Palettertje 26-08-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Medezeggenschapsraad (MR)
Na de zomervakantie hebben we een nieuw ouder (g)mr lid nodig! Helaas gaat Vincent van Engelenburg ons verlaten. Medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen. Je kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Wie heeft zin om deze taak op zich te nemen?
We hebben een gezellige MR op het moment, waarin kritisch en constructief wordt meegedacht. We vormen samen met Het Palet Opheusden een MR. Wie komt ons team versterken? Er is een mogelijkheid om eens mee te vergaderen. Het zou fijn zijn als iemand mee kan lopen tot en met de kerstvakantie om daarna als volwaardig lid in functie te functioneren. Wie zitten er nu in de MR?
Vincent van Engelenburg, Margaret Rijkse, Nelleke Smit. Else-marije van de Werken heeft afscheid genomen na haar driejarige periode en zal het komend schooljaar worden vervangen door Nico van Dijk, Spreekt bovenstaande functie je aan, vraag ons gerust eens hoe en wat we allemaal doen.

Fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag
Vorig schooljaar hebben we meegedaan aan het project EU schoolfruit. Daarna hebben we afgesproken, dat we de fruitdagen voort wilden zetten, omdat we tenslotte een Be fit-school zijn en het belangrijk vinden om gezond (eet)gedrag te stimuleren. Deze fruitdagen zetten we ook dit schooljaar voort: we verwachten dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag zelf fruit (of groenten) mee naar school nemen. Op maandag en dinsdag is de keuze aan u: fruit/groenten of iets anders.

De schooltijden
De schooltijden zijn met ingang van het continurooster veranderd: de kinderen zijn op maandag t/m donderdag om 14.30u uit en op vrijdag om 12.00u. Aan de starttijd is echter niets veranderd: om 08.20u gaat de voordeur open en kunnen de kinderen naar binnen. We zien echter steeds vaker, dat kinderen al om 08.15u of nog eerder voor de deur staan en naar binnen willen. Met een incidentele ouder is de afspraak gemaakt, dat hun kind(eren) eerder gebracht kunnen worden. Voor de overige kinderen geldt toch echt de afspraak van 08.20u. Na de herfstvakantie is er geen voorschoolse opvang meer bij ons op school. Dan geldt voor alle kinderen de afspraak van 08.20u. Als kinderen vanaf die datum toch eerder gebracht worden, dan ligt de verantwoordelijkheid bij hun eigen ouders.

Fietsen in het fietsenrek
Een groot aantal kinderen komt met de fiets naar school. Wilt ook u hen er (net zoals wij doen) op attent maken, dat zij hun fiets in het fietsenrek zetten? Hoe meer fietsen in het fietsenrek, hoe meer plein er overblijft om te spelen. Alvast bedankt!      

Avondvierdaagse Kesteren      
De ouderraad gaat ook dit jaar weer de avondvierdaagse regelen! Afgelopen dinsdag hebben alle leerlingen een brief mee naar huis gekregen. Let op: Opgeven kan tot en met maandag 29 augustus a.s. De ingevulde briefjes + inschrijfgeld (in gesloten envelop) kunt u deponeren in de brievenbus van de ouderraad (in de hal bij de ingang). We hopen op veel enthousiaste lopers!

Schoolfotograaf
Dinsdag 6 september 2016 komt de schoolfotograaf. 
We beginnen dit jaar weer eerst met de groepsfoto’s en de klassenfoto. Onder schooltijd worden ook de broertjes / zusjes foto’s van schoolgaande kinderen gemaakt. Heeft u een zoon/dochter die nog niet naar school gaat, maar wilt u toch graag dat uw kinderen gezamenlijk op de foto staan? Kom dan met uw (nog) niet-schoolgaand kind naar school. Deze foto’s worden na schooltijd gemaakt vanaf 14.30 uur.  
Van elk kind wordt een portretfoto gemaakt en van elke klas een klassenfoto. Ook zullen we weer een foto van de hele school maken.
Tip van de fotograaf: kleurrijke kleding zorgt voor mooiere foto's!

Hoofdluisvrij!
We zijn hoofdluisvrij! Heel erg fijn, dat we op dit moment geen last hebben van deze beestjes. Blijf er echter wel alert op door regelmatig uw kind(eren) te controleren.

Rapporten
Voor de vakantie hebben alle kinderen hun rapport gekregen. We hebben ze nog niet allemaal terug op school. Willen jullie deze aankomende week weer meenemen?

Data voor de komende weken
06-09 Schoolfotograaf
06-09 Ouderavond
07-09 Studiedag
13-09 – 16-09 Avondvierdaagse
21-09 Korfbaltoernooi


O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?