Palettertje 09-06-2017

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Twee hulpouders gezocht voor het verkeersexamen voor groep 8
Het is erg kort dag, maar we hebben de hulp nodig van 2 ouders, opa’s of oma’s. Aankomende donderdag (15 juni) heeft groep 8 praktisch verkeersexamen. Dit wordt door de drie basisscholen in Kesteren georganiseerd. Het Kompas neemt hierin het voortouw. Iedere school zorgt o.a. voor een aantal hulpouders. Aan ons de taak om één post van de zeven te bemannen met 2 ouders. Deze ouders kijken of de langskomende kinderen in hun felgekleurde hesje zich houden aan de verkeersafspraken. Die ouders krijgen van ons een instructieblad, waarop staat waar zij op moeten letten. De eerste leerlingen vertrekken om 09.00u. De laatste leerlingen vertrekken rond 10.15 uur. Naar verwachten zal het verkeersexamen rond half 12 uur afgelopen zijn.
Wie van jullie wil ons donderdag 15 juni helpen bij het praktisch verkeersexamen?  Geef het door aan juf Else-marije op maandag of dinsdag. Alvast heel erg bedankt!

Nieuws uit de schoolraad
De schoolraad bestaat uit een jongen en meisje uit iedere groep vanaf groep 3 tot groep 8. Deze kinderen zijn door hun eigen klasgenoten gekozen en ieder schooljaar zijn er weer andere kinderen.
Alles wat leeft onder de kinderen mag ter sprake komen.
Deze keer is het volgende stukje geschreven door Jens, Eva en Annemijn:

We vinden het fijn dat er 2 juffen en meester buitenlopen in de pauzes. 1 aan elke kant van de school.
We willen graag een licht en geluidsinstallatie op school, daarvoor hielden we een sponsor loop tijdens de koningsspelen. Wil iedereen die nog geld thuis heeft liggen, dit inleveren op school? Tot nu toe is er al 1024.50 euro opgehaald. Dit is helaas niet genoeg voor het licht en geluid, we hebben de ouderraad om geld gevraagd van de opbrengst van de markten. Zo gaat alles toch nog door. 
We hadden ook graag voetbalgoaltjes en een basketbalpaal willen kopen, dat zijn onze volgende spaardoelen.

Verslag ouderbijeenkomst 31 mei 2017
In het kort is er een verslag gemaakt van de ouderbijeenkomst op woensdag 31 mei jl.
De aanwezige ouders hebben in 3 groepen van 3 ouders op papier een aantal vragen en opmerkingen geformuleerd. Bij iedere groep waren ook leerkrachten aanwezig.

De volgende vragen en opmerkingen zijn geplaatst:
- Ouders van groep 2 willen graag een persoonlijke overdracht: hoe gaat het met mijn kind als het straks naar groep 3 gaat. De 10-minutengesprekken hierover zal juf Martine oppakken.
- Hoe kunnen we de ouderbetrokkenheid nog verder vergroten en verbeteren? Deze vraag zal worden meegenomen naar de ouderklankbordgroep.
- Hoe kun je als ouder ondersteunend zijn in het groepsproces (driehoeksverhouding : leerling-ouder-school)?
- Informatie graag op tijd geven en alleen de juiste informatie.
- Open communicatie!
- Nieuwe ouders willen graag een papieren schoolgids ontvangen. Er zal een welkomstpakket voor nieuwe ouders/leerlingen worden samengesteld.
- Hoe kunnen de leerlingen van groep 1-2 toch afscheid nemen van juf Ida? Juf Martine zal met groep 1-2 iets maken voor juf Ida.
- Er is gevraagd hoe het met juf Monique gaat: zij is langdurig ziek en hoe gaat het met haar vervanging? Meester Nico staat nu de gehele week voor groep 5-7 en zal dit voortzetten tot aan de zomervakantie. De taken als intern begeleider worden grotendeels overgenomen door de directie.
- Hoeveel zeggenschap heeft een ouderraad? De ouderraad organiseert alle leuke activiteiten op school en de medezeggenschapsraad gaat over onderwijskundige- en beleidsmatige zaken.
- Er is uitleg gegeven waarom er veel verschillende juffen zijn geweest in groep 1-2 gedurende een korte tijd. Omdat wij als school aangesloten zijn bij een landelijke vervangingspool, hebben wij weinig invloed op de vervangers die worden ingepland. Dus het kan zijn, dat als een leerkracht een gehele week ziek is, er diverse invallers voor de klas staan. Men probeert dat zoveel mogelijk te voorkomen om de continuïteit te waarborgen, maar er heerst in het Nederlandse onderwijs een groot invalprobleem. In de media wordt daar ook uitgebreid over gesproken en wat de nadelen daarvan zijn voor het onderwijs.
- We hebben gesproken over ons pestbeleid. Meer informatie is hierover te lezen in ons sociale veiligheidsplan, te downloaden op onze website www.paletkesteren.nl .
- Liever niet teveel per mail communiceren, maar liever face to face.
- Ouders willen graag op de hoogte gesteld worden, als er onrust heerst in een groep , ook als hun eigen kind niet in die groep zit. Omdat kinderen toch met elkaar spelen zou er meer informatie gegeven moeten worden. Het ligt er natuurlijk wel aan om welke informatie het gaat. Er zal nooit gesproken worden over individuele kinderen.
Wij willen de aanwezige ouders hartelijk danken voor hun inbreng en constructieve bijeenkomst.

Data voor de komende weken
22-06 Schoolreisje groep 1-2
30-06 Rapporten
03-07 Afscheid en musical groep 8
04-07 Afscheidsuitje groep 8
05-07 Afscheidsfeestje meester Nico
07-07 Kinderen krijgen vakantie! Zij zijn deze ochtend om 11.00u uit.

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?