Palettertje 11-11-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Even voorstellen: juf Anouk
Mijn naam is Anouk van den Brink, 26 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend en dochtertje in Gendt. Ik ben sinds 2014 afgestudeerd aan de Pabo te Arnhem. Afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier, twee keer, een zwangerschapsverlof mogen vervangen op IKC de Vonkenmorgen (groep 8) in Gendt en heb ik veel ervaring op mogen doen binnen andere scholen en groepen. Ik vind het erg leuk dat ik eind november Else-marije mag gaan vervangen in groep 6-8. Woensdag 16 november ga ik een kijkje nemen binnen de groep en alle kinderen leren kennen. Hier heb ik heel veel zin in! Als u vragen heeft, kunt u die natuurlijk altijd aan mij stellen.
Groetjes, Anouk

Podiumochtend groep 3-4 en groep 5-7 wordt verzet  
Vrijdag 18 november zou de podiumochtend van groep 3-4 en groep 5-7 plaatsvinden.
In verband met de aankomst van Sinterklaas wordt het podium echter gebruikt voor het in de Sintsfeer brengen van de hal. Daarom verzetten we de podiumochtend naar 13 januari.

Training mediatoren groep 7-8
Door omstandigheden waar wij geen invloed op hadden, kon afgelopen woensdag de training voor de mediatoren niet doorgaan. De eerste training zal nu plaatsvinden op woensdag 16 november. De tweede training staat voorlopig op 23 november en de laatste op woensdag 7 december. Na afloop van de laatste training volgt ook de diploma-uitreiking van de mediatoren, waarbij de ouders van desbetreffende leerlingen aanwezig kunnen zijn. Ouders krijgen nog bericht.

Ouderbijdrage schooljaar 2016-2017
Een aantal ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald. Wij willen u erop wijzen, dat de ouderbijdrage van groot belang is voor het bekostigen van activiteiten.
U moet hierbij denken aan de avondvierdaagse, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, en sporttoernooien. Wij willen u vragen de ouderbijdrage (€ 21,50 per schoolgaand kind) z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL43RABO 0104 4194 90 t.n.v. Ouderraad het Palet/Spoenk. Graag bij de omschrijving de naam van uw kind(eren) vermelden.
Bedankt namens de ouderraad

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Op donderdag 17 november komt Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen op basisschool Het Palet te Kesteren! Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & techniekcursus.
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding. Leer komend jaar alles over robots, ga aan de slag met superkrachtbronnen, en verbaas je in de les 'Mengsel Mix'! Fantastische lessen! Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen een pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school.
Data van de cursus:
- Donderdag 19-01-2017
- Donderdag 26-01-2017
- Donderdag 02-02-2017
- Donderdag 09-02-2017
- Donderdag 16-02-2017
- Donderdag 23-02-2017
Tijdstip: 14:45 tot 15:45 uur.
Inschrijven kan tot 30 november via de website van Mad Science
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
Deelname kost voor 6 lessen € 67,50 per kind.

Daltononderwijs op Het Palet: Borging
Om onszelf scherp te houden en kwalitatief goed onderwijs te blijven geven observeren we, signaleren we en stimuleren we eerder genoemde ontwikkelingen bij leerlingen. We registeren vorderingen en reflecteren met de groep op de principes. Het team bespreekt op schoolniveau welke doelen zij t.b.v. de leerlingen in de komende tijd willen ontwikkelen. Om onze daltonlicentie te behouden worden wij regelmatig bezocht door de Nederlandse Dalton Vereniging.

Data voor de komende weken
16-11 1e bijeenkomst training mediatoren
17-11 Mad Science techniekshow
21-11 Laatste werkdag van juf Martine voor haar verlof
23-11 2e bijeenkomst training mediatoren
23-11 Voorlichtingsavond groep 7-8 Jan Zijlstra 
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 1-2
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 3-4
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 6-8
25-11 Laatste werkdag van juf Else-marije voor haar verlof
05-12 Sinterklaasfeest
07-12 3e bijeenkomst training mediatoren

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?