Palettertje 30-09-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Opening Kinderboekenweek 2016
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek 2016. Het thema van dit jaar is Opa's en oma's Voor altijd jong. We zouden het leuk vinden, als een aantal opa's en oma's van de kinderen die ochtend komt voorlezen. Het voorlezen gebeurt uiteraard in een klein groepje. Met opa's en oma's die willen komen bespreken we van tevoren in welke groep zij kunnen en willen voorlezen en welk boek hiervoor geschikt is. We willen dit graag meteen om half 9 organiseren en het zal ongeveer een halfuurtje duren. 
Aan jullie als ouders de vraag om opa's en oma's enthousiast te maken voor woensdagochtend 5 oktober half 9. Zij kunnen zich vervolgens opgeven bij één van de leerkrachten. Mochten ze graag wat meer willen weten, dan kunnen ze natuurlijk altijd even binnenlopen of bellen. We hopen op veel enthousiaste opa's en oma's. 

Najaarsmarkt:
Boekenruilbeurs tijdens de markt
Op 7 oktober zal tijdens de najaarsmarkt een boekenruilbeurs zijn. De kinderen kunnen hun (oude) boeken inleveren voor waardepunten. Met deze waardepunten kunnen zij tijdens de markt een boek terug-“kopen”. Voor elk ingeleverd boek krijgt uw kind 1, 2 of 3 punten. De punten worden als volgt verdeeld:
1 punt: dunne boekjes, stripboeken, eenvoudige prentboeken of boeken in een slechte staat.
2 punten: leesboeken, mooie prentboeken en/of boeken met een harde kaft.
3 punten: Jeugdliteratuur, boeken in een zeer goede staat.
De boeken kunnen worden ingeleverd op woensdag 5-10 en donderdag 6-10 tussen 8.20uur en 8.45uur in de hal van de school. Natuurlijk kan er ook tijdens de markt geruild worden.

Talentenjacht
De kinderen hebben een formulier meegekregen voor de talentenjacht tijdens de najaars-markt 7 oktober. Kan u kind goed dansen, zingen, goochelen, moppentappen, enz en vindt hij/zij het leuk om dit te laten zien. Geef uw kind op!
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Marieke (moeder van Milou).

Hapjes voor de markt
Ook hebben de kinderen een formulier meegekregen voor hapjes voor de markt. Wij willen graag verschillende gerechten aanbieden tijdens de markt. Dus heeft u een (liefst hartig) succes gerecht, geef u zelf op. Iedere hoeveelheid is welkom!
Mocht u meer informatie willen, neem contact op met Milena (moeder Bas en Sanne) of Jamila (moeder van Naufal).

Daltononderwijs op Het Palet
Daltononderwijs is een manier van werken waarbij het kind centraal staat. Er zijn 6 kernwaarden:
* verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid)
* zelfstandigheid
* samenwerking
* effectiviteit
* reflectie
* borging
De komende tijd kunt u in Het Palettertje informatie vinden over de kernwaarden en hoe dat er in praktijk uitziet.

Verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid
De school vindt het belangrijk dat de kinderen de verantwoordelijkheid krijgen om keuzes te maken. Naast dat wij kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, vinden wij het ook belangrijk dat ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun materialen en hun omgeving.
We geven de kinderen vanaf groep 1 een stukje verantwoordelijkheid. Iets waar de kinderen vaak onbewust om vragen en behoefte aan hebben en waar ze “groter” van worden.
- Onze kinderen leren keuzes maken over bijvoorbeeld de volgorde van de taken.
- De kinderen houden zelf hun werk/materiaal/taakbrief bij.
- De kinderen kunnen regelmatig kiezen waar ze werken en of ze dat alleen doen of samen.
Ook zijn er huishoudelijke taken waar de kinderen verantwoordelijk voor zijn.
Wij vinden het belangrijk dat ze al op jonge leeftijd medeverantwoordelijkheid leren nemen voor eigen presteren en voor de sfeer en inrichting van hun klas, school, dorpsplein en omgeving. Ook school is een gemeenschap met rollen en taken voor allen.
Wij zien vrijheid in gebondenheid dus als een ruimte waarbinnen keuzes gemaakt worden, maar die keuze is niet vrijblijvend. Je leert om de goede keuze te maken, maar ook om die taken dan uit te voeren en af te ronden.

