Palettertje 07-10-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Schooltijden
Het heeft al verschillende keren in het Palettertje gestaan, maar we merken, dat het voor sommige ouders lastig blijft om de klok in de gaten te houdenAfbeeldingsresultaat voor knipoog smiley. Vandaar dat we nogmaals ons verzoek in het Palettertje zetten: wilt u zorgen, dat uw kind bij de eerste bel (om 8.25u) in de klas is. U heeft dan vervolgens nog een paar minuten om afscheid te nemen, want om 8.30u gaat de tweede bel en dan beginnen de lessen. Als de tweede bel gaat, verwachten we dat alle ouders de klas verlaten hebben en onderweg zijn naar de voordeur. Korte vragen of mededelingen kunnen tussen 8.20u en 8.25u wel gesteld/gemeld worden, maar mocht u de leerkracht iets uitgebreids willen vragen of iets willen bespreken, spreek hem of haar dan na schooltijd even aan of vraag via de mail om een afspraak. Dit alles om de onderwijstijd voor uw kinderen zo optimaal mogelijk te benutten. We hopen op uw medewerking!

Ouderbijdrage schooljaar 2016-2017
Maandag 3 oktober jl. hebben alle leerlingen een brief ontvangen over de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017. De ouderbijdrage is € 20,00 per schoolgaand kind voor automatische incasso en € 21,50 per schoolgaand kind als u het bedrag zelf overmaakt. Als u gebruik wilt maken van het machtigingsformulier, vult u dan alle gegevens in en deponeer het formulier voor vrijdag 14 oktober 2016 in de ideeënbus van de ouderraad (deze hangt bij de hoofdingang, onder het groene prikbord). Heeft u reeds een automatische incasso afgegeven, dan hoeft u geen actie te ondernemen. In de laatste week van oktober zal het bedrag van uw rekening worden afgeschreven. Wilt u geen gebruik maken van het machtigingsformulier dan kunt u de ouderbijdrage (€ 21,50 per schoolgaand kind) voor 31 oktober 2016 overmaken op rekeningnummer NL43 RABO 0104 4194 90 t.n.v. Ouderraad Het Palet / Spoenk o.v.v. de naam van uw kind(eren). Bedankt namens de ouderraad.

Ateliers
Na de herfstvakantie willen we, in week 44, weer starten met onze ateliers. Ook dit jaar zullen er weer drie atelier rondes van 6 weken zijn (na de herfstvakantie, na de kerstvakantie en rond mei/juni). De ateliers zijn dit jaar gepland op de woensdagmiddag.
De kinderen hebben het afgelopen schooljaar enthousiast meegedaan met schaken, zelfverdediging, techniek en koken! Ze hebben er veel plezier aan beleefd en ontzettend veel van geleerd. Heeft u ook zin om een groepje kinderen te begeleiden bij een atelier (bijvoorbeeld: fotografie, knutselen, tekenen, schilderen, schrijven, programmeren, tuinieren, etc.)? Meld u dan aan bij juf Anja of juf Monique(anjaharlaar@paletkesteren.nl) (moniquelubbers@paletkesteren.nl)

Daltononderwijs op Het Palet: zelfstandigheid
Deze week een stukje over zelfstandigheid:
Door te werken met taken stimuleren we de zelfstandigheid van kinderen. Ze plannen zelf hun dag- en weektaken en gaan hier zelfstandig mee aan de gang. Dit betekent ook dat ze zelf oplossingsmethoden zoeken en zelf problemen moeten oplossen. Dit gebeurt vanaf groep 1. Door dit eigen initiatief sluit de leerkracht aan bij de eigen motivatie en activiteit van de leerlingen. De leerkracht geeft tijdens het zelfstandig werken aandacht aan leerlingen, zowel individueel, als in groepjes. De leerkracht doet een beroep op de zelfstandigheid van andere leerlingen; zij leren werken met uitgestelde aandacht. Zelfstandigheid wordt ontwikkeld vanuit kleine stapjes in de onderbouw, naar grotere variatie in de bovenbouw. De doorgaande lijn wordt gewaarborgd. Op onze school wordt gewerkt met een weektaak of een dagtaak. In de weektaak kunnen de kinderen zelf kiezen wanneer ze welk werk maken. Er staat in de bovenbouw aangegeven wanneer de instructie bij elk vak wordt gegeven.

Data voor de komende weken
17-10 – 21-10 Herfstvakantie
07-11 – 11-11 Project Be fit
08-11 Oudergesprekken
09-11 Oudergesprekken
09-11 Badmintontoernooi groep 7
16-11 Badmintontoernooi groep 8
17-11 Mad Science techniekshow
18-11 Podiumochtend groep 3-4 en groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 1-2
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 3-4
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 6-8

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?