Palettertje 07-07-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Laatste schooldag om 11.00u uit
Denken jullie eraan, dat de kinderen morgen om 11.00u uit zijn? Om 11.00u begint voor hen de vakantie.

Activiteiten 2016-2017 (onder voorbehoud)
Hieronder vast de activiteiten van schooljaar 2016-2017. Het kan zijn, dat er nog wijzigingen plaatsvinden. Ook missen er nog data. Deze worden zo spoedig mogelijk aangevuld en daar wordt u dan van op de hoogte gebracht d.m.v. het Palettertje. Deze activiteiten kunt u ook op de website terugvinden, net als het vakantierooster.

Ouderavond: 6 september 2016
Schoolfotograaf: 6 september 2016
Studiedag = kinderen zijn vrij: 7 september 2016
Avondvierdaagse: 13-16 september 2016
Korfbaltoernooi: 21 september 2016
Kinderboekenweek: 5-16 oktober 2016
Markt: 7 oktober 2016
10-Minuten gesprekken: 8 en 9 november 2016
Nationaal schoolontbijt:11 november 2016
Badmintontoernooi (groep 7): 9 november 2016
Badmintontoernooi (groep 8): 16 november 2016
Podiumochtend groep 3-4 en 5-7: 18 november 2016
Sinterklaas: 5 december 2016
Kerstviering/diner: 21 december 2016
Projectavond:
Voorleesontbijt: 25 januari 2017
Rapport: 10 februari 2017
Damtoernooi:
Podiumochtend groep 1-2 en 6-8: 7 april 2017
Paasactiviteit: 13 april 2017
Cito eindtoets (groep 8): 18 t/m 20 april 2017
Koningsspelen: 21 april 2017
10-minuten gesprekken (groep 1 t/m 7): 30-31 mei 2017
Sportdag (groep 5 t/m 8):
Schoolkamp: 10 t/m 12 mei 2017
Schoolreis:
Rapport: 30 juni 2017
Musical en afscheid (groep 8): 5 juli 2017

Onderwijscafé Met het oog op lezen
Voor alle ouders en leerkrachten van basisschoolleerlingen
Datum: donderdag 6 oktober 2016
Locatie:
OBS D’n Bogerd
Glorie van Holland 30
4191 DN GELDERMALSEN
Programma:
18.45 uur inloop
19.00 uur openingswoord
19.15 uur presentatie
20.15 uur afsluiting
De avond wordt verzorgd door Kirsten van Dijk (leerkracht OBS Est) en Neelke Stel (leerkracht OBS Op ’t Hof)

Goed kunnen lezen is de basis voor alle leren, maar vormt ook het fundament voor de toekomst van onze economie. Leesvaardigheid is de sleutel om te kunnen participeren op politiek, sociaal en economisch gebied, maar ook bij culturele activiteiten en tijdens de vrije tijd. Het is daarom van groot belang dat scholen een goede lees- en schrijfvaardigheid bij hun leerlingen ontwikkelen op een manier waarvan zowel de leerling als de samenleving profiteert. Een goede leesvaardigheid is op de eerste plaats van groot belang voor de ontwikkeling van leerlingen, hun schoolloopbaan en hun zelfvertrouwen. Investeren in een goede leesvaardigheid van de leerlingen is daarnaast, zoals eerder aangegeven, investeren in de kwaliteit van de samenleving.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over:
- het belang van lezen
- voorlezen
- de fasen in het leesonderwijs
- leesplezier
- herhaling en leeskilometers
- wat kan je als ouders doen?
Aanmelden vóór 30 september 2016 via www.stichtingfluvium.nl

Data voor de komende weken
08-07 Laatste schooldag tot 11.00 uur
22-08 Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?