Palettertje 01-10-2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Enquête Sociale Veiligheid september 2015
In september 2015 heeft de school een enquête afgenomen bij u als ouders en bij de leerlingen van groep 5-8 m.b.t. sociale veiligheid op onze school. Alle leerlingen en ongeveer 25% van de ouders heeft deelgenomen. Bij deze willen wij u informeren over de uitkomst van de enquête.

Leerling enquête
Op alle gevraagde punten (schoolcultuur, leefklimaat in de klas en de school, aanvaarding en imago) scoort de school volgens onze leerlingen boven het landelijk gemiddelde. Dat geeft aan, dat bij de leerlingen het gevoel heerst, dat de sociale veiligheid op het moment van de afname op onze school voldoende is en de schoolcultuur als positief ervaren wordt.
Als de leerlingen dan toch een verbeterpunt mogen noemen (al scoort dit punt ook ruim voldoende), dan is dit het punt, dat leerkrachten nog niet altijd begrijpen hoe leerlingen zich voelen en dat er soms nog wel iets vervelends in een klas gebeurt.
Als kanttekening moet er wel gezegd worden, dat enkele vragen interpretatiegevoelig zijn. Uiteraard gaan wij met deze verbeterpunten aan de slag.

Ouderenquête
Op alle punten (leefklimaat, schoolcultuur, samenwerking) scoort de school boven het landelijk gemiddelde. Dat geeft aan, dat bij de ouders die hebben deelgenomen het gevoel heerst, dat de sociale veiligheid op het moment van de afname op onze school voldoende is en de schoolcultuur als positief ervaren wordt. Verbeterpunt vanuit deze uitkomst is, dat het toezicht buiten de groep aangescherpt zou kunnen worden (al scoort ook dit punt voldoende). Ook met dit verbeterpunt gaan wij aan de slag.
Al met al een prachtige uitkomst waar wij zeer blij mee zijn!

Wellicht heeft u ook gezien, dat met m.b.t. de veiligheid, n.a.v. de ouderklankbordgroep, druk gewerkt wordt aan het weghalen van de struiken (i.v.m. de vele bijen) die grenzen aan het plein!
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp!

Uitdelen van muziekinstrumenten voor de “Blazersbende”
Beste kinderen van groep 5 t/m 8 van het Palet te Kesteren/geachte ouders/verzorgers,
In deze week wordt de laatste les van de “Windvlaag” verzorgd door Nicole van Jaarsveld. Uit de reactie van de kinderen en de leerkrachten hebben we begrepen, dat dit project zeer goed is aangeslagen. Wij als Fanfare Kesteren zijn daar zeer blij mee!
Zoals wellicht bekend zal aansluitend het project “Blazersbende” van start gaan. Dit project vindt plaats in samenwerking met de Fanfare Kesteren. In dit project krijgen de kinderen een écht muziek instrument mee naar huis. Hiermee kunnen ze thuis oefenen en op school samen muziek maken. Uiteindelijk zal dit leiden tot een heus concert, uitgevoerd door de kinderen van de Blazersbende samen met onze Fanfare Kesteren.
We willen deze instrumenten graag tijdig uitreiken aan de kinderen. Aangezien het project “Blazersbende” van start gaat op vrijdag 9 oktober, willen we de kinderen en de ouders vragen om de instrumenten en toebehoren in ontvangst te nemen op woensdagavond 7 oktober. Voor de exacte tijd krijgt u volgende week maandag of dinsdag bericht. Dit hangt nl. af van het soort instrument dat uw kind gaat kiezen in de laatste les. Plaats van ontvangst is ons verenigingsgebouw op het sportpark de Leede in Kesteren. Adres is J. van Hoemenstraat 2a. Dit is het eerste gebouw aan de linkerkant, wanneer u het voetbal sportpark binnenkomt.
Omdat we veel instrumenten hebben geleend van zuster verenigingen, willen we deze uiteraard ook in ongeschonden toestand weer terug kunnen geven. Daarom willen we aandacht vragen voor een zorgvuldige behandeling van de instrumenten gedurende de looptijd van de Blazersbende. Voor de ontvangst van de instrumenten vragen we u daarom ook om een formulier te ondertekenen, waarin u de ontvangst van de instrumenten in goede staat bevestigd. Hiervoor is het dus ook belangrijk dat een ouder /verzorger mee komt op die woensdagavond
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Roelof de Vries
Voorzitter Fanfare Kesteren
Telefoon: 06-51537795

Schoolkorfbaltoernooi woensdag 7 oktober
Op woensdag 7 oktober vindt het schoolkorfbaltoernooi plaats, wat eerder afgelast werd door het slechte weer. Op het sportpark "de Leede" in Kesteren worden vele wedstrijden gespeeld. Onze school doet met twee teams mee: groep 5/6 en groep 7/8.  De eerste wedstrijden beginnen om 13:30 uur. De laatste wedstrijd is om 16:00 uur afgelopen. Om 16:00 uur zijn de finale-wedstrijden gepland en om 16:30 uur is de prijsuitreiking. De kinderen krijgen op school een schoolshirt en de OR zorgt tijdens de wedstrijden voor drinken. Het zou natuurlijk geweldig zijn, als u de kinderen komt aanmoedigen. Zij zullen dit waarderen. Daar de wedstrijden vroeg beginnen, mogen de leerlingen die meedoen aan het toernooi om 12:00 uur naar huis. Wij rekenen op een grote opkomst!

