Palettertje 11-09-2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Ouderenquête sociale veiligheid en veiligheidsbeleving
Wij willen u vragen om een digitale ouderenquête in te vullen met betrekking tot de sociale veiligheid en veiligheidsbeleving. Morgen (11 september) ontvangt u deze enquête per email vanuit ons administratiesysteem ParnasSys. In de email bevindt zich een link naar deze enquête. Wij willen u verzoeken om deze enquête in te vullen voor 18 september a.s. Over de uitkomst van deze enquête zullen wij u informeren in het Palettertje in de maand oktober. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Tevens willen wij de ouders van groep 5 t/m 8 informeren, dat hun kind(eren) ook een vragenlijst met betrekking tot sociale veiligheid en veiligheidsbeleving zal invullen op school.

Binnenkomstritueel van de Vreedzame school
Wellicht is het u opgevallen, dat wij al druk in de weer zijn met het invoeringstraject van de Vreedzame school. Misschien heeft uw kind het thuis al over opstekers/afbrekers en over binnenkomers/afsluiters.
Eén van de vele mooie dingen aan de Vreedzame school is het verwelkomen van de kinderen aan de deur van de klas. Ieder kind krijgt zo persoonlijk aandacht, wordt gezien en de leerkracht kan zien hoe het kind binnenkomt. Alle leerkrachten willen dit graag realiseren. Het kan zijn dat u, wanneer u even iets wilt melden aan de leerkracht, even in de welkomstrij moet wachten. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken na schooltijd.
Bij deze willen we u er nogmaals op wijzen dat de leerkrachten op tijd, om 8.30u, willen starten met de les. Om 8.25u gaat de eerste bel en om 8.30u de tweede bel. De tweede bel geeft de start van de lessen aan en dan is het de bedoeling, dat de ouders de school uit gaan/zijn. Wanneer de leerkrachten pas later kunnen starten, gaat er schooltijd verloren. Alvast onze dank voor het begrip en de medewerking.

Schoolkamp/schoolreisje
Als reactie op onze vragen voor schoolkamp/schoolreisje hebben we inmiddels 11 reacties gehad:
optie 1: 3
optie 2: 6
optie 3: 2
We zouden nog een weekje de tijd willen nemen om nog wat meer reacties te ontvangen. 
Je kunt zelf het vorige Palettertje printen en ingevuld inleveren. Je kunt ook een strookje met deze vragen bij de leerkracht van je kind ophalen en vervolgens daar ingevuld weer inleveren. Of een mailtje met je keuzevoorkeur en eventuele suggesties sturen naar: nellekesmit@paletkesteren.nl

Jaargids op de site
De jaargids voor 2015-2016 staat vanaf nu op de site. Volgende week krijgt ieder gezin nog een papieren versie.

Rapporten inleveren
Een aantal kinderen heeft zijn/haar rapport nog thuis. Denken jullie eraan deze in te leveren?

Fietsjes van groep 1-2
Welke ouder, opa of oma wil voor ons een aantal fietsjes van groep 1-2 repareren? Bij een tweetal fietsen is er een trapper af. We hebben wel nieuwe trappers, maar deze moeten (helaas) wat aangepast worden en daarna gemonteerd worden.
Als u denkt dat u iets voor ons kan betekenen, loop dan even binnen bij juf Martine.

Brief overblijven
De kinderen hebben laatste een brief meegekregen over het overblijven. Er zijn wat dingen veranderd, zoals jullie hebben kunnen lezen. Ook de tarieven zijn gewijzigd. De wijzigingen gaan in per 1 oktober a.s.
De huidige kaarten zijn geldig tot 1 oktober. Als er op dat moment nog strippen op de kaart zitten, dan krijgt u het geld voor deze strippen terug. Tot 1 oktober kunt u ook nog los €1,50 betalen.
Omdat het nieuwe systeem op 1 oktober ingaat, zitten er geen 40 schoolweken meer in het schooljaar 2015-2016. We hebben een herberekening gemaakt over de schoolweken vanaf 1 oktober en dan komen de tarieven op het volgende uit:

1 dag per week vast: €68,-
2 dagen per week vast: €136,-
3 dagen per week vast: €204,-

