Palettertje 16-06-2017

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Het verkeersexamen voor groep 8
Alle leerlingen van groep 8 zijn afgelopen donderdag geslaagd voor het praktisch verkeersexamen. Gefeliciteerd!

Formatie schooljaar 2017-2018
Wij kunnen u nu de formatie voor het schooljaar 2017-2018 bekend maken.
In de formatie voor volgend schooljaar hebben een aantal wisselingen plaatsgevonden:
Zo heeft juf Monique aangegeven liever weer 3 dagen voor de klas te staan. Haar taken als intern begeleidster (IB-er) zal zij overdragen aan juf Laura. Juf Laura is drie jaar geleden ook bij ons werkzaam geweest en is nu al twee jaar de intern begeleidster op het Palet te Opheusden en de Isandraschool te IJzendoorn. Nu gaat ze deze IB- taken ook uitvoeren op onze school en daarmee is ze de intern begeleidster van drie scholen.

Juf Anja is na de meivakantie aan een avontuur begonnen op een ROC school (mbo). Zij is daar vrijwillig naartoe gegaan, omdat ze eens wilde kijken of het werken op een ROC haar zou bevallen. Nu blijkt, dat het haar daar goed bevalt en ze blijft daar volgend schooljaar ook werkzaam. Zij zal dus niet terugkomen bij ons op school.

Dan heeft meester Nico aan het begin van het schooljaar al aangegeven afscheid te nemen van het onderwijs. Hij gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Op school zijn we al druk bezig met zijn afscheid en mocht u meester Nico de hand willen schudden, dan kan dat op woensdagmiddag 5 juli van 14.30 tot 15.30 uur onder het genot van een hapje en een drankje.

Dat betekent natuurlijk wel, dat er door het vertrek van meester Nico en juf Anja vacatures zijn ontstaan. Wij hebben juf Petra aangesteld om naast juf Monique in groep 5-6 te gaan werken.
Juf Karin zal voor u een nieuw gezicht zijn: zij gaat naast juf Daphne werken in groep 3-4. Juf Karin zal zich eerdaags voorstellen in het Palettertje en u zult haar ongetwijfeld gaan zien in de laatste week van het schooljaar waarin zij zal kennismaken met de kinderen.
De formatie ziet er dan als volgt uit:

Groep 1-2: Juf Martine (maandag, dinsdag, woensdagmiddag) en juf Daphne (woensdagochtend, donderdag, vrijdag).
Woensdagochtend is juf Martine ambulant om haar taken als directie-ondersteuner uit te voeren.
Groep 3-4: Juf Daphne (maandag, dinsdag) en juf Karin (woensdag, donderdag, vrijdag)
Groep 5-6: Juf Monique (maandag, dinsdag, woensdag) en juf Petra (donderdag, vrijdag)
Groep 7-8: Juf Else-marije (maandag, dinsdag, vrijdag) en juf Nathalie (woensdag en donderdag)
Hulp- en talentklas : Juf Els (maandag), juf Nelleke (dinsdagmiddag, woensdag, donderdag )
Intern begeleidster: Laura Tijssen (aanwezig op woensdag)
Directie: Diana Brouwer (aanwezig op maandag en een dagdeel op woensdag of vrijdag)
Conciërge: Marga v/d Vendel (aanwezig op maandagochtend en donderdagochtend)
Gymdocente: Rianda Prijs (maandagochtend)
Onderwijsassistent: Willeke Peters. De plusarrangementen zullen verzorgd worden door een andere onderwijsassistente. Wie dat zal zijn, is echter nog niet bekend.

Ronde sta-tafels te leen gevraagd
Wie heeft er voor ons ronde sta-tafels die wij mogen lenen op woensdag 5 juli. We willen deze gebruiken voor de afscheidsreceptie van meester Nico. Hebt u zoiets staan en wij mogen ze lenen, geef het dan even door aan één van de leden van de ouderraad.

Data voor de komende weken
22-06 Schoolreisje groep 1-2
30-06 Rapporten
03-07 Afscheid en musical groep 8
04-07 Afscheidsuitje groep 8
05-07 Afscheidsfeestje meester Nico
07-07 Kinderen krijgen vakantie!

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?