Palettertje 08-10-2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Sparen voor de schoolbieb
Koop tijdens de kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna en lever de kassabon in op school. De school levert de bonnen in bij Bruna. Bruna telt de kassabonbedragen bij elkaar op en de school mag voor 20% van dat bedrag boeken uitzoeken.

Kinderboekenweek Raar maar waar geopend
Afgelopen woensdag is de kinderboekenweek geopend. Het thema is Raar, maar waar. Iedere groep zal de komende anderhalve week op zijn eigen manier aan de gang gaan met het thema. Ook zal iedere groep bezoek krijgen van een schrijver/schrijfster.

Eetstijl
In het kader van de week van de opvoeding 2015 wordt er een voorlichting Gezond Eetgedrag gegeven door diëtist Wilma Hooft van Diëtistenpraktijk Eetstijl en de jeugdverpleegkundige Femke de Leeuw van de GGD. Het thema van de week van de opvoeding is Geef met de Vijf! De voorlichting wordt gegeven op dinsdag 13 oktober a.s. op school. De leerlingen van groepen 1 tot en met 3 krijgen uitleg over gezonde voeding aan de hand van de keuzetabel volgens het stoplichtmodel – groen, oranje en rood, die
ze ook later mee naar huis mogen nemen. De leerlingen volgen de workshop over het indelen van lege verpakkingen in het stoplichtmodel. De leerlingen wordt gevraagd van thuis lege verpakkingen mee te nemen van iets dat zij graag eten of drinken. Dit kan iets zijn wat ze eten bij het ontbijt, in de pauze, lunch of warme maaltijd of iets wat ze graag drinken. De leerlingen van groepen 4 tot en met 8 krijgen uitleg over gezonde voeding en gaan hun voeding zelf indelen aan de hand van de keuzetabel. De tabel nemen zij daarna mee naar huis. Voor deze opdracht is een dag de voeding bijhouden nodig. Hiervoor krijgt uw kind een voedingsdagboek voor 1 dag mee naar huis. Het is belangrijk dat zij 1 dag precies opschrijven wat zij eten en drinken. 

Blazersbende gaat morgen van start.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een instrument gekregen en vanaf morgen gaat de Blazersbende van start. De kinderen krijgen de komende weken muziekles en het resultaat van deze lessen is te horen tijdens een concert. Hier krijgt u in een volgend Palettertje nog informatie over.

Korfbaltoernooi
Gisteren vond het korfbaltoernooi plaats. De kinderen hebben een gezellige middag gehad. Er was veel belangstelling van ouders. We willen de ouderraad bedanken voor het drinken en het lekkers.

Groep 1-2 en het thema Ruimte
In groep 1-2 zijn de kinderen begonnen met het thema Ruimte. De komende weken gaan ze, als onderdeel van het thema, een ruimteplak maken voor hun knuffel. De vraag is dan ook of iedere kleuter een knuffel mee naar school wil nemen, die ook een poosje op school mag blijven. Verder zijn we nog op zoek naar doosjes e.d. en ook naar wasbolletjes om het ruimtepak nog echter te maken. Graag inleveren bij juf Martine.

Toets Naut voor groep 5
Donderdag 15 oktober heeft groep 5 de Naut toets. De kinderen hebben de toetsstof mee naar huis gekregen (op maandag 5 oktober), zodat zij thuis ook kunnen oefenen en leren.

Data voor de komende weken
19-10 - 23-10 Herfstvakantie

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?