Palettertje 1 mei 2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Ouderavond n.a.v. het Onderwijsinspectiebezoek 6 maart jl
Vrijdag 6 maart heeft de Inspectie van onderwijs ons een bezoek gebracht.
Sociale veiligheid was het thema, maar de inspectie heeft breder geïnspecteerd.
De inspecteurs hebben onderzoek gedaan naar de Opbrengsten, Sociale veiligheid en Veiligheidsbeleving op onze school.
Hiervoor hebben zij o.a. bij de kinderen in groep 6-7-8 en bij de teamleden een enquête afgenomen, zijn er documenten ingezien, zijn de opbrengsten geanalyseerd en hebben er gesprekken met kinderen en ouders plaats gevonden.
Wij willen u graag informeren over de bevindingen van de onderwijsinspectie waarbij onze aandacht gericht is op de toekomst en dit zullen wij doen tijdens een ouderavond op dinsdag 19 mei , aanvang 19.30uur.
U bent van harte uitgenodigd.

Groep 6-7
Afgelopen woensdag bezochten we met een rondleiding de Grebbenberg. Het was erg boeiend. Wat een geschiedenis ligt daar!
Na de mei vakantie zullen we onze serie excursies afsluiten met een bezoekje aan de hindoe tempel in Wijchen op vrijdag 22 mei. Hierbij is er een aandachtspunt, Hindoes zijn volledig vegetarisch. Zij eten dus geen vlees. Voor hen is het belangrijk dat de leerlingen geen eten bij zich hebben waar dierlijke materialen in verwerkt zijn. Je moet het maar weer net weten. Zo heeft iedere godsdienst zijn gewoontes en gebruiken. Het blijft een leerzaam onderwerp. We gaan hier met auto's naartoe. We hebben nog vervoer nodig, (4 auto's) dus mocht u mee willen, laat het even weten.

Tekenen voor: materiaal voor in de klassen.
In elke tekening laat uw kind iets anders van zichzelf zien. De ene keer bent u ontroerd, de andere keer moet u lachen of staat u versteld. Wat is er mooier dan juist zo'n kunstwerkje het hart te laten zijn van een creatieve actie voor nieuw materiaal in de klas.
Al onze kinderen gaan in de tekenles na de vakantie een zo mooi mogelijke tekening maken. Daarvan worden dan wenskaarten, koffiemokken, placemats en allerlei andere leuke spulletjes gemaakt die vervolgens besteld kunnen worden. Ziet u de trotse snoeten al voor u?
Binnenkort ontvangt u meer gedetailleerde informatie over onze actie. Goed om nu al te weten is:
- De verkoop aan familie, vrienden en bekenden geschiedt veilig via eigen webwinkeltjes waarin ook online betaald kan worden;
- De kinderen hoeven dus niet langs de deur of met geld over straat.
- Alle kinderen die hun website bezoeken, krijgen sowieso een gratis wenskaart van hun tekening, ongeacht of ze iets verkocht hebben of niet. Dus altijd een leuk aandenken aan een leuke actie!
Maar voor het zover is, gaan we na de meivakantie eerst aan de slag met verf, wasco, ecoline, stiften en potloden. We hopen er met z'n allen een creatieve, veilige en inspirerende actie van te maken, hopelijk ook met een geweldig resultaat!

Ouderklankbordgroep
OBS ‘Het Palet’ heeft uit elke groep 2 ouders gevraagd, die willen deelnemen aan een klankbordgesprek.
Het doel van het gesprek is om met ouders te onderzoeken hoe zij de huidige situatie  in de school ervaren, wat zij veranderd willen zien en hoe school en ouders in de toekomst constructief kunnen werken aan ouderbetrokkenheid en een plezierig pedagogisch klimaat.
Aan  de klankbordgroep nemen eveneens deel: een  van de leerkrachten,  Diana brouwer en Pauline Hermsen.
De datum en tijdstip  vooralsnog vastgesteld op 21 mei van 15.30u tot 17.00u
Pauline

Modeshow voorjaarsmarkt
Donderdag 2 april hebben wij 46 enthousiaste kinderen in de gymzaal verzameld voor de voorbereidingen van de modeshow. Alle kinderen hebben toen  een briefje mee naar huis gekregen voor jullie, de papa’s en de mama’s.  Hierop kunt u aangeven welke kleding uw kind gaat dragen tijdens de modeshow.
Vergeet u deze niet in te leveren?
Dat kan bij een van onderstaande leden van de OR, de OR ideeën bus, of bij de leerkrachten.
Alvast bedankt,
Yvonne( mama Runa en Leija), Marieke ( mama Milou), Anissa( mama Karim)

Oproep hulpouders voorjaarsmarkt
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de voorjaarsmarkt woensdag 3 juni a.s. Vele handen maken licht werk en daarom zoeken wij nog een paar ouders die ons willen helpen tijdens deze dag.  Ben je vanaf 15.00 tot ongeveer 19.00 beschikbaar laat het ons dan weten. Je kunt je aanmelden via de mail or@paletkesteren.nl , bij een van de leerkrachten of één van de OR-leden. Je mag ook bellen of een bericht sturen naar: 06-45035568 (Mobiel Yvonne Henderson).

