Palettertje 04-11-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Daltononderwijs op Het Palet: Reflectie
Onze school is een leeromgeving. Niet alleen voor leerlingen, ook leerkrachten leren van en met elkaar. Wij leren de leerlingen kritisch naar zichzelf en naar de resultaten van het werk te kijken. De leerlingen en leerkrachten reflecteren op werk, processen en hun handelen. Daarom maken wij regelmatig tijd vrij om het onderwijs, de praktijk en ons eigen handelen te evalueren. Tenminste twee keer per jaar voeren de leerkrachten met alle leerlingen een mifu (mini-functioneringsgesprek).

Opheldering lunch tijdens het continurooster
De afgelopen keer heeft er een stukje in het Palettertje gestaan over de lunch tijdens het continurooster. Door dat stukje zijn bij een aantal ouders vragen en onrust ontstaan.
In dit stukje hopen we wat opheldering te geven. Mocht u overigens na het lezen van dit stukje nog steeds met vragen of opmerkingen zitten, loop dan alstublieft binnen bij de leerkracht van uw kind(eren). De leerkrachten kunnen uw onrust dan proberen weg te nemen en nog eventuele onduidelijkheden oplossen.

We merken, dat veel kinderen voor de lunch méér meekrijgen dan ze daadwerkelijk op hoeven te eten. Voor de leerkrachten (met name in de onderbouw) is het lastig om dan te bepalen wat ouders willen dat hun kind opeet. Daarom willen we u vragen om datgene mee te geven, dat daadwerkelijk op moet en niet meer. Dan is het voor de leerkracht duidelijk en hoeft er geen contact meer plaats te vinden tussen ouder en leerkracht over de lunch.
Sommige kinderen krijgen een koeltasje mee vol met allerlei eten en drinken. Het ene kind moet dit ook daadwerkelijk allemaal opeten van zijn/haar ouders, de ander mag een keuze maken. Voor de leerkrachten in de onderbouw (met name groep 1, 2 en 3) is dit erg verwarrend, want ‘wat moet er nu gegeten worden?’ En het is voor de leerkracht ook niet prettig om steeds van ouders te horen te krijgen, dat er beter opgelet moet worden, omdat een kind meer had moeten eten. Aangezien het vrijwel onmogelijk is om voor ieder kind bij te houden of alles op moet of dat het een keuze mag maken, willen we u vragen datgene mee te geven wat op moet. Dan is voor iedereen de afspraak gelijk: de koeltas moet leeg.

Ook willen we u vragen er rekening mee te houden, dat de kinderen ‘maar’ 15 minuten hebben om te lunchen. De kleuters hebben hier een half uur voor. Sommige kleuters hebben echter zoveel mee, dat zelfs een half uur te kort is om het op te krijgen. 
Het kwartier en het halfuur geldt voor het gezamenlijk eten in de klas. Als een kind het nog niet op heeft, kan het het eten/drinken altijd mee naar buiten nemen. Dit heeft echter niet onze voorkeur, omdat we het ook belangrijk vinden, dat de kinderen nog even bewegen en hun energie kwijt kunnen. Vandaar dat we proberen om de kinderen in die 15 minuten en in het halfuur hun lunch te laten eten. Dit gaat vaak gepaard met het voorlezen door de leerkracht, waardoor er ook echt rust in de klas is en kinderen ook daadwerkelijk eten i.p.v. te kletsen en daardoor vergeten te kauwen. In groep 3-4 krijgen de kinderen overigens ook wat langer de tijd om te eten, net als groep 1-2.

Daarnaast willen we u vragen geen snoep mee te geven.
Deze zin spreekt voor zich, lijkt ons. We hebben liever geen snoep op school. We zijn een Be fit-school en snoep hoort ons inziens niet bij de lunch.
We hopen, dat de onduidelijkheden en onrust rondom de lunch zijn weggenomen en nogmaals, bent u nog met vragen blijven zitten, loop dan even binnen bij één van de leerkrachten.

12 november intocht Sinterklaas in Kesteren
Op 12 november komt Sint en zijn gevolg een bezoek brengen aan Kesteren. Op school zijn de kleurplaten reeds uitgedeeld en kunnen de kinderen ook meedoen aan de playbackshow. Van onze school mogen er 3 groepjes optreden. Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk thuis oefenen. Op school is hiervoor niet zo veel tijd.  A.s. maandag gaan we de drie beste acts kiezen. 
Op dinsdag 8 november worden de cd's (van de drie beste acts) op school opgehaald. Het is handig om vooraf al te weten dat Wil (de geluidsman) normale cd's nodig heeft. Dus geen MP3, MP4, Wave, filmpjes of andere computerbestanden. 

Data voor de komende weken
07-11 – 11-11 Project Be fit
08-11 Oudergesprekken
09-11 Oudergesprekken
09-11 Badmintontoernooi groep 7
09-11 Start fruitdagen
16-11 Badmintontoernooi groep 8
17-11 Mad Science techniekshow
18-11 Podiumochtend groep 3-4 en groep 5-7
23-11 Voorlichtingsavond groep 7-8 Jan Zijlstra
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 1-2
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 3-4
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 6-8

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?