De kosten van het overblijven betaalt u voor 1 oktober 2015 aan het TSO aanspreekpunt: Anissa Mentink- Lachhab
Graag in een envelop met de naam en groep van uw kind(eren) erop.
Het totaalbedrag van de vaste dagen kunt u splitsen in drie termijnen. De eerste termijn betaalt u voor 1 oktober 2015, de tweede termijn betaalt u voor 1 februari 2016 en de derde termijn betaalt u voor 1 juni 2016. U kunt uiteraard ook in één keer betalen.
Als u nog vragen hebt, dan kunt u terecht bij Diana of bij Anissa

Op weg naar een nieuw strategisch beleidsplan (2016 -2020) voor Stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk
UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN ONS DINER PENSANT
Locatie: Dorpshuis De Oude School, Kerkstraat 10 in Zoelen
Aanvang: 17.30 uur.
Op 1 januari 2016 moeten Stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk hun nieuwe strategische beleidsplannen klaar hebben voor de komende vier jaar. Bij de totstandkoming van deze plannen willen de stichtingen maximaal gebruik maken van de input van medewerkers, ouders, kinderen, ketenpartners uit voortgezet onderwijs en peuterspeelzalen, de gemeenten, jeugdzorg, experts op specifieke terreinen en andere belangstellenden.
Er wordt daarvoor op diverse avonden een diner pensant georganiseerd!
Wat doen we dan? Er zal eerst een korte inleiding plaatsvinden, daarna gaan we aan de hand van stellingen met elkaar van gedachten wisselen. Tegelijkertijd zullen we lekker tafelen. Aan de tafels zitten collega’s van de stichtingen, die de resultaten van de gesprekken zullen vastleggen.
Hebt u tijd, zin…… meld u aan!
Aanmelden kan tot één week vóór de aangegeven datum.

Data en thema’s

Woensdag 3 juni 2015: Kwalitatief en innovatief onderwijs in kleine kernen. Aanmelden bij: j.brentjes@stichtingfluvium.nl

Woensdag 1 juli 2015: ICT volledig geïntegreerd. Aanmelden bij: s.willems@meesteraafjesschool.nl

Dinsdag 8 september 2015: Passend onderwijs:

* Plusklassen voorzieningen voor hoog- en meer begaafde kinderen.

* Voorzieningen voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben op de buurtschool. Aanmelden bij: f.terhaar@stichtingfluvium.nl

Dinsdag 22 september 2015: Duurzame en flexibele schoolgebouwen. Aanmelden bij: r.smit@stichtingfluvium.nl

Woensdag 7 oktober 2015: Stichtingen als uitdagende werkgevers. Leerkrachten state of the art Aanmelden bij: i.vanbeuzekom@stichtingfluvium.nl

Dinsdag 27 oktober 2015: Educatieve partners: samen voor het kind. Aanmelden bij: f.terhaar@stichtingfluvium.nl

Woensdagmiddag 11 november 2015 Welbevinden-geluk-succes in leren: wat kunnen scholen daaraan bijdragen.
Deelnemers kinderen van scholen Spoenk en Fluvium.
Locatie nader te bepalen. Aanmelden bij: j.brentjes@stichtingfluvium.nl

Hoofdluis gesignaleerd
Helaas zijn er tijdens de laatste controle hoofdluizen gesignaleerd. Denken jullie eraan om jullie kind regelmatig te controleren? Mocht hij/zij hoofdluis en/of neten hebben, laat het dan even weten aan de desbetreffende leerkracht.
Hieronder nog een stukje over hoe te handelen bij hoofdluis:

Is het erg om hoofdluis te hebben?
Hoofdluis is beslist geen drama en u hoeft uzelf niets te verwijten als uw kind hoofdluis heeft. Het is onschadelijk, maar het kan veel jeuk geven. En door krabben kunnen er infecties ontstaan. Het krijgen van hoofdluis heeft niets te maken met lichamelijke hygiëne.

Hoe ontdek je hoofdluis bij iemand?
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Als u controleert, kijk dan goed tussen de haren, vooral achter de oren en in de nek. U ziet de hoofdluizen dan bewegen. Ook als u geen luizen ziet maar wel grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Die puntjes, de eitjes (neten), kunnen zich ontwikkelen tot luizen. 

Doe de controle van het haar met een speciale fijntandige kam. Zo’n speciale kam wordt ook wel luizenkam genoemd. Deze kam is bedoeld om luizen uit het haar te kammen. Kam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Wanneer u zonder kammen controleert, is de kans groot dat u luizen mist. 

