Palettertje 05-11-2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Veranderende fruitdagen
De afgelopen week zijn we gestart met het schoolfruit. In verband met de levering van het fruit krijgen de kinderen dit vanaf volgende week op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen mogen de kinderen ook zelf meegebrachte groenten of fruit eten. Op de andere dagen zorgt u dus zelf voor iets gezonds.

Bezoek Rembrandt-College groep 7-8
Maandag 9 november bezoekt groep 7-8 het Rembrandt-College in Veenendaal.
De leerlingen worden met een bus naar Veenendaal gebracht en opgehaald. We vertrekken om 12:35 uur vanaf school. Het is de bedoeling, dat de kinderen tussen de middag op school blijven en in de klas hun boterham opeten. Om 15:45 uur is het programma in Veenendaal afgelopen. De kinderen zullen omstreeks 16:30 uur weer in Kesteren zijn.

Sinterklaas bezoekt Kesteren
Zaterdag 14 november is het weer zover! Dan komt Sinterklaas met zijn gevolg weer aan op het station in Kesteren. Kinderen op school  hebben een kleurplaat ontvangen. Er zijn mooie prijzen mee te verdienen.  Kinderen t/m 9 jaar komen hiervoor in aanmerking. Ook is er in het Dorpshuis een  Sint-Playbackshow. Op school houden we voorrondes! Van alle groepjes mogen er 4 groepjes door naar de Sint-Playbackshow in het Dorpshuis.
De cd's waar de begeleidende muziek op staat, moeten gewone, op een normale audio CD - speler af te spelen, cd's zijn.

Badminton groep 7-8 in Dodewaard
Groep 7 doet op woensdag 11 november mee aan het jaarlijkse badmintontoernooi. We worden om 10:15 uur in Dodewaard verwacht. De wedstrijden beginnen om 10:30 uur en duren tot 12:00 uur. Wij zoeken nog ouders die de kinderen kunnen wegbrengen en ophalen. Mocht u tijd en interesse hebben, geef u dan op bij meester Nico.
Groep 8  komt op woensdag 18 november in actie. Wij worden om 8:15 uur  in Dodewaard verwacht. Wedstrijden beginnen om 8:30 uur en duren tot 10:00 uur.  Ook hiervoor zoeken wij ouders die ons kunnen brengen en ophalen!

Ateliers
De ateliers gaan weer van start!
Dit jaar is het streven om drie keer zes weken (na de herfst-, voorjaars- en meivakantie) een atelier te organiseren.
De eerste ronde start volgende week ( de week van 9 november).
We hebben deze ronde de volgende ateliers:
- Schaken (Bert en Anne Paul)
- Zelfverdediging (Cor)
- Techniek (Vincent) 
- Koken (Renate)
Mocht u ook enthousiast worden en  interesse hebben in het geven van een atelier, wellicht de volgende ronde, meldt u dan aan bij juf Laura of juf Monique

Ouderbijdrage schooljaar 2015-2016
Een aantal ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald. Wij willen u erop wijzen, dat de ouderbijdrage van groot belang is voor het bekostigen van activiteiten. U moet hierbij denken aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Koningsspelen, avondvierdaagse en sporttoernooien. Wij willen u vragen de ouderbijdrage (€ 19,50 per kind) z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL43 RABO 0104 4194 90 t.n.v. Ouderraad Het Palet / Spoenk. Wilt u bij de omschrijving de naam van uw kind vermelden.
Bedankt namens de ouderraad

Het Nationaal Schoolontbijt op dinsdag 10 november
In de week van Het Nationaal Schoolontbijt ontbijten elk jaar zo’n 500.000 kinderen samen op zo’n 2.600 basisscholen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te starten. Kijk voor meer informatie op www.schoolontbijt.nl
Het lesmateriaal ontwikkelde Het Nationaal Schoolontbijt samen met het Voedingscentrum, de Hartstichting, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Deze partijen steunen Het Nationaal Schoolontbijt met doel om alle basisscholieren beter te laten ontbijten. Daarnaast is Het Nationaal Schoolontbijt dit jaar ambassadeur van Gezonde School, een samenwerkingsverband tussen het RIVM, onderwijsraden, gezondheidsfondsen en kennisinstituten.

Aandacht voor allergieën
Het Nationaal Schoolontbijt wil natuurlijk een feest zijn voor iedereen. Ook voor kinderen met een voedselallergie. Daarom vinden scholen dit jaar glutenvrije crackers in het pakket en is er keuze uit verschillende soorten beleg. Op www.schoolontbijt.nl staat de allergenen-informatie van alle ontbijtproducten.
Denken jullie eraan om je kind(eren) een bord, beker en bestek (mes) mee te geven? Het is handig om deze spullen van naam te voorzien. Ieder jaar blijft er na een ontbijt of diner mooi bestek of servies achter.

Oproep van de werkgroep Sinterklaas
Nog even en dan arriveert Sinterklaas weer in Nederland. Uiteraard wordt ook dit jaar de school weer in “Sintsfeer” gebracht! Dit kunnen wij echter niet alleen, dus daarom een oproep aan alle ouders om te komen helpen.
Wanneer en waar?
Woensdagavond 11 november a.s. willen we vanaf ca. 19.00 uur bij Milena thuis (Burgemeester Houtkoperweg 36, Lienden) wat voorbereidende werkzaamheden verrichten, denk hierbij aan knippen, plakken en verven.
Vrijdagmiddag 13 november a.s. vanaf 12.15 uur gaan we de school mooi en gezellig versieren.
Komt u ons op bovenstaande data helpen? U kunt zich opgeven bij Milena, tel.nr. 06-30109058 of via de mail or@paletkesteren.nl.
Alvast bedankt namens de werkgroep Sinterklaas (Milena, Marieke en Janine) maar vooral ook namens de kinderen!

Hulpouders voor groep 1-2: een succes
Iedere middag van 13.15u tot 14.00u spelen de kinderen van groep 1-2 met ontwikkelingsmateriaal of met een gezelschapsspel. Bij een aantal spellen is begeleiding echter wel erg fijn. De afgelopen weken hebben verschillende ouders geholpen met het spelen van een spel. Erg fijn! Juf Martine wil dit graag voortzetten, dus blijf u vooral opgeven. De intekenlijst hangt op de deur van het lokaal van groep 1-2.

Data voor de komende weken
10-11 Het Nationaal Schoolontbijt
10-11 Oudergesprekken (uitnodiging volgt nog)
11-11 Oudergesprekken
11-11 Knutselavond Sinterklaas 19.00u 
13-11 Judoles op school
13-11 De school versieren voor Sinterklas 12.15u
16-11 Bieb by night voor groep 3-5
17-11 Schoen zetten
30-11 Inspectiebezoek
04-12 Sinterklaas
10-12 Spreekuur jeugdarts
11-12 Uitvoering Blazerbende
15-12 Interactief voorlezen door Adrie Vroon in groep 1-2
15-12 Boekpromotie door Adrie Vroon in groep 4-6
15-12 Mediales door Adrie Vroon in groep 7-8
16-12 Kerstdiner
17-12 Schoolraad
21-12 – 01-01 Kerstvakantie

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?