Palettertje 24 april 2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Koningsspelen
We hadden vandaag de koningsspelen! Het was een heel succesvolle dag. Lekker gesport, gespeeld en gedanst! We willen alle ouders bedanken die deze dag weer tot een succes hebben gemaakt! Heel erg bedankt!

Nieuws uit groep 6-7
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Afgelopen donderdagochtend 23 april gingen we de bevrijdingsroute fietsen in Kesteren-Ochten. Komende week brengen we op woensdagochtend 29 april een bezoek aan de Grebbenberg. Onder leiding van een gids gaan we de graven, loopgraven en bunkers in de bossen bekijken. In de aanloop hiernaartoe bereiden we ons voor met behulp van de Anne Frank krant en een klein leesboekje. We gaan weer op de fiets! Zorg dat je de fiets mee hebt. En eventueel een regenpak, het belooft minder mooi weer te worden dan afgelopen week.

Modeshow voorjaarsmarkt:
Donderdag 2 april hebben wij met  46 enthousiaste kinderen in de gymzaal verzameld voor de voorbereidingen van de modeshow. Alle kinderen hebben toen  een briefje mee naar huis gekregen voor jullie, de papa’s en de mama’s.  Hierop kunt u aangeven welke kleding uw kind gaat dragen tijdens de modeshow.
Vergeet u deze niet in te leveren? Graag voor 1 mei!
Dat kan bij een van onderstaande leden van de OR, de OR ideeën bus, of bij de leerkrachten.
Alvast bedankt,
Yvonne( mama Runa en Leija), Marieke ( mama Milou), Anissa( mama Karim)

Diana en Marga
Zoals jullie weten hebben Marga en Diana een operatie achter de rug. Beide operaties zijn goed verlopen en het herstel verloopt voorspoedig. Namens school hebben we kaartjes en bloemen gebracht. We hopen ze snel weer op school terug te zien.

Waterlessen
Afgelopen dinsdag hebben de groepen 3 en 4/5 een waterles gehad van Waterschap rivierenland. De kinderen hebben geleerd wat de waterwachter doet. Ook hebben ze geleerd waar dijken voor nodig zijn en hoe ze opgebouwd zijn. Het was een leuke, leerzame les.

Website
Op de website worden wekelijks nieuwe foto’s en stukjes geplaatst. Het is leuk om de website te bekijken. Ook op Facebook worden stukjes en foto’s gezet, dus volg ons en like ons!

Aubade op maandag 27 april
Onderaan het Palettertje staan de liedjes die worden gezongen door de Fanfare tijdens de Aubade op Koningsdag op het Dorpsplein. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen meezingen met de liedjes. U kunt met uw kind(eren) alvast oefenen en op die dag lekker meezingen.

UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN ONS DINER PENSANT
Op weg naar een nieuw strategisch beleidsplan (2016 -2020) voor Stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk
Locatie: Dorpshuis De Oude School, Kerkstraat 10 in Zoelen
Programma:
Aanvang: 17.30 uur met koffie/thee + inleiding
Diner pensant: 18.00 uur: 3 ronden van 45 minuten
18.00 – 18.45 uur
18.45 – 19.30 uur
19.30 – 20.15 uur
20.45 uur: afsluiting met drankje

Op 1 januari 2016 moeten beide stichtingen hun nieuwe strategische beleidsplannen klaar hebben voor de komende vier jaar. Bij de totstandkoming van deze plannen willen we maximaal gebruik maken van de input van  onze medewerkers, ouders, kinderen, ketenpartners uit voortgezet onderwijs en peuterspeelzalen, de gemeenten, jeugdzorg, experts op specifieke terreinen en andere belangstellenden.

