang? 

De Ouderraad is blij met alle ideeën en hulp van ouders, dus laat het ons weten!

Actie Wij trekken aan de bel van het Lilianefonds
Het Liliane Fonds roept alle basisscholen in Nederland op om op donderdag 12 maart 2015 één minuut lang aan de bel te trekken voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Wij doen hier ook aan mee!
Van de kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden gaat 90% niet naar school. Het Liliane Fonds weet hoe broodnodig onderwijs is. Want met alleen revalidatie redt een kind met een handicap in ontwikkelingslanden het niet. Elk kind - met of zonder handicap - heeft recht op onderwijs, op een toekomst.
Zou je op 12 maart ’s ochtends alstublieft wat ‘toeters en bellen’ mee willen geven aan je kind(eren)? Daarnaast zouden we het erg leuk vinden als de kinderen oranje kleding of accessoires, de kleur van het Liliane Fonds, aantrekken.
Op het schoolplein laten wij dan tegen 12 uur één minuut lang de bel gaan, terwijl de kinderen met toeters, deksels, trommels of andere meegebrachte instrumenten - met veel herrie - de wereld laten 'horen', dat kinderen aan de andere kant van de wereld ook naar school moeten kunnen gaan.

Nieuws uit groep 6-7

Het is een goede gewoonte om onze leerlingen op een positieve manier te laten kennismaken met de verschillende geloofsrichtingen die Nederland rijk is. In het kader hiervan gaat groep 6-7 een bezoek brengen aan verschillende gebedshuizen. We beginnen daarmee op maandag 9 maart. We zullen 's middags onder schooltijd een bezoek brengen aan de pkn kerk de Voorhof in Kesteren. De week daarna gaan we een bezoek brengen aan de RK Gedachtenis kerk in Rhenen. Dit doen we op woensdagochtend 18 maart. We gaan hier op de fiets naartoe. Zorgt u dat de fiets waarop uw kind komt, goed is, even de banden oppompen misschien zo na de winter? De week erna hopen we een bezoek te brengen aan de moskee in Rhenen, op maandagmiddag 30 maart. Ook hier hopen we op de fiets naartoe te gaan. Tevens zijn we bezig een bezoek te plannen aan de synagoge in Arnhem en de Hindoe Tempel in Nijmegen. We geven in dit kader lessen en bereiden ons voor met behulp van de serie: "Heilige Huisjes". Wij hebben er zin in!


Theater groep 5 t/m 8
Dinsdag 17 maart gaat groep 5 t/m 8 naar het theater Drukwerk in de Poorterij in Zaltbommel. Ze moeten hiervoor om 12.50 uur op school zijn. Mocht dit een probleem zijn voor u, overleg dit even met de betreffende leerkracht. De kinderen zijn om 15.15 uur weer terug op school.

Data voor de komende weken
9-03,    10-03, 30-03 Bezoek groep 6/7 diverse gebedshuizen
12-03    Actie Trek aan de bel
17-03    GGD-screening voor de kinderen geboren in 2004, 2007 en 2009
17-03    Theater groep 5 t/m 8
20-03    Podiumochtend van groep 1-2, groep 4-5 en groep 8
24-03    GGD-screening voor de kinderen geboren in 2004, 2007 en 2009
26-03    GGD-screening voor de kinderen geboren in 2004, 2007 en 2009

 

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?