Palettertje 10 april 2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Schoolkamp / schoolreis
Als team hebben wij besloten dit schooljaar niet met de leerlingen op schoolkamp te gaan. Wij beseffen dat wij breken met een mooie traditie.
De gebeurtenissen in het afgelopen schooljaar maken echter dat wij de verantwoordelijkheid om het schoolkamp goed te laten verlopen op dit moment te hoog vinden. Wij willen garant kunnen staan voor de veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen.
We organiseren in de plaats van het schoolkamp met alle groepen afzonderlijk een schoolreisje.  Zodra wij de bestemming daarvan voor elke groep hebben bepaald, zullen wij u op de hoogte brengen van dag en uur. 
Met vragen kunt u terecht bij Pauline Hermsen, dir. a.i. Zij is op dinsdag en donderdag aanwezig.
Met vriendelijke groet, Pauline Hermsen, dir.a.i.

Groep 6-7
Gebedshuizen
Op woensdag 15 april brengen we een bezoek aan de synagoge in Arnhem, hier gaan we met de auto naartoe. Voorlopig ons laatste bezoek aan een gebedshuis. Het is nog niet gelukt een afspraak te maken bij de hindoe tempel in Wijchen. het was een leerzame serie over de verschillende godsdiensten die Nederland rijk is.

Foto’s van de paasactiviteit
Afgelopen vrijdag zijn er foto’s gemaakt van de paasactiviteit. Deze foto’s komen op internet, zodat jullie deze kunnen bestellen. Jullie kunnen de foto’s bekijken via een beveiligde link, die jullie, indien gewenst, toegestuurd krijgen. Dit betekent dat alleen jullie als ouders/verzorgers de foto’s zien. Mocht je er toch bezwaar tegen hebben, dat er foto’s van je kind(eren) op deze manier online staan. Geef het dan door aan juf Martine.

Ouderbijdrage
Vorige week vrijdag heeft uw zoon/dochter een brief mee gekregen over de ouderbijdrage voor het schooljaar 2014/2015. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor diverse activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc. U kunt de ouderbijdrage zelf overmaken, de ouderbijdrage bedraagt dan € 19,50. U kunt ook gebruik maken van het machtigingsformulier, dan bedraagt de ouderbijdrage € 18,-. Per kind dient er een machtigingsformulier te worden ingevuld. Is uw kind later in het schooljaar ingestroomd, dan wordt het bedrag naar rato berekend. Als u gebruik wilt maken van het machtigingsformulier, ontvangen wij dat graagvoor 17 aprilretour. U kunt het formulier deponeren in de ideeënbus van de ouderraad. In de brief staat meer informatie.
Namens de Ouderraad

Boerderijdag
Op vrijdag 15 mei 2015 (Hemelvaartsweekend) stellen wij onze boerderij open in samenwerking met Campina.
We vinden het belangrijk dat vooral kinderen weten waar hun voedsel vandaan komt, we willen het ze laten zien en beleven.
Er zal deze dag een speurtocht over de boerderij zijn, een stoere boerenstormbaan, andere spellen die verband houden met de dieren op de boerderij en ook is er een boerenterras waar lekkere zuivel van Campina geproefd kan worden onder andere ook Campina schoolmelk. Toegang is gratis.
Op onze Facebookpagina een sfeerimpressie van vorig jaar. Facebook Melkveebedrijf Hakkert
Met vriendelijke groet,
Gerard en Janine Hakkert
Oude Hoevenseweg 3, 4196 RK in Tricht.

Data voor de komende weken
21-04    Waterles groep 3 en groep 4-5
24-04    Koningsspelen
04-05 - 15-05 Meivakantie
19-05    Oudergesprekken
20-05    Oudergesprekken

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?