Palettertje 03-12-2015

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Morgen is het feest! Sinterklaas komt!
Sint wordt na half negen op school verwacht. Het heeft dus geen zin om veel vroeger op school te zijn! Het is de bedoeling dat we samen, kinderen en ouders, de Sint buiten welkom heten. Nadat de Sint de school binnenloopt, gaat het programma voor de kinderen beginnen. Dit betekent dat de ouders niet meegaan naar binnen. Sinterklaas is tenslotte een kinder-feest.!
De leerlingen hoeven vandaag geen eten en drinken mee te nemen; de O.R. zorgt hiervoor. Wij hopen er samen een fijne, gezellige ochtend van te maken.

Het inspectiebezoek van afgelopen maandag: een positieve beoordeling!
Afgelopen maandag is de inspectie bij ons op school geweest. Zij hebben in alle klassen gekeken en gesprekken gevoerd met kinderen, het team, ib-er en de directie.
Ze kwamen vooral kijken naar de sociale veiligheid: welke dingen heeft het team opgepakt om de sociale veiligheid te verbeteren en is er een doorgaande lijn in de aanpak zichtbaar? Voelen kinderen en het team zich veilig?
Aan het einde van de middag kwam het verlossende woord: er wordt op allerlei manieren gewerkt aan de sociale veiligheid en de resultaten zijn zichtbaar en voelbaar bij eenieder in onze school. Ze beoordelen ons dan ook positief! 
Om in de woorden van de Vreedzame School te spreken: een mooie opsteker voor ons allemaal!

Vuurwerk brillen
Volgende week vrijdag 11 december vanaf 17.00u deelt Damme optiek gratis vuurwerkbrillen uit voor alle basisschoolleerlingen in Kesteren! Wij kunnen deze sympathieke actie van harte aanbevelen. Af te halen in de winkel aan de Hoofdstraat.
1 bril per persoon, zolang de voorraad strekt.

Hoofdluizenzijn nog steeds actief!
Helaas zijn er bij de laatste controle nog steedshoofdluizengesignaleerd. We verzoeken jullie vriendelijk doch dringend om jullie kind(eren) goed te (blijven) controleren en te behandelen indien nodig. Willen jullie, zodra je merkt dat je kind hoofdluizen of neten heeft, ons informeren zodat we een extra controle kunnen doen.
Vergeet bij de behandeling ook niet om kleding, beddengoed en knuffels te wassen. Ook de bank en de auto stofzuigen is een aanrader, net als lange haren in een staart of vlecht waardoor de luizen minder kans krijgen om over te lopen!

Eierdozen
Willen jullie eierdozen van 10 stuks bewaren en mee naar school nemen voor juf Martine? Alvast bedankt!

Onderwijscafé
Voor alle ouders en leerkrachten van basisschoolleerlingen
Thema: Overgang PO-VO Datum: Maandag 18 januari 2016.
Locatie: OBS Jan Harmenshof Koninginnelaan 2/4 4191 EE Geldermalsen
Inhoud:

18.45 Inloop
19.00 Openingswoord
19.15 Presentatie ‘Overgang PO-VO’
20.15 Afsluiting

De avond wordt verzorgd door Coby van Valburg (leerkracht/intern begeleider van Fluviumschool OBS D’n Bogerd).

Overgang PO-VO
Bij de overgang van het PO naar het VO is het van belang dat een leerling op de juiste plek terechtkomt. Plaatsing gebeurt op basis van het schooladvies, waarbij o.a. CITO-resultaten, taakaanpak, werkhouding een belangrijke rol spelen.
Het is een traject wat onder begeleiding van de basisschool door ouders én de leerling van groep 8 wordt doorlopen.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over:
* Procedure toetsbeleid.
* Schema Onderwijssysteem Nederland.
* Afspraken advies vanuit PO voor plaatsing op VO.
* Uitstroomniveaus PRO-LWOO-BL-KL-TL-HAVO-VWO.
* VO-scholen Rivierengebied.
* Uitstroomniveaus na ’t VO.
Aanmelden vóór 13 januari 2016 via http://www.stichtingfluvium.nl/

Afsluiting van project Blazersbende
Aan de ouders/ verzorgers van de Blazersbende deelnemers,
We zijn ongeveer negen weken geleden begonnen met de eerste muzieklessen voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van Het Palet Kesteren binnen het project Blazersbende. Uit de reacties van de docenten en de kinderen hebben wij als Fanfare Kesteren begrepen, dat het enthousiasme gedurende dit project bijzonder groot is onder deelnemende kinderen. Omdat binnenkort de afsluitende les gegeven wordt, gaan we ons opmaken voor een spetterend concert, uitgevoerd door de kinderen van de Blazersbende samen met de Fanfare Kesteren. En u als ouders, maar ook broers en zussen, opa’s en oma’s, vrienden zijn van harte welkom om te komen luisteren. Op dezelfde dag, direct voorafgaand aan het concert, hebben we nog de generale repetitie. Hieronder vindt u daarvoor de data en de plaatsen.

