Palettertje 17-09-2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Oudervragenlijst sociale veiligheid via het ouderportaal.
Er zijn veel reacties binnengekomen van ouders, die de mail van ParnasSys niet hebben ontvangen om de oudervragenlijst te kunnen invullen. Hartelijk dank voor deze reacties, want dat betekent dat u massaal bereid bent deze vragenlijst in te vullen.
Nu is het zo dat ParnasSys geen mail gestuurd heeft met een link naar deze vragenlijst, maar de vragenlijst klaar heeft staan in het ouderportaal.
Dus als u inlogt ophttps://ouders.parnassys.net,dan kunt u de vragenlijst m.b.t. de sociale veiligheid invullen. Wij hopen dat u de vragenlijst alsnog wilt invullen voor dinsdag 22 september a.s. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Reacties gevraagd over het schoolkamp/schoolreisje
Als reactie op onze vragen voor schoolkamp/schoolreisje hebben we inmiddels 16 reacties gehad.
optie 1: 5
optie 2: 9
optie 3: 2
Dit zijn 16 van de ongeveer 60 ouderparen. Dit is ruim 20%, lastig om representatief te zijn. We doen een laatste oproep en hopen zo op 50% respons van jullie als ouders.
Je kunt zelf het vorige Palettertje printen en ingevuld inleveren. Je kunt ook een strookje met deze vragen bij de leerkracht van je kind ophalen en vervolgens daar ingevuld weer inleveren. Of een mailtje met je keuzevoorkeur en eventuele suggesties sturen naar:nellekesmit@paletkesteren.nl

Naar de kinderuniversiteit met de talentklas
De kinderen van de Talentklas uit groep 6, 7 en 8 gaan op woensdagmiddag 7 oktober a.s. naar de Universiteit van Wageningen. Ze volgen 2 colleges in grote collegezalen van Wageningen University en maken zo kennis met de wetenschap. Op dezelfde dag is de start van de Kinderboekenweek met het thema “Raar, maar waar” dat draait om natuur, wetenschap en techniek. De Kinderuniversiteit speelt daarop in met het thema “Bodem”. Twee vooraanstaande wetenschappers geven de colleges. Heeft u nog vragen, loop gerust even de klas binnen.
Juf Els is op maandag in de Talentklas, juf Laura is op woensdag  in de Talentklas.

Even voorstellen
Ik ben Bibi Berghuis 15 jaar en zit nu in de 4e klas op het VMBO Helicon in Kesteren. Ik zal de aankomende tijd elke vrijdag als stagiaire te vinden zijn bij groep 1-2. Zo werk ik nu al bijna 3 jaar met kinderen en ik vind dat super leuk!
Tot nu toe heb ik het al super naar mijn zin gehad. Zo kijk ik ook uit naar aankomende weken! Voor deze stage heb ik gekozen, omdat dit mij een super leuke en gezellige school leek. Ook vind ik het omgaan en het sociale contact met kinderen super leuk. Hier kan ik veel leren en kijken of het onderwijs misschien wat voor mij is. Verder hou ik erg van knutselen, koken, sporten enz. Verder zit ik in dingen zoals de jongerenraad Neder-Betuwe en ook dit vind ik super leuk. Ik werk graag met mijn handen en ik denk dat dit dus echt een geweldige stageplek voor mij is!
Groeten Bibi

Groep 1-2 naar de boomgaard
De kinderen van gr 1-2 gaan aankomende maandagmiddag bij Sanne in de boomgaard kijken. Het is handig om oude schoenen/laarzen en kleren die vies mogen worden aan te trekken. Het zou handig zijn, als de kinderen maandag ook een autostoeltje meenemen.

Geslaagde avondvierdaagse
Een aantal kinderen van onze school heeft meegedaan aan de avondvierdaagse, die werd georganiseerd door Stichting de Hoendrik. 
Dit jaar werd er weer gestreden voor de beker "veilig wandelen". Deze is gegaan naar de kinderen van onze school! Alle kinderen hebben een heel leuke week gehad met mooie routes door Kesteren. Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen tijdens de avondvierdaagse op welke manier dan ook. Op naar volgend jaar. 
Milena en Wendy OR

Meander voor groep 5
De kinderen hebben een kopie van Thema 1 van Meander mee naar huis gekregen. Zo kunnen de kinderen zich thuis al op de toets voorbereiden.
Volgende week donderdag, 24 september, staat de toets van dit thema gepland.

Schoolraad
Door omstandigheden heeft afgelopen schooljaar de schoolraad niet bijeen kunnen komen. We gaan hier dit schooljaar weer actief mee aan de slag! Doordat de kinderen die vorig jaar democratisch gekozen zijn niet in actie hebben kunnen komen, hebben we ervoor gekozen dat deze kinderen de schoolraad dit jaar vertegenwoordigen. Uiteraard zal het idee van een schommel etc. (n.a.v. de opbrengst van de laatste schoolraad bijeenkomst) opgepakt gaan worden. De schoolraad zal iedere laatste woensdag of donderdag voor de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie bijeenkomen samen met juf Monique of juf Nelleke.