Rommelmarkt wordt Tweedehands Markt
De rommelmarkt van dit jaar wordt tweedehandsmarkt.  Heeft u nog  bruikbare, complete en nette spullen en/of speelgoed thuis liggen waar niks meer mee wordt gedaan maar zeker nog een tweede ronde mee kan? Deze mogen vanaf 18 mei tot en met 21 mei afgeleverd worden op het adres: Burg Houtkoperweg 36 Lienden. ( Huis van Milena van Blijderveen). Gelieve niet op school neerzetten in verband met de opendag op woensdag 20 mei. Heb je hulp nodig om de spullen bij Milena te krijgen kan dit altijd aan een van ons gevraagd worden of bel: 06-30109058 ( Mobiel Milena van Blijderveen).

Ouderbijdrage
Heeft de ouderraad uw vrijwillige bijdrage al ontvangen?
Vond uw kind het cadeautje van Sinterklaas ook zo leuk? Heeft uw zoon of dochter genoten van de vossenjacht en de Koningsspelen?
Deze activiteiten worden betaald met het geld, dat de school via de ouderbijdrage ontvangt. Helaas moeten wij constateren, dat nog niet alle ouders aan deze oproep hebben voldaan. Wij doen er graag van alles aan om de school voor uw kind nog leuker en gezelliger te maken, maar zonder financiën gaat dat een stuk moeilijker en zullen wij volgend jaar helaas moeten gaan snijden in de activiteiten die wij organiseren.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2014-2015 bedraagt € 19,50 per kind. Wij vragen u de ouderbijdrage, indien u dit nog niet heeft gedaan, over te maken op rekeningnummer NL43RABO 0104419490 t.n.v. Ouderraad Het Palet/Spoenk onder vermelding van de naam van uw kind.
De ouder(s) / verzorger(s) die een machtiging hebben afgegeven of het bedrag inmiddels hebben overgemaakt willen wij hartelijk danken!
De ouderraad

Op de thee bij de AD (algemeen directeur)
Op woensdag 17 juni is er weer een inloopspreekuur ‘Op de thee bij de AD” gepland. Dit keer op de Bellefleur in Dodewaard van 13.00 tot 15.30 uur.
Het inloopspreekuur is bedoeld voor ouders (en leerkrachten) voor vragen, opmerkingen en andere zaken.

Atletiekdag op donderdag 21 mei voor groep 5 t/m 8
Op donderdag 21 mei a.s. is het weer zover: de jaarlijkse atletiekdag voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. Net als afgelopen jaren is dit evenement weer op de sportvelden De Leede in Kesteren.
‘s Morgens gaan de leerlingen uit groep 5 en 6 de strijd met zichzelf en elkaar aan met onder andere balwerpen, sprint, duurloop en kogelstoten. Zij sporten van 8.45-12.00 uur.
Na de middag is het tijd voor groep 7 en 8 van 13.00-16.15 uur.
Het is belangrijk, dat iedereen een kwartier voor aanvang omgekleed binnen is , zodat we op tijd kunnen starten (dus half 9 in de morgen en kwart voor 1 in de middag).
Namens de sportcommissie wensen we alle leerlingen en begeleiders een hele leuke, gezellige en sportieve dag toe!
St. Sportcommissie Neder-Betuwe.

Groep 1-2
In de klas van groep 1-2 liggen nog een aantal bordjes, bekers en bestek van het schoolontbijt. Als je nog wat mist, kom even kijken in de klas.

Website
Op de website worden wekelijks nieuwe foto’s en stukjes geplaatst. Het is leuk om de website te bekijken. Ook op Facebook worden stukjes en foto’s gezet, dus volg ons en like ons!

Vakantierooster
Hierbij alvast het vakantierooster voor schooljaar 2015-2016:
Hefstvakantie: 19 oktober – 25 oktober
Kerstvakantie: 21 december – 3 januari
Voorjaarsvakantie: 22 februari – 28 februari
Pasen: maandag 28 maart vrij
Meivakantie: 25 april – 8 mei
Pinksteren: maandag 16 mei vrij
Studiedag: dinsdag 17 mei vrij
Zomervakantie: 11 juli – 21 augustus

Data voor de komende weken
04-05 - 15-05 Meivakantie
19-05    Ouderavond
19-05    Oudergesprekken
20-05    Oudergesprekken
21-05    Atletiektoernooi groep 5 t/m 8
25-05    Pinksteren maandag vrijdag
26-05    Studiedag Spoenk, kinderen vrij
27-05    Meester-juffen dag 
3-06      Voorjaarsmarkt
5-06      Podiumochtend groep 3 en 6/7

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE MEIVAKANTIE!! TOT NA DE VAKANTIE!

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?