Eetstijl
In het kader van de week van de opvoeding 2015 wordt er een voorlichting Gezond Eetgedrag gegeven door diëtist Wilma Hooft van Diëtistenpraktijk Eetstijl en de jeugdverpleegkundige Femke de Leeuw van de GGD. Het thema van de week van de opvoeding is Geef met de Vijf!
De voorlichting wordt gegeven op dinsdag 13 oktober a.s. op school. De leerlingen van groepen 1 tot en met 3 krijgen uitleg over gezonde voeding aan de hand van de keuzetabel volgens het stoplichtmodel – groen, oranje en rood, die ze ook later mee naar huis mogen nemen. De leerlingen volgen de workshop over het indelen van lege verpakkingen in het stoplichtmodel. De leerlingen wordt gevraagd van thuis lege verpakkingen mee te nemen van iets dat zij graag eten of drinken. Dit kan iets zijn wat ze eten bij het ontbijt, in de pauze, lunch of warme maaltijd of iets wat ze graag drinken. De leerlingen van groepen 4 tot en met 8 krijgen uitleg over gezonde voeding en gaan hun voeding zelf indelen aan de hand van de keuzetabel. De tabel nemen zij daarna mee naar huis. Voor deze opdracht is een dag de voeding bijhouden nodig. Hiervoor krijgt uw kind een voedingsdagboek voor 1 dag mee naar huis. Het is belangrijk dat zij 1 dag precies opschrijven wat zij eten en drinken. 

Sparen voor de schoolbieb
Koop tijdens de kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna lever de kassabon in op school. De school levert de bonnen in bij Bruna. Bruna telt de kassabonbedragen bij elkaar op en de school mag voor 20% van dat bedrag boeken uitzoeken.

Bericht van de ouderraad: wijziging data vergaderingen
Zoals jullie in onze informatiemap hebben kunnen lezen, zijn onze vergaderingen openbaar. Iedereen die een kind of kinderen op onze school heft, mag tijdens de OR- vergaderingen aansluiten en meedenken. De data van deze vergaderingen staan ook in deze map. Wij zullen jullie dan ook op de hoogte brengen via het Palettertje, als er wijzigingen zijn. Daarom nu dit bericht:
De vergadering van maandagmiddag 5 oktober zal worden verzet naar de maandagmiddag 12 oktober. Dit in verband met een uitje naar het bos met groep 1-2 en groep 3-5. U bent 12 oktober van harte welkom vanaf 13.15.

Groep 1-2 en 3-5 gaan naar het bos
Maandag 5 oktober gaan we (mocht het weer het toelaten) naar het bos. Wilt u uw kind(eren) een zakje meegeven om dingen te verzamelen, oude kleren aantrekken en een autostoeltje mee geven.

Kinderboekenweek opening op 7 oktober
Woensdag 7 oktober start de kinderboekenweek. Het thema is Raar maar waar!
Om de week te openen starten we woensdag met zijn allen in de hal.

Sokken en jongensondergoed voor groep 1-2
Zo af en toe gebeurt het een keer, dat een kleuter een ongelukje heeft en schone kleren nodig heeft. We hebben aardig wat schone kleren op voorraad, maar zouden nog wel wat sokken en jongensondergoed kunnen gebruiken. Heeft u nog sokken en jongensondergoed liggen en u wilt het kwijt, dan willen we het graag hebben.

Ouderavond 23 september over mediawijsheid
Op 23 september heeft Adrie Vroon tijdens de ouderavond een presentatie gegeven over mediawijsheid. Zij heeft tijdens haar presentatie een aantal sites genoemd. Hieronder vindt u deze sites:

www.mijnkindonline.nl
www.mediasmarties.nl
www.debibliotheek.nl/jeugd
www.jouwzoekmachine.nl
www.meldknop.nl
www.gameadviesopmaat.nl

Data voor de komende weken
05-10 Naar het bos met groep 1-2 en groep 3-5
07-10 Start Kinderboekenweek 2015
07-10 Korfbaltoernooi
19-10 - 23-10 Herfstvakantie

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?