Palettertje 03-03-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Vervolg continurooster
Aankomende maandag krijgen de kinderen een brief mee met daarin de uitkomsten betreffende de inventarisatie rondom het continurooster.

Actie Wij trekken aan de bel van het Lilianefonds
Op 10 maart 2016 vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Wij doen hier ook weer aan mee! Op die dag maken basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder meer toeters en trommels. Zo vragen ze aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. Dat zijn er meer dan 23 miljoen.
Zou je op 10 maart ’s ochtends alstublieft wat ‘toeters en bellen’ mee willen geven aan je kind(eren)? Daarnaast zouden we het erg leuk vinden als de kinderen oranje kleding of accessoires, de kleur van het Liliane Fonds, aantrekken.
Op het schoolplein laten wij dan tegen 12 uur één minuut lang de bel gaan, terwijl de kinderen met toeters, deksels, trommels of andere meegebrachte instrumenten - met veel herrie - de wereld laten 'horen', dat kinderen aan de andere kant van de wereld ook naar school moeten kunnen gaan.

Ateliers
Aanstaande week starten we weer met de ateliers. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich de komende zes weken weer bekwamen in schaken, zelfverdediging, koken en techniek.
Lijkt het je ook leuk een groepje van 4-6 kinderen te begeleiden bij een atelier, maar weet je niet zo goed wat? Mail dan naar juf Laura (lauratijssen@paletkesteren.nl), dan spreken we samen af op woensdag tussen 11.30 en 12.15 om te kijken waar jouw eigen passie ligt en hoe we dat kunnen omzetten in een atelier. Samen maken we dan een programma die je met de kinderen kunt doorlopen.
Ideeën voor ateliers: tekenen, schilderen, fotografie, programmeren voor beginners, hout bewerken, etc.
Het zou leuk zijn als je in de volgende ronde (in mei) ook een atelier geeft!

Bijeenkomst over het nieuwe speelruimtebeleid
Beste meisjes/jongens/ouders/verzorgers,
Op 10 maart 2016, aanvang 19.30 houden wij een bijeenkomst over het nieuwe speelruimtebeleid en de gevolgen daarvan voor speelruimten in Kesteren. De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis Kesteren, Nedereindsestraat 27a te Kesteren. Wij nodigen u daarvoor van harte uit. Wethouder Van Neerbos zal de avond leiden.
Het speelruimtebeleid heeft betrekking op speelvoorzieningen voor kinderen, jeugdigen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. De visie van het nieuwe speelruimtebeleid is:
1) Er is voldoende speelruimte in relatie tot de leeftijdsopbouw en stedenbouwkundige opzet van de wijk/kern.
2) Speelruimte is veilig, gevarieerd, aantrekkelijk en draagt bij aan de gezondheid.
3) Gebruikers, omwonenden en professionals voelen zich betrokken bij speelruimte.
Tijdens de avond wordt eerst in algemene zin ingegaan op het nieuwe speelruimtebeleid. Daarna wordt ingegaan op de specifieke gevolgen voor de speelruimten in Kesteren. Vervolgens krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen of het plaatsen van opmerkingen. Belangrijke vraag daarbij is voor ons of de voorgenomen spreiding van speelvoorzieningen in Kesteren voldoet of dat er suggesties zijn voor aanpassingen. Op een later tijdstip zal per nieuwe of te veranderen speelruimte een bijeenkomst gehouden worden over de concrete inrichting.
Wij hopen u te begroeten op 10 maart a.s.. Om de bijeenkomst goed te kunnen voorbereiden zouden wij graag vooraf vernemen of u aanwezig zult zijn. U kunt dit doorgeven aan M.C. van der Linden, e-mail: mlinden@nederbetuwe.nl of telefonisch via 14 0488.

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,
M.C. van der Linden, Beleidsmedewerker Welzijn Afdeling Sociale Pijler

Data voor de komende weken
10-03 Actie Wij trekken aan de bel van het Liliane Fonds
15-03 Mediales groep 7-8  door Adrie Vroon
15-03 Interactief voorlezen groep 3-5 door Adrie Vroon
15-03 Boekpromotie/ interactief voorlezen groep 4-6 door Adrie Vroon
24-03 Paasactiviteit ‘s middags
25-03 Goede Vrijdag: kinderen zijn vrij
28-03 Tweede Paasdag: kinderen zijn vrij
12-04 Interactief voorlezen groep 1-2 door Adrie Vroon
12-04 Tekst puzzelen groep 3-5 door Adrie Vroon
12-04 Tekst puzzelen groep 4-6 door Adrie Vroon
12-04 Tekst puzzelen groep 7-8 door Adrie Vroon
22-04 Koningsspelen
25-04 – 06-05 Meivakantie

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?