Palettertje 02-06-2017

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Beter laat dan nooit: door problemen met de elektriciteit en vervolgens met het netwerk ontvangen jullie het Palettertje wat later dan gewend. Onze excuses daarvoor!

Centrale Eindtoets groep 8 is uitstekend gemaakt!
Onze schoolverlaters hebben de Centrale Eindtoets fantastisch gemaakt. Ons landelijke gemiddelde voor onze schoolpopulatie is dit schooljaar 534. Onze groep 8 leerlingen hebben maar liefst een gemiddelde van 539,7 gescoord.
Een geweldig resultaat om trots op te zijn! Goed gedaan!

Groep 1-2
Vanaf maandag 12 juni gaat juf Martine weer beginnen met haar werkzaamheden voor de klas. Juf Martine werkt op maandag, dinsdag en woensdagmiddag in groep 1-2. Op woensdagochtend, donderdag en vrijdag zal Marga Brinckman werkzaam zijn in groep 1-2. Vandaag was Marga ook al in de klas, omdat de invalster ziek was. Vanaf donderdag 8 juni start Marga officieel bij ons op school.
In het volgende stukje stelt zij zich aan u voor......

Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Marga Brinckman. Ik ben 38 jaar en getrouwd. Mijn man en ik hebben samen drie kinderen: Mika (10), Lisa (9) en Dani (5).
In 2000 ben ik afgestudeerd aan de Pabo (Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs) en heb bewust gekozen om mij te specialiseren in ‘het jonge kind’. Daarnaast heb ik diverse cursussen gedaan om mij nog meer te verdiepen in de belevingswereld van kleuters. Zo heb ik bijvoorbeeld de cursus ‘werken in hoeken’ gedaan en een NT-2 cursus. Dit is een cursus voor kinderen waarvan het Nederlands de tweede taal is, maar ook voor kinderen die moeite hebben met de taalverwerking.
Ik heb zowel in Arnhem als in Almere altijd de verantwoordelijkheid voor eigen kleutergroepen gehad. Op deze scholen heb ik steeds met veel plezier gewerkt. Na de geboorte van ons derde kind en onze verhuizing naar Renkum ben ik een tijdje gestopt met werken. Sinds een half jaar werk ik nu weer parttime via IPPON. Dit is een organisatie die invallers regelt op diverse scholen. Ik heb inmiddels weer op diverse scholen mogen werken en heb veel nieuwe ervaringen opgedaan in de manieren van werken in diverse kleutergroepen.
De laatste weken van het schooljaar ben ik gevraagd om op jullie school te komen werken in de kleutergroep. Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Misschien heeft u mij vandaag al gezien in groep 1-2?
Ik hoop er samen met de kinderen een leerzame en leuke tijd van te maken.

Juf Monique
De afwezigheid van juf Monique duurt langer dan verwacht. Zij blijft tot aan de zomervakantie afwezig.
Mocht u vragen hebben voor een intern begeleidster, dan kunt u terecht bij de leerkracht of bij de directie.

Ouderbijeenkomst 31 mei jl.
Woensdag 31 mei jl. was er een ouderbijeenkomst op school waarin ouders de gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen. 
Er zijn een aantal zaken besproken waarvan in één van de volgende Palettertjes een terugkoppeling gegeven zal worden. De ouders die aanwezig waren willen wij heel hartelijk danken voor hun inbreng tijdens de bijeenkomst.

Data voor de komende weken
25-05 – 26-05 kinderen vrij i.v.m. Hemelvaartdag
30-05 Oudergesprekken groep 5-7
31-05 Team BHV: kinderen om 12.00 uur uit
05-06 – 07-06 Vrij: Tweede Pinksterdag en twee
studiedagen van het team
22-06 Schoolreisje groep 1-2
30-06 Rapporten
03-07 Afscheid en musical groep 8
04-07 Afscheidsuitje groep 8
05-07 Afscheidsfeestje meester Nico
07-07 Kinderen krijgen vakantie!

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

 

 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?