Palettertje 14-10-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Denkt u eraan: na de herfstvakantie geen voorschoolse opvang meer
Na de herfstvakantie is er geen voorschoolse opvang meer op onze school. Dit betekent dat voor alle kinderen de afspraak geldt, dat om 08.20u de deur opengaat en de kinderen vanaf dat moment naar binnen mogen. Als kinderen vanaf die datum toch eerder gebracht worden en dus moeten wachten op het schoolplein, dan ligt de verantwoordelijkheid bij hun eigen ouders.

Ateliers
Na de herfstvakantie willen we, in week 44, weer starten met onze ateliers. Ook dit jaar zullen er weer drie atelier rondes van 6 weken zijn (na de herfstvakantie, na de kerstvakantie en rond mei/juni). De ateliers zijn dit jaar gepland op de woensdagmiddag.
De kinderen hebben het afgelopen schooljaar enthousiast meegedaan met schaken, zelfverdediging, techniek en koken! Ze hebben er veel plezier aan beleefd en ontzettend veel van geleerd. Heeft u ook zin om een groepje kinderen te begeleiden bij een atelier (bijvoorbeeld: fotografie, knutselen, tekenen, schilderen, schrijven, programmeren, tuinieren, etc.)? Ook zijn wij op zoek naar ouders die ons die middag willen komen helpen bij de handvaardigheidlessen. Bent u enthousiast, meldt u dan aan bij juf Anja (anjaharlaar@paletkesteren.nl) of juf Monique (moniquelubbers@paletkesteren.nl)

Plein verven
In november hebben we een B-fit projectweek, van 7 november t/m 11 november. Namens de Geldersche sportfederatie is er speciale verf beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van bijvoorbeeld een spel als Twister op het schoolplein. Welke ouder is hier handig mee? Materialen en middelen zijn hiervoor aanwezig, net als sjablonen. Het zou leuk zijn, als we voor de start van de projectweek de spellen op het plein hebben kunnen aanbrengen. Info bij juf Nelleke: nellekesmit@paletkesteren.nl

De nieuwe schoolraad is weer gestart
De nieuwe schoolraad is weer gestart en bestaat uit een jongen en meisje uit de groepen 3-8:
3: Dinand en Annemijn
4: Eva en Abderahim
5: Youri en Quinty
6: Jens en Iris
7: Limo en Naomi
8: Kirsten en Dion
We hebben in de schoolraad over dingen gesproken, waardoor we misschien met zijn allen het gezelliger kunnen maken voor de school. Zoals een verkeerspleintje  maken voor de kleuters en voetbal goaltjes, een basketbalpaal  en twister voor op het plein. Misschien willen we ook goede geluidsapparatuur, zodat we de kinderen beter kunnen horen en zien bij de podiumochtenden en de musicals. Voor de kerstvakantie is er weer een nieuwe schoolraadbijeenkomst.
Geschreven door Naomi en Youri.

Daltononderwijs op Het Palet: samenwerking
Goede samenwerking is binnen de maatschappij en dus binnen onze school een zeer belangrijke basisvaardigheid. Bij samenwerken hoort het leren luisteren naar elkaar, vragen stellen en beantwoorden en stof uitleggen.
De leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar, ze leren van elkaar en door elkaar.
Samenwerking bevordert de onderlinge contacten en is dus ook van belang voor het verbeteren van de sfeer in een groep.
Bovendien zullen de leerlingen door dingen uit te leggen aan een ander de stof beter gaan begrijpen. De vaardigheden die de leerlingen bij deze principes ontwikkelen en waar ze mee experimenteren, zorgen ervoor dat ze goed voorbereid worden op hun functioneren in het voortgezet onderwijs en daarna op hun volwassen leven.

Workshop gezonde traktaties in de B-fit projectweek (7-11 t/m 11-11)
In de week van 7 november organiseren wij op school een B-fit projectweek.
Vorig schooljaar zijn we gestart met B-fit activiteiten. Dit effectieve programma levert een bijdrage aan de gezondheid van kinderen. Kinderen leren op school een gezonder leefpatroon aan, waarbij ook de sociale omgeving van het kind, zoals de leerkrachten en de ouders bij het programma worden betrokken. Met B-fit wordt structureel aandacht besteed aan gezondheid. Voor meer informatie kijk op http://www.geldersesportfederatie.nl/bfit/bfit
Vanaf 7 november t/m 11 november doen we met de leerlingen allerlei activiteiten rondom het B-fit programma. In het Palettertje kunt u dan lezen wat er zoal georganiseerd gaat worden.
Middels dit stukje en de meegegeven brief willen wij u informeren over de ‘Gezonde’ afsluiting van de projectweek op vrijdag 11 november a.s. Wij starten die ochtend met het Nationaal Schoolontbijt. De leerlingen hoeven die ochtend thuis niet te ontbijten en ontbijten dan op school met al hun klasgenootjes om 8.30 uur.
Diezelfde ochtend organiseren wij een workshop gezonde traktatie voor u en uw kind. U kunt op 11 november van 11.00 uur tot 12.00 uur samen met uw kind gezonde traktaties maken in de klas.
Aangezien wij boodschappen moeten doen om deze traktaties mogelijk te maken, willen wij graag weten of u die ochtend aanwezig zult zijn om samen met uw kind deze gezonde traktaties te maken. Geef u dus op door het strookje in te vullen, dat uw kind vandaag heeft meegekregen. Wij hopen op een grote opkomst, want niks is leuker toch om samen met uw kind te ‘kokkerellen’?
Graag inleveren voor vrijdag 4 november a.s.

MR-lid gezocht!
Tot op heden hebben we nog geen nieuw lid voor de Medezeggenschapsraad. Mocht u interesse hebben, meldt u dan bij Vincent van Engelenburg, Margaret Rijkse, Nico van Dijk of Nelleke Smit. Je kunt ons ook mailen: mr@paletkesteren.nl

Data voor de komende weken
17-10 – 21-10 Herfstvakantie
07-11 – 11-11 Project Be fit
08-11 Oudergesprekken
09-11 Oudergesprekken
09-11 Badmintontoernooi groep 7
16-11 Badmintontoernooi groep 8
17-11 Mad Science techniekshow
18-11 Podiumochtend groep 3-4 en groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 1-2
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 3-4
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 6-8

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?