Palettertje 16-09-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Na de herfstvakantie geen voorschoolse opvang meer
Na de herfstvakantie is er geen voorschoolse opvang meer op onze school. Dit betekent dat voor alle kinderen de afspraak geldt, dat om 08.20u de deur opengaat en de kinderen vanaf dat moment naar binnen mogen. Als kinderen vanaf die datum toch eerder gebracht worden en dus moeten wachten op het schoolplein, dan ligt de verantwoordelijkheid bij hun eigen ouders.

Uitspraken van kinderen
De kleuters zingen regelmatig liedjes in de klas. Eén van de kleuters maakte zijn/haar eigen versie van Poesje Mauw. Deze willen we u niet onthouden:

Poesje mauw, kom eens gauw
Ik heb lekk're melk voor jou.
En voor mij luizenvrij
O, wat heerlijk smullen wij.

Onderwijscafé Met het oog op lezen
Voor alle ouders en leerkrachten van basisschoolleerlingen
Datum: donderdag 6 oktober 2016
Locatie:
OBS D’n Bogerd
Glorie van Holland 30
4191 DN GELDERMALSEN

Programma:
18.45 uur inloop
19.00 uur openingswoord
19.15 uur presentatie
20.15 uur afsluiting

De avond wordt verzorgd door Kirsten van Dijk (leerkracht OBS Est) en Neelke Stel (leerkracht OBS Op ’t Hof)
Goed kunnen lezen is de basis voor alle leren, maar vormt ook het fundament voor de toekomst van onze economie. Leesvaardigheid is de sleutel om te kunnen participeren op politiek, sociaal en economisch gebied, maar ook bij culturele activiteiten en tijdens de vrije tijd. Het is daarom van groot belang dat scholen een goede lees- en schrijfvaardigheid bij hun leerlingen ontwikkelen op een manier waarvan zowel de leerling als de samenleving profiteert. Een goede leesvaardigheid is op de eerste plaats van groot belang voor de ontwikkeling van leerlingen, hun schoolloopbaan en hun zelfvertrouwen. Investeren in een goede leesvaardigheid van de leerlingen is daarnaast, zoals eerder aangegeven, investeren in de kwaliteit van de samenleving.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over:
- het belang van lezen
- voorlezen
- de fasen in het leesonderwijs
- leesplezier
- herhaling en leeskilometers
- wat kan je als ouders doen?
Aanmelden vóór 30 september 2016 via www.stichtingfluvium.nl

Data voor de komende weken
20-09 Spreekuur jeugdarts
21-09 Korfbaltoernooi
22-09 Adrie Vroon Interactief voorlezen groep 3-4
          Ouders mogen aanwezig zijn. Informatiebrief hierover volgt nog.
22-09 Adrie Vroon Interactief voorlezen groep 1-2
22-09 Adrie Vroon Interactief voorlezen groep 5-7
22-09 Adrie Vroon Interactief voorlezen 6-8
05-10 Start Kinderboekenweek

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?