Palettertje 29 mei 2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Terugkoppeling ouderavond 19 mei
19 Mei hebben wij tijdens een ouderavond de bevindingen van de onderwijsinspectie n.a.v. het inspectiebezoek van 6 maart jl, gepresenteerd.
Deze avond hebben wij verteld, dat de inspecteurs onderzoek hebben gedaan naar de sociale veiligheid, de opbrengsten en naleving van wettelijke voorschriften.
De inspectie van het onderwijs oordeelt, dat de sociale veiligheid per 6 maart nog onvoldoende wordt gegarandeerd en ook wordt vastgesteld, dat verplichte documenten als de schoolgids en het veiligheidsplan niet op orde zijn. Om deze redenen krijgt onze school de kwalificatie zwak.
Tot aan 29 juni 2015 heeft de school de tijd om te werken aan verbetering. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt. Wat voor 29 juni in orde moet zijn en hoe de school hiervoor gaat zorgen, werd deze avond gepresenteerd. Is deze verbetering in juni voldoende zichtbaar, dan hopen wij weer opnieuw het basisarrangement te mogen ontvangen.
Zeer positief is, dat de inspectie de leerlingresultaten en ook het onderwijsaanbod als voldoende heeft beoordeeld.

Eindtoets groep 8
Wij zijn zeer trots op de uitkomst van de Eindtoets van groep 8! Met een gemiddelde score van 540.1 wordt er boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Meester- en juffendag
Afgelopen woensdag hebben we genoten van een ontzettend leuke, gezellige meester- en juffendag. Buiten werden we toegezongen door de hele school. Voor deze ene keer mochten we zelf op de stoelen staan. Vanaf deze plek zagen we alle kinderen die er keurig uitzagen. We waren heel trots op het grote aantal aanwezige superhelden, prinsessen en piraten.
De kinderen hebben samen met een aantal ouders lectuurbakken versierd, deze vonden we ontzettend leuk! Ook zijn we flink verwend met bloemen en lieve berichtjes.
De dag zelf was heel ontspannen en prettig. Er zijn gezelschapsspellen gespeeld, films gekeken, taarten gebakken, traktatie opgegeten, ballontrappertje gedaan en nog veel meer.
Wij, als meester en juffen, kijken terug op een gezellige, relaxte, leuke dag waarvan we ontzettend hebben genoten. We hopen dat de ouders, en vooral de kinderen, ook een leuke dag hebben gehad. Bedankt allemaal!

Podiumochtend groep 3, 6 en 7
Op vrijdagochtend 5 juni is er weer een podiumochtend. Deze ochtend wordt deze keer verzorgd door de groepen 3, 6 en 7. Het thema van deze podiumochtend is Disney. We hopen dat iedereen komt kijken naar dit optreden. We zijn al erg druk bezig met oefenen. De podiumochtend begint om 11 uur.

Ouderraad nieuws
Begin dit jaar zijn er een aantal wisselingen geweest in de Ouderraad. We zijn blij u te kunnen mededelen dat de Ouderraad vanaf heden een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester heeft. Milena van Blijderveen (moeder van Sanne groep 1 en Bas groep 3) gaat de taak van voorzitter op zich nemen, Yvonne Henderson (moeder van Leija groep 1 en Runa groep 3) wordt onze secretaris en Janine Vermeer (moeder van Delano groep 1 en Damiën groep 4) onze nieuwe penningmeester.
We willen de kinderen graag alle activiteiten aan blijven bieden en vele handen maken licht werk. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe Ouderraad leden die ons willen versterken.
De werkzaamheden bestaan uit:
Het voorbereiden en uitvoeren van de jaarlijkse schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen en nog veel meer gezellige activiteiten.
Tijdens vergaderingen brainstormen we over (nieuwe) ideeën en zullen deze gezamenlijk uitvoeren.
Door de nieuwe manier van werken, met werkgroepen, kun je zelf aangeven wat je belastbaarheid is zodat het te combineren is met werk en gezin.
Wilt u ook op deze manier meer betrokken zijn bij uw kind en school? Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als Ouderraad lid, neem dan contact op met één van de Ouderraad leden (Milena van Blijderveen, Yvonne Henderson, Janine Vermeer, Wendy van Engelenburg, Anissa Mentink-Lachhab of Marieke Kleiwerd) of mail naar or@paletkesteren.nl.

Gevonden voorwerpen bij het atletiektoernooi van groep 5/6 en groep 7/8
Na het atletiektoernooi zijn er diverse spullen gevonden. Als jullie iets missen, vraag dan aan één van de leerkrachten het telefoonnummer, dat je kunt bellen om te kijken of je spullen gevonden zijn.

Vakantierooster
Hierbij alvast het vakantierooster voor schooljaar 2015-2016:
Herfstvakantie: 19 oktober – 25 oktober
Kerstvakantie: 21 december – 3 januari
Voorjaarsvakantie: 22 februari – 28 februari
Pasen: maandag 28 maart vrij
Meivakantie: 25 april – 8 mei
Pinksteren: maandag 16 mei vrij
Studiedag: dinsdag 17 mei vrij
Zomervakantie: 11 juli – 21 augustus
Volgend jaar maken we voldoende schooluren, zodat we ook goede vrijdag vrij kunnen zijn. 

Data voor de komende weken
3-06      Voorjaarsmarkt
5-06      Podiumochtend groep 3 en 6/7
8-06      Schoolreis groep 6/7
11-06    Spreekuur schoolverpleegkundige
16-06    Interactief voorlezen groep1-2 en boekenkring groep 3 t/m 8
18-06    Blokfluitconcert
23-06    Schoolreis groepen 1/2, 3, 4/5
26-06    Biebbezoek groep 3

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?