Palettertje 11-04-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Afscheid juf Laura
Juf Laura werkt iedere week op woensdag in de hulp- en talentklas. Omdat juf Laura na de meivakantie ingezet gaat worden op één van de andere scholen van onderwijsgroep Spoenk, moeten wij afscheid van haar nemen. Woensdag 20 april zal zij voor het laatst bij ons op school zijn dit schooljaar. Aangezien wij juf Laura regelmatig blijven zien tijdens bijeenkomsten van onderwijsgroep Spoenk en contacten met de scholen onderling, zal er geen groots afscheid georganiseerd worden. U als ouder kunt natuurlijk op woensdag 20 april juf Laura de hand schudden. Wij wensen juf Laura veel succes op de andere school en willen haar bedanken voor haar inzet bij ons op school.
Na de meivakantie hebben wij een andere juf gevonden voor de hulp- en talentklas. Haar naam is Deborah Thomassen en zij zal vanaf woensdag 11 mei elke woensdag aanwezig zijn tot aan de zomervakantie.
U kunt al kennis met haar maken, omdat juf Deborah aanstaande woensdag 13 april gaat invallen voor juf Martine (zij gaat samen met de directie naar een Daltoncongres).

Afscheid meester Sander (gymdocent)
Afscheid nemen doet pijn. Ook meester Sander, onze gymdocent iedere maandag, neemt afscheid. Onlangs is hij de gelukkige vader geworden van zoontje Sem en wil voortaan iedere maandag bij zijn zoontje zijn (het wordt dan zijn papa-dag).
Hij zal maandag 18 april zijn laatste gymlessen verzorgen voor groep 3 t/m 8. Meester Sander wil ook geen groots afscheid, dus wij schudden hem maandagochtend om 11.45 uur de hand en bieden hem namens de kinderen een leuke attentie aan.
Wij wensen hem heel veel geluk toe en bedanken hem voor al die leuke gymlessen.Na de meivakantie verzorgen de eigen leerkrachten ook de gymlessen op de maandag.

Continurooster
Begin maart 2016 hadden wij u al laten weten, dat meer dan 75% van de ouders gekozen heeft voor het continurooster in het nieuwe schooljaar. De vraag was alleen nog welk model het zou gaan worden.
Inmiddels zijn alle stemmen geteld en heeft de meerderheid gekozen voor model 2, maandag t/m donderdag tot 14.30 uur en vrijdagmiddag vrij.

Dat betekent dat onze school vanaf het schooljaar 2016-2017 met de volgende schooltijden gaat werken:
Maandag: 8.30-14.30 uur
Dinsdag: 8.30- 14.30 uur
Woensdag: 8.30-14.30 uur
Donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag: 8.30- 12.00 uur
Deze schooltijden gelden voor alle groepen. De kinderen lunchen dan op school.

Wij willen vlak voor de zomervakantie alvast een weekje gaan proefdraaien met dit continurooster, zodat de leerlingen en u als ouder een indruk krijgen van zo’n week.
Wij zullen u daarover binnenkort meer informatie geven en daarbij laten wij u weten, wat de pauzetijden op school zullen zijn voor de leerlingen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze vragen stellen aan de MR of aan de directie van de school.

Data voor het schoolkamp van groep 7-8
Groep 7 en 8 gaan dit schooljaar op schoolkamp. Zij gaan van maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei. Meer informatie volgt nog.

Cito eindtoets groep 8.
Op dinsdagochtend 19, woensdagochtend 20 en donderdagochtend 21 april is het zover.
Dan maken onze schoolverlaters de Cito eindtoets. Dit jaar wordt deze eindtoets afgenomen door de leerkracht van de hulp/talentklas, zodat meester Nico gewoon les kan geven aan groep 7. Dat betekent dat de eindtoets voor groep 8 op dinsdagochtend 19 april afgenomen wordt door juf Nathalie, op woensdag 20 april door juf Laura en op donderdagochtend 21 april door juf Nelleke. Wij wensen onze schoolverlaters alvast heel veel succes tijdens het maken van deze eindtoets.

