Palettertje 20 maart 2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Facebookpagina Daltonschool Het Palet
Wisten jullie al dat onze school een eigen Facebook-pagina heeft? We zouden het erg leuk vinden als u ons liked.

Luis thuis? Meld het bij hetRIVM
Afgelopen maandag hebben onze hoofdluismoeders ons allemaal gecontroleerd op hoofdluis. Tot nu toe zijn we gelukkig nog hoofdluisvrij!!
Op dit moment horen we echter wel veel geluiden over hoofdluis bij de verschillende verenigingen en de andere scholen in Kesteren. Blijf dus vooral jullie kind(eren) kammen!
Mocht je hoofdluis constateren, meld het dan even de leerkracht. Verder heeft het RIVM een site in het leven geroepen: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Onderzoek_Luis_thuis

Iedereen die wel eens te maken heeft met hoofdluis kan hetRIVMhelpen door hoofdluis te melden bij ‘Luis thuis?’. Als mensen hoofdluis melden, kunnen zij een vragenlijst invullen. Is dit de eerste keer dat je te maken hebt met hoofdluis? Zit je op de basisschool of al op de middelbare? Ga je alleen kammen om van de luizen af te komen of gebruik je ook een antihoofdluismiddel? En welke dan? Met behulp van deze antwoorden wil het RIVM weten hoe vaak hoofdluis voorkomt en meer zicht krijgen op de problemen die mensen ervaren bij de aanpak van hoofdluis. Hiermee kan hetRIVMnagaan of de huidige richtlijnen voor de bestrijding van hoofdluis passen bij de praktijk en indien nodig de voorlichting aanpassen.

Groep 6-7
Gebedshuizen!
Afgelopen woensdag bezocht groep 6-7 de RK Gedachteniskerk in Rhenen. Het was een heel leuk en interessant bezoek. Dion mocht zelfs de kerkklokken luiden en Ibrahim speelde op het kerkorgel. Volgende keer gaan we een bezoek brengen aan de Moskee in Rhenen. Dit doen we op maandag 30 maart. We gaan hier weer op de fiets naartoe. Tevens zijn we bezig een bezoek te plannen aan de synagoge in Arnhem, hier gaan we met de auto naartoe. De leerlingen leren erg veel van deze excursies.  Zo is het ongepast om een pet op te hebben in de kerk en in de synagoge moeten de jongens juist wel een keppeltje op hun hoofd. (mocht u hier bezwaar tegen hebben laat ons, dat dan weten) In de kerk moet je, je schoenen juist aanhouden en in de moskee moeten ze uit....je moet het allemaal maar weten. Leuk zijn de overeenkomsten die de leerlingen ontdekken tussen verhalen die vertelt worden in de verschillende heilige schriften. Abraham is Ibrahim etc. En tenslotte hopen we de Hindoe Tempel in Nijmegen te bezoeken. We geven in dit kader lessen en bereiden ons voor met behulp van de serie: "Heilige Huisjes".

Zwerfvuil verzamelen!
Op zaterdag 28 maart is het zwerfvuilactie dag in Nederland. In groep 6-7 besteden op donderdag 26 maart hier aandacht aan door samen de tijd te nemen om het hele schoolplein en de omgeving 'schoon' te maken. We verzamelen al het zwerfvuil.

Leuk Leren Week van Squla
We hebben onze groep 6-7 aangemeld voor de Leuk Leren Week van Squla van 23-27 maart. Er zijn allemaal leuke prijzen te winnen. We doen allemaal ons best om te laten zien wat we kunnen en hopen een leuk prijsje voor onze groep te winnen.

Groetjes van Juf Nelleke en juf Nathalie

Overblijf
Geachte Ouders van de overblijvende kinderen,
Graag uw aandacht voor het volgende.
Wij verzoeken u om op tijd te zijn met de  betaling van de overblijf.Het valt ons de laatste tijd op dat steeds meer overblijvende kinderen een behoorlijke financiële achterstand oplopen. Het is ongetwijfeld geen onwil uwerzijds maar toch willen wij aangeven dat dit de nodige tijd vergt wat administratie betreft tijdens de TSO.Deze tijd hebben we niet. Dagelijks hebben wij  22/30 kinderen en spenderen we deze tijd liever aan onze overblijfkinderen.
In sommige gevallen merkten we later, dat kinderen toch geld bij zich hadden. We horen dan van de ouders dat ze dit vergeten zijn af te geven.Anderen hebben na dagen vragen nog steeds het geld niet bij zich.
We geven de laatste tijd een kopie mee van de kaarten om aan te tonen dat deze vol zijn. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen.De volgende moeders zijn de aanspreek moeders: Saskia, Joyce, Saida, Anissa.

Wij willen graag meedenken.
Daarom het voorstel om het geld in eenenvelopaan de meester/juf te geven met denaam van uw kinden de gewenstete kopen kaart bijvoorbeeld: €7.50/ €15/ €30/ €60.
Zo hoeven de  kleine kinderen geen verantwoordelijkheid meer te dragen voor grote sommen geld.
Een ander voorstel is wanneer u vragen heeft of een melding wilt via de Whatsapp, dan kunt u uw mobiele nummer bij ons achterlaten, zodat wij directer met elkaar in contact kunnen blijven omtrent vragen en/of onduidelijkheden. Zo kunnen wij onderling met elkaar communiceren en niet via uw kind en kunnen dingen directer afgehandeld worden.
Het mag ook altijd via de betreffende meester of juf van uw kind.

Dus bij deze het dringende maar toch vriendelijke verzoek om op tijd te betalen. Wij zullen er zorg voor dragen dat u op tijd een briefje/melding krijgt, zodat uw kind met veel plezier bij ons kan overblijven.
Met vriendelijke groet,
De TSO Moeders.

Goede vrijdag
Vrijdag 3 april is het Goede vrijdag. Vaak zijn de kinderen deze dag vrij, maar deze keer niet. De kinderen moeten deze vrijdag gewoon naar school.

Verkeersexamen groep 8
Op donderdag 16 april maken de kinderen van groep 8 het schriftelijk verkeersexamen. Uit zeven thema’s, kiezen wij vier thema’s. De thema’s zijn o.a. in het dorp, buiten de bebouwde kom, in de buitenwijk, op kruispunten, in de moderne wijk.
De kinderen beantwoorden 20 vragen. Bij 13 punten zijn de kinderen geslaagd.
Kinderen kunnen zelf oefenexamens maken op een speciale oefensite: www.examen.vvn.nl ook oefenen we natuurlijk op school.
We hopen zodoende dat iedereen zal slagen voor zijn schriftelijk examen. Later volgt nog een praktisch verkeersexamen; de kinderen stappen dan op de fiets.

Data voor de komende weken
24-03    GGD-screening voor de kinderen geboren in 2004, 2007 en 2009
26-03    GGD-screening voor de kinderen geboren in 2004, 2007 en 2009
02-04    Adrie Vliegensvlugge verteller gr 3 t/m 8
03-04    Paasactiviteit
06-04    2e Paasdag: de kinderen zijn vrij
10-04   
Podiumochtend van groep 1-2, groep 4-5 en groep 8
24-04    Koningsspelen

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?