Palettertje 17 april

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Het gebruikenluik
Afgelopen dinsdag zijn er bij ons op school opnames geweest voor het programma 'Een wagen vol verhalen' van omroep Gelderland. De kinderen deden mee in het onderdeel 'Het gebruikenluik'. Er werden vragen gesteld over enkele onderwerpen, zoals trouwen. Benieuwd wat de kinderen geantwoord hebben? Dit is terug te zien in de afleveringen van 27 april en 8 juni.  

Namens de ouderraad: Koningsspelen op 24 april
Op vrijdag 24 april houden we de Koningsspelen. We starten die ochtend met een ontbijtje, Willen jullie je kind(eren) een bord, beker, bestek en tasje (voor de vieze vaat), voorzien van naam, meegeven? Daarna gaan we meedoen met de landelijke warming-up en vervolgens doen we leuke sportieve spelletjes, dus sportieve kleding en schoenen zou handig zijn. Het zou leuk zijn, als de kinderen iets oranjes aan hebben.
We willen gedeeltelijk de straat gebruiken om de spelletjes te doen. Daarvoor wordt de Jacob Catsstraat voor de school afgesloten en kunt u er dus niet langs met de auto. Kom zoveel mogelijk op de fiets, indien mogelijk!

Koningsdag op maandag 27 april
Het heeft nog niet in het Palettertje gestaan, maar op maandag 27 april, Koningsdag, zijn de kinderen vrij. 
Onderaan het Palettertje staan de liedjes die worden gezongen door de Fanfare tijdens de Aubare op Koningsdag op het Dorpsplein. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen meezingen met de liedjes. U kunt met uw kind(eren) alvast oefenen en op die dag lekker meezingen.

Nieuws uit groep 6-7
Gebedshuizen
Afgelopen week brachten we een bezoek aan de synagoge in Arnhem met groep 6-7. Het was een interessant bezoek.Tevens kwam daar de tweede wereld oorlog ter sprake, daarover later meer.
We hopen na de meivakantie een bezoek te brengen aan de tempel in Wijchen. Zodra de datum daarvoor bekend is kunnen jullie die lezen in het Palettertje.

De Tweede Wereldoorlog
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Komende donderdagochtend 23 april gaan we de bevrijdingsroute fietsen in Kesteren-Ochten. Dus kom weer allemaal op de fiets! De week daarna brengen we op woensdagochtend 29 april een bezoek aan de Grebbenberg. Onder leiding van een gids gaan we de graven, loopgraven en bunkers in de bossen bekijken. In de aanloop hiernaartoe bereiden we ons voor met behulp van de Anne Frank-krant en een klein leesboekje.

Groep 8 nieuws
Citotoets
Op 21, 22 en 23 april neemt groep 8 deel aan de Cito-toets. Wij hebben op school geoefend, zodat de kinderen de werkwijze weten. Onderdelen die getoetst worden zijn Taal, Rekenen en Studievaardigheden. Wij wensen de kinderen veel succes!

Fietstocht
Op donderdagmiddag 23 april a.s. moeten de kinderen hun fiets mee naar school nemen. In het kader van de bevrijding maken de kinderen een fietstocht van circa 13 km door de dorpen Ochten en Kesteren. Onderweg wordt een aantal keren gestopt. Natuurlijk is er tijdens de fietstocht begeleiding van volwassenen.

Schoolvoetbal
De afgelopen weken hebben we met een meisjes-zevental en een jongens-elftal deelgenomen aan het voetbaltoernooi in Ochten. Zowel de meisjes als de jongens hebben het prima gedaan. De meisjes wonnen hen eerste wedstrijd en hadden er veel plezier in. De jongens mochten zelfs op vrijdagavond meedoen aan de finalepoule. Een geweldige resultaat; tweede worden op een groot toernooi! Meester Nico bedankt de heren Vermeer en de Vries voor hun inzet tijdens de trainingen!

Betuwse Jeugdkampen in de zomervakantie
Stichting Betuwse Jeugdkampen organiseert ook dit jaar in de zomervakantie weer Betuwse Jeugdkampen voor kinderen vanaf 8 jaar. Zin in een week vol actie, avontuur, spanning, lekker eten en chillen met heel veel nieuwe vrienden en vriendinnen? Kijk op www.betuwsejeugdkampen.nl

Data voor de komende weken
21-04    Waterles groep 3 en groep 4-5
24-04    Koningsspelen
27-04    Koningsdag vrij
04-05 - 15-05 Meivakantie
19-05    Oudergesprekken
20-05    Oudergesprekken

Liedteksten Aubade 2015 in Kesteren

Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed
Mijn vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood
Een prinse van Oranje
Ben ik vrij onverveerd
Den koning van Hispanje
Heb ik altijd geeerd
Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, O God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven
Uw dienaar te aller stond
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.

Oranje boven 
Oranje boven, Oranje boven
Leve de koning
Oranje boven, Oranje boven
Leve de koning

In naam van Oranje 
In naam van Oranje
Doet open de poort
De Watergeus ligt aan den wal
De vlootvoogd der Geuzen
Hij maakt geen akkoord
Hij vordert Den Briel of uw val
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer
En burgers hier baat nu geen tegenstand meer
De Watergeus komt om Den Briel
De Watergeus komt om Den Briel
De vloot is met vijfduizend koppen bemand
De mannen zijn kloek en vol vuur
Een ogenblik nog en zij stappen aan land
Zij wachten bericht binnen 't uur
Gij moogt dus niet dralen
Doet open de poort
Dan nemen de Geuzen terstond, zonder moord
Bezit van de vesting Den Briel
Bezit van de vesting Den Briel

Holland ze zeggen je grond is zo dras
Holland, ze zeggen je grond is zo dras
Maar mals zijn je weiden en puik is je gras 
En vet zijn je glanzende koeien 
Fris waait de wind door je wuivende riet 
Groen zijn je dorpjes in 't neev'lig verschiet 
Rijk staan je gaarden te bloeien
Blank is je water en geurig je hooi 
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi! 
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi!
Holland ze zeggen: je bent maar zo klein
Maar wijd is je zee en je lucht is zo rein 
En breed zijn je krachtige stromen 
Goud is je graan op je zand en je klei 
Purper het kleed van je golvende hei 
Stoer zijn je ruisende bomen 
Holland, ik min j'om je heerlijke tooi 
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi! 
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi!

Neerland en Oranje (op de wijze van Land of Hope and Glory
Neerland, o mijn Neerland, op de kaart slechts klein
’t Land van mijne liefde, zult gij althoos zijn
En wanneer uw vrijheid, bruut werd aangerand
Hield ge met Oranje, trouw en moedig stand
Hield ge met Oranje, trouw en moedig stand
Neerland en Oranje, één in vreugd en rouw,
Altoos bleef oranje, ’t volk van Neerland trouw.
Altijd stond Oranje, pal voor Nederland,
God beschermd Oranje en ons Vaderland
God beschermd Oranje en ons Vaderland

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?