Palettertje 18-02-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Geen schoolfruit in de eerste week na de voorjaarsvakantie
In de week van 29 februari t/m 4 maart wordt er geen schoolfruit geleverd. De kinderen moeten dan dus zelf fruit mee naar school nemen.
Vanaf maandag 7 maart is er weer een cyclus van 7 weken gratis schoolfruit.

Wijziging data schoolkamp groep 7-8
Het schoolkamp voor groep 7-8 stond gepland op 6-7 en 8 juni. Een ouder attendeerde ons erop dat deze dagen precies in de eerste week van de Ramadan vielen. Goed dat we samen naar zulke zaken kijken!
Het leek ons verstandig om het schoolkamp, indien mogelijk, nog te verzetten. Gelukkig is het ons gelukt om een nieuwe data te reserveren: het wordt nu 23, 24 en 25 mei.
Op dinsdag 1 maart nodigen wij u uit om op school over het kamp te praten. De avond begint om 19:00 uur en zal tot ongeveer 20:00 uur duren. Wij hopen u dan te zien.

Verzetten oudergesprekken in mei
Aangezien de kinderen van groep 7-8 in de week van de oudergesprekken op kamp zijn en er dus ook een aantal leerkrachten afwezig zijn, willen we de oudergesprekken 2 weken eerder houden en wel op 10 en 11 mei. U krijgt te zijner tijd een uitnodiging.

Nieuwe foto’s op de website
Op de website staan weer nieuwe mapjes met foto’s: o.a. foto’s van Sinterklaas, Kerst en de Blazersbende.

Groep 8 maakt een proeftoets
Ter voorbereiding op de Cito- toets in april maken de leerlingen van groep 8 deze week een proeftoets. Zodoende kunnen ze vast wennen aan de werkwijze en leren ze ook om op tijd te werken.

Data voor de komende weken
22-02 – 28-02 Voorjaarsvakantie
01-03 Informatieavond over schoolkamp voor groep 7-8
15-03 Mediales groep 7-8  door Adrie Vroon
15-03 Interactief voorlezen groep 3-5 door Adrie Vroon
15-03 Boekpromotie/ interactief voorlezen groep 4-6 door Adrie Vroon
24-03 Paasactiviteit ‘s middags
25-03 Goede Vrijdag: kinderen zijn vrij
28-03 Tweede Paasdag: kinderen zijn vrij
12-04 Interactief voorlezen groep 1-2 door Adrie Vroon
12-04 Tekst puzzelen groep 3-5 door Adrie Vroon
12-04 Tekst puzzelen groep 4-6 door Adrie Vroon
12-04 Tekst puzzelen groep 7-8 door Adrie Vroon
22-04 Koningsspelen
25-04 – 06-05 Meivakantie

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?