Palettertje 27-08-2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Namens de ouderraad: aandachtspunten voor de avondvierdaagse

LEUK DAT JE MEE DOET!!!

* Datum avondvierdaagse: dinsdag 8 september t/m vrijdag 11 september
* Vertrektijden:  dinsdag t/m donderdag om 18.00 uur, vrijdag om 18.45 uur
* 15 min voor tijd aanwezig!
* Bent u of uw kind verhinderd, dan voor 17.30 uur afmelden bij
Wendy: 06-51055547 (moeder van Eva en Tim)
Milena: 06-30109058 (moeder van Bas en Sanne)
* Kinderen mogen alleen meelopen met begeleiding
Nieuw dit jaar is dat de ouderraad de avondvierdaagse regelt en niet het team. Vandaar ook dat Wendy en Milena het aanspreekpunt voor de avondvierdaagse zijn.
* Wij willen u ook vragen uw kind tijdens de vierdaagse iets ORANJE`S aan te trekken, zodat we herkenbaar zijn als één club.
* Vrijdagavond is de medaille uitreiking op het schoolplein.
* Ook dit jaar is er weer voor de scholen een “veilig wandelen” wisselbeker. Om optimaal te kunnen genieten van de 4 daagse.
Dit houdt in, dat de organisatie punten geeft op basis van veilig en goed gedrag. De school met de meeste punten wint de wisselbeker.
Maak er samen met de kinderen een leuke uitdaging van.

Groep 5
De eerste toets is al in zicht!
Voor groep 5 staat voor maandag  7 september de toets van Brandaan gepland.
De kinderen hebben een kopie van  thema 1 mee naar huis gekregen ter voorbereiding op de toets.

Opruimen!
Welke ouder is in de gelegenheid om de oude schoolkoelkast en oven naar het grof vuil in Tiel (Medel), De Riemsdijk 10, te rijden? Dit kan tussen 7.30-16.30 van maandag tot vrijdag. In het weekend zijn de tijden anders.
Wie weet er een oud ijzerhandelaar, die het oud ijzer van school kan ophalen?
Info bij juf Nelleke

Nieuwe overblijfouders gezocht!
Voor het overblijven op maandag, dinsdag en donderdag zijn we dringend op zoek naar nieuwe ouders. Voor meer informative of aanmelden kun je terecht bij Anissa Mentink (ouder van Karim uit groep 8) of mail naar tso@paletkesteren.nl.

Schoolgids en sociale veiligheidsplan op de website
Vanaf nu zijn de schoolgids 2015-2016 en het sociale veiligheidsplan op de website te downloaden.

Stichting Leergeld
Indien u ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dat vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes, en uw gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 120% van het sociaal minimum, dan kan Leergeld wellicht iets voor uw kind betekenen. 
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging.
Wilt u meer weten over Leergeld?
Ga naar http://www2.leergeld.nl/ en kijk of u in aanmerking komt voor financiële middelen voor uw schoolgaande kind(eren) en hoe u een aanvraag kunt doen.

Gymspullen voor groep 1-2
Groep 1-2 zal weer gaan gymmen in onze speelzaal. Het zou fijn zijn, als de kinderen gymschoenen (met zolen met een profiel, zodat ze niet uitglijden op de gymtoestellen) en gymkleding mee naar school nemen. Het is handig om de kleding en de schoenen van naam te voorzien.

De vreedzame school
Onze school voert dit schooljaar het programma van De Vreedzame School in. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School, dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

Data voor de komende weken
08-09 t/m 11-09 Avondvierdaagse
09-09 Schoolfotograaf
16-09 Korfbaltoernooi (informatie volgt nog)
23-09 Ouderavond (informatie volgt nog)

 


O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?