We organiseren daarvoor op diverse avonden een diner pensant!
Wat doen we dan? Er zal eerst een korte  inleiding plaatsvinden, daarna gaan we aan de hand van stellingen met elkaar van gedachten wisselen. Tegelijkertijd zullen we  lekker tafelen.
Aan de tafels zitten collega’s van de stichtingen, die de resultaten van de gesprekken zullen vastleggen.
Hebt u tijd, zin…… meld u aan!
Aanmelden kan tot één week vóór de aangegeven datum
___________________________________________________________________________

Data                                        Thema’s                      
Woensdag 3 juni 2015:              Kwalitatief en innovatief onderwijs in kleine kernen.
                                               Aanmelden bij:
j.brentjes@stichtingfluvium.nl
Woensdag 1 juli 2015:               ICT volledig geïntegreerd.
                                               Aanmelden bij:
s.willems@meesteraafjesschool.nl
Dinsdag 8 september 2015:       Passend onderwijs:
                                               - Plusklassen voorzieningen voor hoog- en meer begaafde                                                kinderen.
                                               - Voorzieningen voor kinderen die meer ondersteuning                                                      nodig hebben op de buurtschool.
                                               Aanmelden bij:
f.terhaar@stichtingfluvium.nl
Dinsdag 22 september 2015:     Duurzame en flexibele schoolgebouwen.
                                               Aanmelden bij:
r.smit@stichtingfluvium.nl
Woensdag 7 oktober 2015:        Stichtingen als uitdagende werkgevers. Leerkrachten                                                      state of the art
                                               Aanmelden bij:
i.vanbeuzekom@stichtingfluvium.nl
Dinsdag 27 oktober 2015:          Educatieve partners: samen voor het kind.
                                               Aanmelden bij:
f.terhaar@stichtingfluvium.nl
Woensdagmiddag                     Welbevinden-geluk-succes in leren: wat kunnen scholen   11 november 2015                    daaraan bijdragen.
                                               Deelnemers kinderen van scholen Spoenk en Fluvium.
                                               Locatie nader te bepalen.
                                               Aanmelden bij:
j.brentjes@stichtingfluvium.nl

                                              
Data voor de komende weken
27-04    Koningsdag vrij
04-05 - 15-05 Meivakantie
19-05    Oudergesprekken
20-05    Oudergesprekken

Liedteksten Aubade 2015 in Kesteren
Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed,
Mijn vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood
Een prinse van Oranje
Ben ik vrij onverveerd
Den koning van Hispanje
Heb ik altijd geeerd

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, O God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar te aller stond,
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.

Oranje boven
Oranje boven, Oranje boven
Leve de koning
Oranje boven, Oranje boven
Leve de koning

In naam van Oranje
Doet open de poort
De Watergeus ligt aan den wal
De vlootvoogd der Geuzen
Hij maakt geen akkoord
Hij vordert Den Briel of uw val
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer
En burgers hier baat nu geen tegenstand meer
De Watergeus komt om Den Briel
De Watergeus komt om Den Briel

De vloot is met vijfduizend koppen bemand
De mannen zijn kloek en vol vuur
Een ogenblik nog en zij stappen aan land
Zij wachten bericht binnen 't uur
Gij moogt dus niet dralen
Doet open de poort
Dan nemen de Geuzen terstond, zonder moord
Bezit van de vesting Den Briel
Bezit van de vesting Den Briel

Holland ze zeggen je grond is zo dras
Holland, ze zeggen je grond is zo dras
Maar mals zijn je weiden en puik is je gras
En vet zijn je glanzende koeien
Fris waait de wind door je wuivende riet
Groen zijn je dorpjes in 't neev'lig verschiet
Rijk staan je gaarden te bloeien
Blank is je water en geurig je hooi
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi!
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi!

Holland ze zeggen: je bent maar zo klein
Maar wijd is je zee en je lucht is zo rein
En breed zijn je krachtige stromen
Goud is je graan op je zand en je klei
Purper het kleed van je golvende hei
Stoer zijn je ruisende bomen
Holland, ik min j'om je heerlijke tooi
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi!
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi!

Neerland en Oranje (op de wijze van Land of Hope and Glory
Neerland, o mijn Neerland, op de kaart slechts klein
’t Land van mijne liefde, zult gij althoos zijn
En wanneer uw vrijheid, bruut werd aangerand

Hield ge met Oranje, trouw en moedig stand
Hield ge met Oranje, trouw en moedig stand
Neerland en Oranje, één in vreugd en rouw,
Altoos bleef oranje, ’t volk van Neerland trouw.
Altijd stond Oranje, pal voor Nederland,
God beschermd Oranje en ons Vaderland
God beschermd Oranje en ons Vaderland

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?