Palettertje 18-11-2016

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Vervanging zwangerschapsverlof Else-marije
In het vorige Palettertje heeft u kunnen lezen, dat de zwangerschapsvervanging van juf Else-marije geregeld is. De vervangster, Anouk v/d Brink, heeft zich in datzelfde Palettertje ook voorgesteld. Helaas moeten wij u melden, dat Anouk donderdag een vaste baan heeft geaccepteerd bij haar in de regio en dat zij de vervanging van juf Else-marije niet gaat doen. Wij betreuren dit zeer, mede omdat zij zich woensdag al aan de kinderen had voorgesteld. Wij snappen, dat zij heeft gekozen voor een vaste baan, maar vinden dit erg jammer voor onze leerlingen en school.
Nu zijn wij druk bezig om een goede vervangster te vinden en dat kost tijd. Totdat wij iemand hebben gevonden, zijn juf Nelleke en juf Nathalie bereid om groep 6-8 de gehele week les te geven (maandag juf Nelleke en dinsdag t/m vrijdag juf Nathalie). In ieder geval gaat juf Else-marije maandag 28 november met verlof en we wensen haar een hele fijne tijd toe.

Sinterklaas op school
Op woensdag 23 november mogen de kinderen hun schoen op school zetten.
Op 24 november, na het schoen zetten, mag iedereen pas om 8.30 uur de school in.
Op maandag 5 december komt de sint met zijn gevolg bij ons op school om half 9. De sint gaat met de leerlingen mee naar binnen. Ouders nemen afscheid van hun kinderen op het schoolplein. In de hal zal de sint en zijn gevolg welkom geheten worden door meester Nico. De sint zal de groepen 1 t/m 4 in de klas bezoeken. Voor de bovenbouw volgt een korter bezoek; zij maken immers surprises. Na deze gezellige ochtend zijn alle leerlingen om 12.00 uur uit. De school is in sinterklaassfeer gebracht door de ouderraad, hiervoor hartelijk bedankt.

Help, de juf is ziek!
Er komt weer voor alle scholen een moeilijk seizoen aan. Vooral bij een griepepidemie hebben we een groot probleem met vervanging te vinden voor zieke leerkrachten. En dan ook nog goede!
Vervanging is op dit moment ook landelijk een beladen thema. De PO-raad krijgt op dit moment al zoveel signalen dat scholen geen vervangers kunnen vinden (met name voor de kortdurende vervanging), dat ze een groot onderzoek hiernaar heeft uitgezet.
Ook in de media is er veel aandacht voor de kwestie van vervanging in het primair onderwijs. En in de Tweede Kamer staat op 1 december aanstaande de vervangingsproblematiek op de agenda. “Moeten we vrezen dat scholen deze winter vaker leerlingen naar huis moeten sturen?”
Dit ook mede omdat door wet en regelgeving van die overheid scholen soms geen vervangers kunnen aanstellen (Wet werk en zekerheid).
Vanwege deze berichtgeving en ook soms onze eigen problemen op dit front wil ik u als ouder informeren wat wij als stichting op dit terrein aan maatregelen hebben genomen:
* We hebben dit jaar een pool jonge leerkrachten aangenomen ( boven op de formatie ) speciaal om goede en ingewerkte medewerkers in de vervanging te kunnen inzetten. Dit zullen op termijn hopelijk ook onze nieuwe definitieve collega’s worden.
* We hebben ons aangesloten bij een regionaal orgaan genaamd IPPON, die voor alle scholen in de omgeving de vervanging regelt.
En toch merken we nu al dat het krijgen van vervangers voor elke directeur nog steeds kopzorgen oplevert en ook veel discussies met u als ouders.
Het is en blijft ons gemeenschappelijk belang om voor goed onderwijs te zorgen en daarvoor is rust en continuïteit van groot belang. En soms zijn ook tegelijkertijd onze handen gebonden. Maar weet dat we dan alles al geprobeerd hebben!
Ons beleid is en blijft de inzet van leerkrachten voor de klas en geen directeuren, IB-ers of onderwijs-assistenten. Kwaliteit van onderwijs en de totale organisatie moeten overeind blijven.
We nodigen u als ouders en verzorgers uit hierin mee te denken (via MR en Ouderraad), omdat we denken dat we samen kunnen voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd worden.
Bestuur en centrale directie
Stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk
Anita Burlet
Ferdinand ter Haar