Brief van de Fanfare Kesteren
Jouw stem is geld waard! Laat jij ons project bloeien?
Rabobank West Betuwe stelt dit jaar maar liefst € 80.000,- beschikbaar uit het fonds ‘Een aandeel in de Betuwe’. Met dit fonds vloeit een gedeelte van de winst van de bank terug naar de lokale gemeenschap. Verenigingen en stichtingen konden afgelopen periode hiervoor één project indienen. Ook onze vereniging Fanfare Kesteren heeft een uniek project ingediend. Het project heet: Fanfaremuziek als begeleiding bij musical voor kinderen van Christelijke Basisschool het Kompas en O.B.S. Het Palet in Kesteren.
Leden van Rabobank West Betuwe mogen meebeslissen hoe dit bedrag onder verenigingen en stichtingen wordt verdeeld door het uitbrengen van een stem op twee regionale projecten die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen een project ontvangt des te hoger de bijdrage voor dit project wordt. Steun ons project en breng van 1 t/m 30 april 2016 jouw stem uit op onze vereniging via de website www.rabowestbetuweleden.nl.
Klanten van Rabobank West Betuwe die nog geen lid zijn en willen stemmen op de ingediende projecten van dit jaar, hebben tot en met 8 april 2016 de mogelijkheid het lidmaatschap aan te vragen via https://www.rabowestbetuweleden.nl/lidmaatschap/
Rabobank West Betuwe roept haar leden ook op om te stemmen. Jouw stem is geld waard! Laat jij ons project bloeien? Stem op Fanfare Kesteren!

Bericht van de GGD: Hepatitis A project GGD Gelderland-Zuid
Hepatitis A is een ziekte die wordt veroorzaakt wordt door het Hepatitis A virus. Het virus veroorzaakt een ontsteking in de lever waardoor de lever niet meer goed werkt. Het virus wordt overgebracht door besmet water en voedsel.
Al jarenlang is er in Nederland in het najaar een stijging van het aantal Hepatitis A incidenten. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door mensen (volwassenen en kinderen) die in Marokko, Turkije, Kroatië of bijvoorbeeld Egypte op vakantie zijn geweest. U kunt uw kinderen (vanaf 1 jaar t/m 15 jaar) tegen Hepatitis A laten inenten (dit is niet verplicht). Als uw kind met de gewone vaccinaties al 2 Hepatitis A inentingen gehad heeft, dan is uw kind sowieso beschermd.
De inenting bestaat uit 1 prik in de bovenarm. Als uw kind nog nooit ingeënt is, dan is uw kind één jaar beschermd. Wanneer uw kind volgend jaar nog een inenting haalt, dan is uw kind 25 jaar beschermd.
Waar en wanneer? Woensdag 1 juni 2016 van 14.30u – 16.30u bij GGD Gelderland-Zuid in Tiel (J.S. de Jongplein 2)
Kosten: 37,- per persoon. U betaalt direct per pin (contant is niet mogelijk). Deze kosten  kunt u meestal bij uw eigen zorgverzekeraar declareren.
Volwassenen kunnen zich laten inenten tijdens het reizigersvaccinatiespreekuur van de GGD.

Data voor de komende weken
12-04 Interactief voorlezen groep 1-2 door Adrie Vroon
12-04 Tekst puzzelen groep 3-5 door Adrie Vroon
12-04 Tekst puzzelen groep 4-6 door Adrie Vroon
12-04 Tekst puzzelen groep 7-8 door Adrie Vroon
22-04 Koningsspelen
25-04 – 06-05 Meivakantie
10-05 Oudergesprekken
11-05 Oudergesprekken
16-05 Twee Pinksterdag: kinderen zijn vrij
17-05 Studiedag Onderwijsgroep Spoenk: kinderen zijn vrij
31-05 Les Poëzie groep 1-2 door Adrie Vroon
31-05 Les Poëzie groep 3-5 door Adrie Vroon
31-05 Les Poëzie groep 4-6 door Adrie Vroon

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?