Palettertje 09-06-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Groepsindeling schooljaar 2016-2017
De formatie voor het schooljaar 2016-2017 is bekend. De woensdag is volgend schooljaar een gehele schooldag! Wij hebben de volgende groepsindeling gemaakt:

Groep 1-2: juf Martine (maandag, dinsdag, woensdagmiddag, donderdag en vrijdag) en juf Monique (woensdagochtend)
Groep 3-4: juf Anja (woensdag, donderdag en vrijdag) en momenteel hebben wij een interne vacature geplaatst voor deze groep op maandag en dinsdag. Zodra hier meer over bekend is, laten wij u dat weten.
Groep 5-7: meester Nico (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) en juf Monique (maandag)
Groep 6-8: juf Else-marije (maandag, dinsdag en vrijdag) en juf Nathalie (woensdag en donderdag)
Hulp- en talentklas: juf Els (maandag), juf Nelleke (dinsdagmiddag, woensdag en donderdag)

Ouderlid (G)MR gevraagd
Na de zomervakantie hebben we een nieuw ouder (G)MR lid nodig! Medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen. Je kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Wie heeft zin om deze taak op zich te nemen?
We hebben een gezellige MR op het moment, waarin kritisch en constructief wordt meegedacht. We vormen samen met het palet Opheusden een MR. Wie komt ons team versterken? Er is een mogelijkheid om eens mee te vergaderen. Het zou fijn zijn als iemand mee kan lopen tot en met de kerstvakantie om daarna als volwaardig lid in functie te functioneren. Wie zitten er nu in de MR?
Vincent van Engelenburg, Margaret Rijkse, Else-marije van de Werken en Nelleke Smit. Spreekt deze functie je aan, vraag ons gerust eens hoe en wat we allemaal doen.

Schoolreisje
Afgelopen dinsdag hadden we een zonovergoten schoolreisje. Ook dit was zeer succesvol. Toverland was voor alle groepen die mee waren erg leuk en uitdagend. Heel erg bedankt voor alle inzet van ouders bij de voorbereidingen van deze dag.

Geslaagde podiummiddag van groep 1-2 en groep 4-6
Vanmiddag hebben de kinderen van groep 1-2 en groep 4-6 opgetreden voor de andere groepen en een aantal ouders. Het thema was Welkom in het circus. De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan en dat was te zien. Het was een zeer geslaagde middag!

Ontruimingsoefening
Op maandag 6 juni is er een onaangekondigde ontruimingsoefening gedaan met alle leerlingen en leerkrachten op school.
Alleen de coördinatoren waren op de hoogte van deze ontruiming en de leerkrachten wisten ook van niks. Twee keer per jaar worden scholen gevraagd om een ontruiming te oefenen met de leerlingen, één keer aangekondigd en één keer onaangekondigd. Ondanks deze onverwachte ontruimingsoefening waren alle leerlingen binnen 3 minuten veilig en rustig de school uit. Top gedaan!

Overblijven vervalt tijdens proefweek continurooster
Wij informeerden u onlangs al over de proefweek voor het continurooster in de week van 4 t/m 8 juli a.s. Alle leerlingen eten dan tussen de middag op school onder leiding van de leerkracht zonder dat daar overblijfkosten aan verbonden zijn. 
Voor de overblijfkinderen betekent dit dat zij die week geen overblijfgeld hoeven te betalen.
Ouders die het laatste termijn al betaald hebben, kunnen bij de overblijfouders (Jannie en/of Anissa) hun geld terugkrijgen. Mocht u het bedrag voor die week terug willen ontvangen, neem dan even contact op met deze overblijfouders.
Ouders die het laatste termijn nog moeten betalen, kunnen het bedrag voor die week verrekenen. 
Mocht u nog vragen hebben over het overblijfgeld, neem dan even contact op met bovengenoemde ouders.

Schoolraad 09-06-2016
Er is weer veel besproken in de schoolraad deze keer. De regels van het schoolplein hangen sinds vandaag ook in de klassen. De schoolraad wil volgend jaar een eigen geluid/lichtinstallatie in de hal. Voor bijvoorbeeld een musical. En ook willen ze van het geld een beamer voor aan het plafond kopen. Zo kunnen er met elke podiumochtend dingen afgebeeld worden. Er wordt nog steeds veel afval bij de schommels vergeten.
Daarom is er nu afgesproken dat de prullenbak uit een klas gebruikt wordt achter de school. En ook het schommelschema werkt niet zo als het moet: de ene groep zit er meer op als de andere. Hetzelfde is met het pingpong schema. We gaan er allemaal beter op letten. En als laatste werd er veel gevraagd of er nog een sponsorloop komt.
Daar wordt aan gewerkt.
Groetjes van de schoolraad 2016

Musical 'De Vuilnisboot' voor groep 1 t/m 6 samen met de Fanfare Kesteren op vrijdagmiddag 1 juli a.s.
Op vrijdagmiddag 1 juli a.s. spelen de leerlingen uit groep 1 t/m 6 samen met leerkrachten en de Fanfare Kesteren een musical in sporthal 'De Leede'  te Kesteren.
De leerlingen uit groep 7/8 spelen al mee in de afscheidsmusical en doen daarom niet mee met deze musical. Zij mogen uiteraard wel komen kijken.
Dit betekent dat de leerlingen uit groep 1 t/m 6 op vrijdagmiddag 1 juli naar school gaan.
Er is die middag eerst een generale repetitie samen met de Fanfare van 14.30 tot 15.30 uur in Sporthal 'De Leede'. Van 16.00 uur tot 17.00 uur worden alle ouders uitgenodigd om te komen kijken naar de geweldige uitvoering van deze musical.  Alle leerlingen uit groep 1 t/m 6 mogen 4 personen vragen om te komen kijken.
De leerlingen gaan vrijdagochtend 1 juli gewoon naar school tot 12.15 uur. Daarna worden de leerlingen van groep 1 t/m 6 weer om 14.30 uur bij sporthal 'De Leede' te Kesteren (dus niet op school maar bij sporthal 'De Leede', Kasteelstraat 4 te Kesteren) verwacht. Om 15.45 uur gaat de sporthal open voor de ouders. U kunt uw kind(eren) dan na de voorstelling om 17.00 uur meenemen naar huis.
Basisschoolleerlingen van Brede school CBS het Kompas spelen dezelfde musical met de Fanfare en doen dat op vrijdagavond 1 juli om 19.00 uur.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de leerkracht van uw kind of bij de directie van de school.

Data voor de komende weken
14-06 Les Interactief voorlezen groep 1-2 door Adrie Vroon
14-06 Les Boekpromotie/interactief voorlezen groep 4-6 door Adrie Vroon
14-06 Les Poëzie groep 7-8 door Adrie Vroon
27-06 Spreekuur schoolverpleegkundige
28-06 Bedankmiddag voor alle hulpouders
01-07 Rapporten mee
01-07 Musical ‘de Vuilnisboot’
04-07 Start proefweek continurooster
06-07 Musical en afscheid groep 8
08-07 Laatste schooldag tot 11.00 uur

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?