Studiedag en oudergesprekken 2017 
Vrijdag 3 februari hebben wij een studiedag. Deze stond nog niet vermeld bij de activiteiten. Bij deze bent u er nu van op de hoogte. De kinderen zijn die dag vrij.
Op 30 en 31 mei stonden de 10-minutengesprekken gepland. Deze verzetten we naar 23 en 24 mei i.v.m. BHV-cursus van de leerkrachten. De kinderen zijn 17 mei en 31 mei om 12.00u uit i.v.m. deze nascholing.

De Week van de Opvoeding 3 oktober – 9 oktober
De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. In 2016  wordt de Week van de Opvoeding voor de zesde keer georganiseerd. De Week van de Opvoeding 2016 staat gepland van maandag 3 tot en met zondag 9 oktober 2016. Onze school doet mee aan de Week van de Opvoeding m.b.v. onderstaande activiteit. Een stressvrije ochtendspits
Bij deze activiteit willen we met u als ouders e/o verzorgers  tips verzamelen voor een stressvrije ochtendspits thuis. Opstaan, douchen, aankleden, ontbijten en iedereen op tijd de deur uit: naar het werk, naar de kinderopvang, naar school. De ochtendspits kan stressvol zijn. Hoe kun je die ochtendspits stressvrij maken?
Wij zijn benieuwd naar jullie beste tip om thuis een ochtendspits te voorkomen. 
Schrijf uw tip op een (kleurig) papier en hang de tip in deze week op, op de wand van de speelzaal achter de biebkasten. Zo kunnen de tips met elkaar gedeeld worden!
Hieronder vindt u een aantal activiteiten, die in de gemeente georganiseerd worden.

Altijd al binnen willen kijken bij Peuterdriehoek?
Peuterdriehoek biedt pedagogisch verantwoord peuterwerk aan kinderen van 2-4 jaar in de gemeente Neder-Betuwe.
Dit is uw kans!
Kom langs op een van onderstaande dagen / tijden.

Kesteren maandagmorgen 3 oktober 9.00 uur
Peuterspeelgroep Pippeloentje, Joost van Den Vondelstraat 1b, 4041 XJ Kesteren

Opheusden dinsdagmorgen 4 oktober 9.00 uur
Peuterspeelgroep Dribbel, Patrijsstraat 2, 4043 MR OPHEUSDEN

Ochten woensdagmorgen 5 oktober 9.00 uur
Peuterspeelgroep Dol-Fijn, Schoolstraat 1, 4051 Ochten

IJzendoorn maandagmorgen 10 oktober 9.00 uur
Peuterspeelgroep Het Woelige Hoekje, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 IJzendoorn

Dodewaard dinsdagmorgen 11 oktober 9.00 uur
Peuterspeelgroep De Dijkkwetters, Emmalaan 4, 6669 Dodewaard

Kom gezellig een kijkje nemen!

Ouderbijeenkomst Week van de Opvoeding!
Niet alleen voor papa’s en mama’s maar ook voor opa’s en oma’s staan de deuren van onze peuterspeelgroepen open!
Tijdens deze ouderbijeenkomsten laat Ron Strik, de lees-mediacoach van Bibliotheek Rivierenland, een filmpje/digitaal prentenboek zien aan de peuters, hun ouders, opa's en oma’s en/of verzorgers. Hij legt uit hoe ouders hun kind kunnen begeleiden in het (samen) lezen in een digitaal prentenboek.
AANDACHT/CONTACT in het lezen met het kind is hierin voor de ouders, opa's en oma's, verzorgers het belangrijkste.
Aansluitend zijn de jeugdverpleegkundigen uit de verschillende dorpskernen en de B-Fit begeleidsters van de Gelderse Sportfederatie aanwezig om verschillende vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Zo komen we met elkaar in contact, stimuleren we het lezen en bewegen en zoeken we samen naar een balans hierin!
Dit alles wordt georganiseerd door de leidsters van de peuterspeelgroepen van de Peuterdriehoek.

Data voor de komende weken
05-10 Start Kinderboekenweek
17-10 – 21-10 Herfstvakantie
07-11 – 11-11 Project Be fit
16-11 Badmintontoernooi groep 8
18-11 Podiumochtend groep 3-4 en groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 1-2
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 3-4
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 6-8

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?