Ouderinfo-avond
De ouderinfo-avond vindt plaats op woensdag 23 september. De avond start om 19.00u. In een eerder Palettertje stond 19.30u. onze excuses daarvoor.
Hierbij het programma voor deze avond:
19.00-19.10 uur Opening van de avond
19.10-19.30 uur Kort verslag van de Medezeggenschapsraad en de ouderraad.
19.30-20.30 uur Presentatie van Adrie Vroon over mediawijsheid
20.30-21.15 uur Bezoek klassen.
Wij hopen jullie allemaal te zien op deze avond.
Met vriendelijke groet, team Daltonschool Het Palet

Gymspullen voor groep 1-2
Groep 1-2 zal weer gaan gymmen in onze speelzaal. Het zou fijn zijn, als de kinderen gymschoenen (met zolen met een profiel, zodat ze niet uitglijden op de gymtoestellen) en gymkleding mee naar school nemen. Het is handig om de kleding en de schoenen van naam te voorzien.

Groep 1-2
De komende periode zijn we bezig met het thema Het weer van Kleuterplein.
Met de kinderen werken, lezen, praten, zingen en spelen we over allerlei dingen die met dit onderwerp te maken hebben. Veel reken-, taal- en beweegactiviteiten staan de komende weken in het teken van dit thema. Daarnaast zijn er in ieder Kleuterpleinthema vaste onderdelen. In dit thema zijn dat:
·         Het inrichten van een thematafel rond Het weer. De kinderen mogen allerlei spullen en boekjes over dit onderwerp mee brengen.
·         Het inrichten van een themahoek. De themahoek wordt nu een herfsthoek. Voor het spel en de aankleding van deze hoek zijn we op zoek naar allerlei herfstmaterialen zoals herfstbladeren en boomvruchten (eikels, kastanjes, beukennootjes enzovoort) maar ook kinderparapluutjes, regenjassen en  regenlaarzen zijn welkom.
·         Het herhaaldelijk lezen van het themaverhaal Op zoek naar de herfst. Prins Klunsje en Prinses Kneusje gaan op zoek naar de herfst. De kinderen gaan op zoek naar de herfst. Maar waar is de herfst? In het verhaal blijft de herfst nog even onvindbaar, maar de kinderen in de groep zullen de herfst zeker al ontdekt hebben.
·         We leren de letter w. Gedurende het thema mogen de kinderen spulletjes meebrengen die beginnen met deze letter.   
·         Het maken van een denkwolk rondom Het weer.

U kunt thuis ook inspelen op dit thema. Hierbij enkele tips om op een leuke manier met Het weer bezig te zijn en uw kind te stimuleren om zich verder te ontwikkelen.
Samen het weer en de herfst beleven
Het weer en de herfst passen prima bij elkaar. In de herfst zijn de weersomstandigheden zeer divers. Beleef samen het weer en de herfst door bijvoorbeeld naar het bos te gaan. Bekijk  en voel het weer. Ruiken de kinderen de herfst ook? Zoek samen naar de beste plaats om de wind te voelen. Laat het maar eens bladeren regenen. Neem samen een stapel herfstbladeren en gooi ze in de lucht. Zoek mooie gekleurde herfstbladeren en boomvruchten (bijvoorbeeld eikels, kastanjes en beukennootjes). Maak van de gevonden spullen samen een mooie herfstkijkdoos.
Rijmen over Het weer
Dit versje leert uw kind de komende weken. Het is leuk om het af en toe samen op te zeggen. U zult merken dat uw kind het steeds beter kent. Zoek samen ook eens naar de rijmwoorden.

Kijk! Vallende blaadjes
Kijk! Er vallen blaadjes van de bomen
Dan is de herfst nu gekomen
Dan wordt het koud en komt er wind
Het is anders om buiten te spelen
voor een kind
Dan moet je een jas aan
En bij de regen schuilen gaan
Maar met blaadjes spelen is toch wel fijn
Ja, het is leuk om in de herfst buiten te zijn
© Freddy Eduard

Ateliers
Momenteel wordt er druk gewerkt aan het opzetten van en invulling geven aan de ateliers. Wij zijn nog op zoek naar iemand die invulling wil en kan geven aan het atelier koken en iemand die invulling wil en kan geven aan het atelier Techniek (aan de hand van onze methode). Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u terecht bij juf Laura (lauratijssen@paletkesteren.nl) en juf Monique (moniquelubbers@paletkesteren.nl)

Bijen rondom de school
In overleg met het schoolteam vragen wij jullie hulp. Naar aanleiding van een aantal door bijen gestoken kinderen hebben we een hovenier bereid gevonden ons te helpen de groenstrook rondom het plein te rooien. Wij zouden het fijn vinden, als volgende week dinsdag 22 september (vanaf 15.30 uur) een aantal ouders kan komen helpen met deze activiteit. Als de planten zijn opgeruimd, zal er in samenspraak met de pleinraad van school een vrolijke invulling worden gekozen voor het vrijgekomen stuk plein.
Wordt u ook blij van een veilig plein voor de kinderen en wilt u hieraan meehelpen a.s. dinsdag? Graag even doorgeven aan de juf of meester of aan Saskia (moeder van Niek) telefoonnummer 06-50409052.

Data voor de komende weken
23-09 Ouderavond aanvang 19.00u
07-10 Start Kinderboekenweek 2015
19-10 - 23-10 Herfstvakantie

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?