Als ik luizen heb ontdekt, wat dan?
Controleer alle gezinsleden.
Behandel betrokkene en alleen die gezinsleden die echt hoofdluis hebben.
Er zijn twee behandelmogelijkheden, in volgorde van voorkeur:
De uitkambehandeling: gedurende 2 weken het haar dagelijks doorkammen met een speciale fijntandige kam.
U kunt het haar ook behandelen met een antihoofdluismiddel. Ook dan moet u het haar 2 weken dagelijks doorkammen met een speciale fijntandige kam. Na 1 week moet u de behandeling met het antihoofdluismiddel herhalen.

Hoe werkt de uitkambehandeling?
Kam gedurende 2 weken elke dag het haar met een speciale fijntandige kam, in combinatie met crèmespoeling. U gaat als volgt te werk:
Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar. Spoel dit niet uit.
Bescherm de ogen met een washandje en kam dan eerst met een gewone kam de klitten uit het haar.
Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak de speciale fijntandige kam en kam het haar van achter naar voren, tegen de hoofdhuid aan; start bij het ene oor en schuif, plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar het ander oor. Vastgeplakte neten kunt u eventueel losweken door te deppen met azijn.
Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een wit papieren servet of zakdoek en kijk of u luizen ziet. Spoel gevonden luizen door de wc of wasbak.
Na gebruik de kam goed reinigen met water en zeep en de luizen en neten verwijderen.
Als de uitkambehandeling niet heeft gewerkt, dan kunt u dit herhalen in combinatie met een antihoofdluismiddel. 

Als ik kies voor een antihoofdluismiddel, welk middel dan?
Er zijn in Nederland verschillende antihoofdluismiddelen verkrijgbaar in de vorm van een lotion of shampoo.
Deze middelen hebben de volgende werkzame stoffen:
- dimeticon
- malathion
- permetrine
Wilt u een antihoofdluismiddel gebruiken, kies dan in ieder geval voor een geregistreerd geneesmiddel. Dit wil zeggen dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) het middel beoordeeld  heeft op basis van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.
Het gebruik van een als geneesmiddel geregistreerd antihoofdluismiddel op basis van dimeticon heeft de voorkeur. Het antihoofdluismiddel XT Luis Lotion is momenteel het enige geregistreerde geneesmiddel met dimeticon. Er zijn nog meer antihoofdluis middelen met dimeticon, maar daar is de werkzaamheid niet van beoordeeld door het CBG. Tegen malathion en permetrine is de hoofdluis steeds vaker resistent (ongevoelig). Als deze middelen niet hebben gewerkt, probeer dan een antihoofdluismiddel waar een andere werkzame stof in zit. Bij dimeticon is geen resistentie mogelijk, doordat het een andere werking heeft (het verstikt de luis).
Let op: een kind dat behandeld is met een antihoofdluismiddel waar malathion in zit, mag op de dag van de behandeling niet zwemmen. Dit omdat chloor de werking van malathion tegengaat.Vraag eventueel advies aan apotheek of drogist.

Hoe gebruik ik een antihoofdluismiddel?
Volg altijd de gebruiksaanwijzing. Verder is het belangrijk om na de behandeling de dode luizen met een speciale fijntandige kam uit het haar te kammen. Zo kunt u zien of er nog levende luizen in het haar zitten. Behandel het haar na een week nog eens met hetzelfde middel. Dat staat niet altijd in de bijsluiter, maar op die manier werkt het middel het best. Zoals gezegd, de antihoofdluismiddelen moeten allemaal gecombineerd worden met de uitkambehandeling: gedurende 2 weken het haar dagelijks doorkammen met een speciale fijntandige kam.

Bestaan er natuurlijke middelen tegen hoofdluis?
De uitkambehandeling is het meest natuurlijke middel tegen hoofdluis. Er bestaan middelen tegen hoofdluis die zijn gebaseerd op olie, maar daarvan is niet bewezen dat ze werken. Geregistreerde homeopathische geneesmiddelen tegen hoofdluis bestaan niet.

Korfbaltoernooi
Woensdagmiddag 16 september vindt het korfbaltoernooi plaats op voetbalveld De Leede in Kesteren. Een aantal kinderen van groep 5, 6 en van groep 7-8 doen hieraan mee. Informatie over de speeltijden krijgen zij nog van meester Nico en juf Anja. Op het moment van het uitgaan van dit Palettertje zijn de tijden nog niet bekend.

Data voor de komende weken
16-09 Korfbaltoernooi
23-09 Ouderavond aanvang 19.30u (nadere informatie volgt)
07-10 Start Kinderboekenweek 2015
19-10 - 23-10 Herfstvakantie


O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?