Generale repetitie: vrijdagavond 11 december om 18:45 uur. Aanwezig uiterlijk 18:30 uur. Locatie: Ons Dorpshuis te Kesteren aan de Nedereindsestraat.

De generale repetitie is bedoeld om de gezamenlijke stukken door te spelen zodat iedereen precies weet wat en wanneer er iets op het concert gaat gebeuren. Het is daarom erg belangrijk dat iedere deelnemer tijdig aanwezig is.

Concert: vrijdagavond 11 december om 19:30 uur. Locatie: “Ons Dorpshuis” in Kesteren aan de Nedereindsestraat. Zaal open om 19:15 uur.

Toegangskaartjes: voor €2,- kunt u een kaartje kopen bij de leerkracht van uw kind(eren). Ieder kind mag 3 personen meenemen i.v.m. brandveiligheid en er past maar een beperkt aantal mensen in het Dorpshuis. We hopen op een geslaagd concert.

Daarnaast informeer ik u graag nog over een aantal andere zaken

Werving Klassikaal Instrumentaal Onderwijs (KIO)
Binnenkort zal uw kind een briefje ontvangen met de vraag of ze na de Blazersbende door willen met muziek maken op een echt muziek instrument. De muzieklessen worden na de Kerstvakantie door professionele muziekdocenten gegeven, direct na schooltijd in het school gebouw. Wanneer uw kind dat leuk vindt en het heeft uw toestemming, dan graag het formuliertje zo spoedig mogelijk inleveren bij de docent van uw kind. U kunt het ook uiterlijk inleveren na afloop van het afsluitende concert op 11 december. Op die avond zijn er ook formulieren beschikbaar om uw kind nog op te geven.

Inname van de muziekinstrumenten
Om tijdig de geleende instrumenten weer terug te kunnen brengen bij onze zuster verenigingen, willen we u vragen, om de instrumenten met toebehoren weer in te leveren op zaterdagmorgen 12 december in ons verenigingsgebouw op de Leede. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen is de volgende indeling gemaakt:
* Bariton : inleveren om 9:30uur
* Trommel : inleveren om 9:45 uur
* Altsax : inleveren om 10 uur
* Bugel/ trompet/ cornet : inleveren om 10:15 uur
De kinderen, die aangegeven hebben om door te gaan met muziek maken, moeten ook op deze avond hun instrument inleveren! Na de kerstvakantie krijgen ze dan weer een muziek instrument uitgereikt.
Met vriendelijke groet,
Roelof de Vries
Voorzitter Fanfare Kesteren

Vervolg Blazersbende
Vond je de Blazersbende ook zo leuk? Wil je doorgaan met muziek maken? Dat kan!
Fanfare Kesteren wil er voor zorgen dat je na de blazersbende door kunt gaan op een instrument. Met alle kinderen die willen maken we een klas met alle instrumenten bij elkaar. Je speelt dus al gelijk in een orkest en krijgt daar les van professionele docenten.
De lessen zijn gewoon bij jou op school op dinsdag om 15.30 uur, dus net na schooltijd. Het instrument en het lesmateriaal krijg je in bruikleen van Fanfare Kesteren. Jij kiest zelf welk instrument je wilt leren bespelen. Je kunt kiezen uit trompet, bariton, trombone, saxofoon of slagwerk.
De kosten voor 10 lessen zijn 85,- inclusief bruikleen van het instrument en lesmateriaal. De lessen starten na de kerstvakantie. Als je zin hebt m mee te doen en het mag van ouders, vul dan het formuliertje in en geef het aan jouw juf of meester.

Ja! Ik ga mee doen met Klassikaal Instrumentaal Onderwijs.

Naam:

Adres:

Telefoon:

Email:

Instrument:

Data voor de komende weken
04-12 Sinterklaas
10-12 Spreekuur jeugdarts
11-12 Uitvoering Blazerbende
15-12 Interactief voorlezen door Adrie Vroon in groep 1-2
15-12 Boekpromotie door Adrie Vroon in groep 4-6
15-12 Mediales door Adrie Vroon in groep 7-8
16-12 Kerstdiner
17-12 Schoolraad
21-12 – 01-01 Kerstvakantie

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?