Gezocht voor groep 1 en 2
Wij willen graag een bakkerij maken in onze poppenhoek. Wie heeft er voor ons bakspullen te leen, zoals taartvormen, bakblikken, gardes, deegrollers, spatels, pollepels, beslagkommen, maatbekers, weegschaal, (kinder)schorten en koksmutsen.
Misschien heeft iemand zelfs wel een speelgoedoven en mixer te leen. Het zou heel fijn zijn als wij hier maandag al mee kunnen gaan spelen.
Wilt u ook voor ons kleine doosjes, wc-rollen en keukenrollen sparen? Deze gaan wij waarschijnlijk vanaf januari gebruiken.
Alvast heel erg bedankt!

Training mediatoren groep 7-8
De tweede training van de mediatoren zal plaatsvinden op dinsdag 29 november van 9.00u - 10.30u. De derde training staat maandag 19 december van 13.00u-14.00u, waarna aansluitend de uitreiking van de diploma's aan de mediatoren zal plaatsvinden. Desbetreffende ouders worden nog geïnformeerd.

Daltononderwijs op Het Palet: De taakbrief/weektaak mee naar huis
De afgelopen weken heeft u steeds een stukje kunnen lezen over hoe wij op Het Palet omgaan met de Daltonprincipes. Eén van die principes is eigenaarschap: we proberen de kinderen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren bij te brengen. Een hulpmiddel hierbij is de taakbrief/weektaak. Iedere groep werkt op zijn eigen niveau met een taakbrief of weektaak. Om u meer bij ons Daltononderwijs te betrekken hebben we besloten, dat vanaf januari uw kind(eren) iedere vrijdag zijn taakbrief of weektaak mee naar huis neemt.
In groep 1-2 gaat het om de aftekenlijst of het keuzeboekje en vanaf groep 3 nemen de kinderen hun mapje met de taakbrieven of weektaken mee.
We vragen u of u er met uw kind(eren) naar wil kijken. Op deze manier kunt u zien waar uw kind op school mee bezig is, maar krijgt u ook een idee van de onderdelen/vakken die uw kind moeilijk vindt. Daarnaast kunt u zien hoe het plannen van het werk in zijn werk gaat en hoe uw kind hiermee omgaat. Vinden zij het moeilijk of juist makkelijk en ziet u ook groei bij de dingen die uw kind moeilijk vindt?! 
Om er zeker van te zijn dat de kinderen hun mapje ook daadwerkelijk mee naar huis nemen en het laten zien, willen we u vragen er een krabbel op te zetten.
Op maandag moeten de kinderen hun mapje wel weer mee naar school nemen, zodat de nieuwe taakbrief of weektaak erin gedaan kan worden en ermee gewerkt kan worden.
Dit stukje zal ook nog in een later Palettertje verschijnen als reminder.

Stel je verkiesbaar voor de MR!
Helaas hebben wij nog geen nieuw MR lid gevonden. Daarom hebben we besloten om een verkiezing uit te schrijven. Tot 1 december kun je je verkiesbaar stellen voor het MR-lidmaatschap. Hierna zullen er verkiezingen plaatsvinden.
Je kan je verkiesbaar stellen via mr@paletkesteren.nl.

Data voor de komende weken

23-11 Voorlichtingsavond groep 7-8 Jan Zijlstra 19.30u 
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 1-2
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 3-4
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 5-7
24-11 Adrie Vroon - Poëzie groep 6-8
29-11 2e bijeenkomst training mediatoren 09.00u – 10.30u
05-12 Sinterklaasfeest
19-12 3e bijeenkomst training mediatoren 13.00u – 14.00u met aansluitend de diploma uitreiking
21-12 Kerstviering/kerstdiner: informatie volgt nog.
22-12 Adrie Vroon - Sprookjes groep 1-2
22-12 Adrie Vroon - Sprookjes groep 3-4
22-12 Adrie Vroon - Sprookjes groep 5-7
22-12 Adrie Vroon - Sprookjes groep 6-8 

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?