Palettertje 14-01-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Informatieve ouderavond De Vreedzame School 19 januari om 19.30u
19 januari a.s. van 19.30 uur- 20.45 uurhebben wij een informatieve ouderavond over De Vreedzame School georganiseerd. Deze inspirerende ouderavond wordt verzorgd door onze invoeringstraject begeleidster Saskia van Dongen.Zij zal een presentatie geven (o.a. over de mediatoren en het verschil tussen de verschillende bouwen) over De Vreedzame School om jullie als ouders te betrekken en te informeren over de invulling die wij geven aan de Vreedzame School. Dit wilt u toch niet missen?U bent van harte welkom!

De strook grond naast de school
Afgelopen najaar zijn de struiken verwijderd aan de zijkant van de school. Momenteel is, als gevolg, van de winter er een periode van stilstand maar achter de schermen wordt druk gewerkt aan de invulling hiervan. We hopen alles in het voorjaar weer in gang te zetten.

Bericht van de ouderraad:
De afgelopen periode heeft de OR wat wisselingen doorgemaakt. Zowel Yvonne als Jeanette hebben afscheid genomen van de OR. Via deze weg willen wij beide dames bedanken voor hun inzet. Marieke Kleiwerd zal de taak van secretaris overnemen van Yvonne. Wij hebben 3 nieuwe leden mogen verwelkomen. Te weten Jamila Bittich, Saida Elmansouri en Jannie van den Hatert. Welkom bij de OR! Ondanks deze versterking zijn wij nog op zoek naar 4 enthousiaste ouders die met ons mee willen denken en leuke activiteiten voor de kinderen willen organiseren. Voor meer informatie stuur een mail naar or@paletkesteren.nl of spreek 1 van de OR leden aan. Wij willen graag de activiteiten voor de kinderen blijven organiseren. Denk hierbij aan sinterklaas, kerst en het voorleesontbijt, maar dat kunnen wij niet zonder uw hulp.
Wij hopen u snel te verwelkomen.

Rectificatie: Nieuws uit de Schoolraad 2016
In het vorige Palettertje heeft een stukje gestaan over de schoolraad. Hier was wat onduidelijkheid over. Het stukje was een verslagje van 2 leerlingen van groep 7-8 n.a.v de laatste schoolraadvergadering. De ideeën zijn ideeën van de kinderen, dus dit zijn geen besluiten van het team.

Onderwijscafé  op maandag 18 januari 2016
Voor alle ouders en leerkrachten van basisschoolleerlingen
Thema: Overgang Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs
Datum: Maandag 18 januari 2016.
Locatie: OBS Jan Harmenshof Koninginnelaan 2/4 4191 EE Geldermalsen
Inhoud:
18.45 Inloop
19.00 Openingswoord
19.15 Presentatie ‘Overgang PO-VO’
20.15 Afsluiting
De avond wordt verzorgd door Coby van Valburg (leerkracht/intern begeleider van Fluviumschool OBS D’n Bogerd).

Overgang PO-VO
Bij de overgang van het PO naar het VO is het van belang dat een leerling op de juiste plek terechtkomt. Plaatsing gebeurt op basis van het schooladvies, waarbij o.a. CITO-resultaten, taakaanpak, werkhouding een belangrijke rol spelen.
Het is een traject wat onder begeleiding van de basisschool door ouders én de leerling van groep 8 wordt doorlopen.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over:
* Procedure toetsbeleid.
* Schema Onderwijssysteem Nederland.
* Afspraken advies vanuit PO voor plaatsing op VO.
* Uitstroomniveaus PRO-LWOO-BL-KL-TL-HAVO-VWO.
* VO-scholen Rivierengebied.
* Uitstroomniveaus na ’t VO.
Aanmelden vóór 13 januari 2016 via http://www.stichtingfluvium.nl/

Inloopuur bij het bestuur op woensdag 10 februari 2016
Heeft uw vragen, opmerkingen of andere zaken? U kunt terecht op het “inloopuur bij het bestuur”.
Woensdag 10 februari 2016 van 13.00 – 15.30 uur
Burg. Westerbeek van Eertenschool, Walgtsestraat 26 in Varik.

Data voor de komende weken
19-01 Informatieve ouderavond
27-01 Het Nationaal Voorleesontbijt
29-01 Podiumochtend groep 3-5 en groep 7-8
12-02 Rapporten mee
22-02 – 28-02 Voorjaarsvakantie

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?