Palettertje 23-09-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Schoolfruit
Ook dit schooljaar mogen we weer meedoen aan EU-schoolfruit 2016-2017. Vanaf 7 november krijgen de kinderen weer een aantal dagen fruit op school voor in de kleine pauze. Op die dagen hoeven ze voor de kleine pauze alleen iets te drinken mee te nemen. U hoort in één van de komende Palettertjes nog welke dagen dit precies zijn.

Bericht van juf Gemma, docent panfluit en dwarsfluit
Beste ouders, verzorgers,
De blokfluitlessen in Het Palet zijn wederom gestart, we hebben al drie keer samen gefloten! Net als vorig jaar werken we in drie groepen. Groep 1 werkt aan de eerste drie noten. Als dat lukt, ga je naar groep 2 waar nog zes noten erbij geleerd worden. Als je alle noten kunt spelen, kun je best veel liedjes spelen. Dat doen we dus ook, samen met keyboard of cd! In de derde groep leren we de kruis, de mol, het herstellingsteken en de achtste noten. Bovendien is tweestemmig spelen een belangrijk onderdeel. Kortom, de basis van muziekmaken wordt helemaal aangeboden.
Een belangrijk onderdeel van het leren bespelen van een instrument is het oefenen. Om die reden krijgen de kinderen een blokfluit en muziek mee naar huis. Dan kan er thuis geprobeerd/geoefend worden. Dat zal in het begin nog niet zo mooi klinken als na een jaar les. Maar oefening baart kunst! Hoe meer herhaling, hoe beter iets lukt. Vijf minuten oefenen levert een flinke sprong voorwaarts op. Zeker als dat iedere dag gebeurt!
Ik hoop dat ik uw kind(eren) hiermee een leuke mogelijkheid biedt om kennis te maken met het zelf bespelen van een instrument, zodat ze er achter kunnen komen of ze dit een leuke hobby vinden. Wanneer een leerling de basale technieken op de blokfluit doorheeft, kan hij of zij doorstromen naar de muziekschool, privédocent of de harmonie/fanfare. Als u daar informatie over wilt, kunt u mij aanspreken op donderdag na schooltijd.
Wanneer uw kind stopt met de blokfluitlessen, dient de blokfluit weer ingeleverd te worden bij mij. Mocht iemand nog een blokfluit van school thuis hebben liggen, neem hem dan even mee naar school. Dan kan een ander kind er op leren spelen!
Ik wens u en uw kind(eren) veel muzikaal plezier toe!
Hartelijke groet,
Juf Gemma
docent panfluit en dwarsfluit (op donderdag in Het Palet Kesteren)

Wisseling in de ouderraad
Helaas heeft Joyce van Sandwijk de ouderraad moeten verlaten: zij heeft een nieuwe baan gekregen. Wij wensen Joyce veel succes met haar baan. Marian Boers komt de ouderraad versterken. Welkom Marian!

Herfstmarkt op 7 oktober 2016
Vorige week hebben de kinderen een formulier meegekregen voor de talentenjacht tijdens de markt 7 oktober. Kan uw kind goed dansen, zingen, goochelen, moppentappen, enz en vindt hij/zij het leuk om dit te laten zien: geef uw kind op!
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Marieke.
Ook hebben de kinderen vorige week een formulier meegekregen voor hapjes voor de markt. Wij willen graag verschillende gerechten aanbieden tijdens de markt. Dus heeft u een (liefst hartig) succesgerecht, geef uzelf op. Iedere hoeveelheid is welkom!
Mocht u meer informatie willen, neem contact op met Milena (moeder van Bas en Sanne) of Jamila (moeder van Naufal).
Voor de verloting op de herfstmarkt (7 oktober a.s.) zijn we op zoek naar “nieuwe” spullen. Heeft u nog iets thuis staan wat u bijvoorbeeld gekregen heeft, maar toch niet gebruikt of heeft u een verjaardagscadeau dubbel gekregen, wij zijn er blij mee!
Waar moeten de spullen aan voldoen: (zo goed als) nieuw zijn, in originele verpakking zitten, niet over de datum zijn en natuurlijk heel en compleet zijn. U kunt het inleveren bij Wendy (moeder van Tim en Eva). Graag uiterlijk 5 oktober a.s. Bedankt!

Avondvierdaagse Kesteren
We kijken terug op een geslaagde avondvierdaagse. Ook dit jaar hebben we de beker “Veilig Wandelen” in de wacht gesleept! Hier hebben we samen voor gezorgd, TOP!
Wij willen iedereen bedanken, die ons heeft geholpen tijdens de avondvierdaagse. Op naar volgend jaar! Nog niet alle schoolshirts zijn ingeleverd, graag z.s.m. inleveren bij juf/meester of Wendy. 
Werkgroep avondvierdaagse (Wendy, Jamila en Janine)

Kinderpostzegelactie – groep 8 eerder uit
Op woensdag 28 september om 12.00 uur start de Kinderpostzegelactie 2016. Als onze kinderen van groep 8 pas na 14.30 uur de huizen langs zouden gaan, is de kans groot dat kinderen van andere scholen al op die adressen geweest zijn. Om ieder kind een gelijke kans te geven, hebben wij er voor gekozen om groep 8 a.s. woensdag om 12.00 uur vrij te geven om zich in te zetten voor het goede doel d.m.v. het verkopen van de kinderpostzegels. Wij wensen groep 8 veel succes met de verkoop! 

De schoolfotograaf
De gegevens van de schoolfotograaf zijn er. Jullie hebben allemaal een inlogcode gekregen om de foto's te bekijken en bestellen. Als er problemen zijn of het lukt niet om te bestellen, dan kun je zelf met de fotograaf contact opnemen via de mail:
info@dajafotografie.nl Veel kijkplezier.

MR-lid gezocht!
We hebben een nieuw ouder (G)MR-lid nodig! Helaas gaat Vincent van Engelenburg ons verlaten. Medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen. Je kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Wie heeft zin om deze taak op zich te nemen?
We hebben een gezellige MR op het moment, waarin kritisch en constructief wordt meegedacht. We vormen samen met het palet Opheusden een MR. Wie komt ons team versterken? Er is een mogelijkheid om eens mee te vergaderen. Het zou fijn zijn als iemand mee kan lopen tot en met de kerstvakantie om daarna als volwaardig lid in functie te functioneren. Wie zitten er nu in de MR?
Vincent van Engelenburg, Margaret Rijkse, Nico van Dijk en Nelleke Smit. Spreekt deze functie je aan, vraag ons gerust eens hoe en wat we allemaal doen. Je kunt ons ook mailen: mr@paletkesteren.nl

Data voor de komende weken
05-10 Start Kinderboekenweek
07-10 Herfstmarkt
17-10 – 21-10 Herfstvakantie
07-11 – 11-11 Project Be fit
16-11 Badmintontoernooi groep 8
18-11 Podiumochtend groep 3-4 en groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 1-2
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 3-4
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 6-8

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?