Palettertje 01-09-2017

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Nieuws uit de medezeggenschapsraad
Komende dinsdag starten we weer met de eerste MR-vergadering van dit schooljaar!
Al  sinds 1 januari hebben we in Kesteren nog maar 1 ouder die MR-lid is. Hierdoor is de situatie ontstaan, dat we de ouder-MR-leden van Opheusden nodig hebben om een volwaardige MR te vormen. Gelukkig doen zij dit met veel plezier. Maar voor ons als Kesteren zou het toch fijn zijn om een eigen ouderlid mee te laten denken en beslissen! Dus meld je aan!

Wat doet de MR:
Je kunt denken aan een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. 
We hebben een gezellige MR op het moment, waarin kritisch en constructief wordt meegedacht. Er is een mogelijkheid om eens mee te vergaderen. 
Tevens hebben wij ook een plekje in de GMR, de overkoepelende MR voor alle Spoenk scholen. Ook hierbij ben je welkom om eens te kijken of dit wat voor je is. Wie zitten er nu in de MR voor Kesteren?
Margaret Rijkse en  Nelleke Smit. Spreekt dit je aan, vraag ons gerust eens hoe en wat we allemaal doen. Je kunt ons ook mailen: mr@paletkesteren.nl

Onze vergaderdata:
MR dinsdag 5 september 19-20.30u op het Palet in Kesteren
GMR dinsdag 19 september 19-20.30u op het Palet in Kesteren
MR dinsdag 24 oktober 19-20.30u op het Palet in Opheusden
GMR dinsdag 7 november 19-20.30u op het Palet in Opheusden
GMR maandag 12 februari 19-20.30u op de Houtkoperschool in Ochten
GMR dinsdag 17 april 19-20.30 op de Bellefleur in Dodewaard

Nieuws uit de ouderraad
-          Jannie van den Hatert en Jamila Bittich zijn gestopt met hun werkzaamheden voor de ouderraad. Uiteraard vinden wij dit erg jammer en willen wij beide dames bedanken voor hun inzet!
-          Dirk-jan en Samantha Kolbach, vader en moeder van Bart uit groep 5, komen de ouderraad versterken. Welkom Dirk-jan en Samantha!
-          Afgelopen maandag hebben alle leerlingen een aanmeldformulier voor de avondvierdaagse mee naar huis gekregen. Ingevulde briefjes met het inschrijfgeld (in gesloten envelop) kunt u uiterlijk maandag 4 september 2017 deponeren in de brievenbus van de ouderraad (in de hal bij de ingang).
-          Wij hebben u eind vorig schooljaar gevraagd of u ons dit schooljaar als hulpouder wilt komen helpen met het organiseren van activiteiten. Er hebben zich al een aantal hulpouders aangemeld, hiervoor zijn wij erg dankbaar! Hulp is er echter nooit genoeg. Wilt u zich nog aanmelden om ons te komen helpen, heel graag! Spreek één van de ouderraadsleden aan of stuur een e-mail naar or@paletkesteren.nl. Ook als u ons team wilt komen versterken, horen wij het uiteraard graag!

Juf Miranda (onderwijsassistente)
Een aantal leerlingen op school hebben een plusarrangement van BePo (Betuws Passend Onderwijs). Dat houdt in, dat deze leerlingen extra ondersteuning en begeleiding krijgen van een RT leerkracht of onderwijsassistente. Juf Miranda is nu bij ons op school werkzaam om een aantal leerlingen met een plusarrangement die extra ondersteuning en begeleiding te bieden. Juf Miranda is op woensdag en vrijdag op school aanwezig. In het volgende Palettertje stelt zij zich aan u voor.

Inloopavond
Maandagavond 11 september van 17.30 uur – 18.30 uur is de inloopavond. De inloopavond is voor ouders en kinderen van groep 1 t/m 8. U bent van harte welkom om samen met uw kind(eren) in de klas te kijken naar de methoden en wat uw kind allemaal leert op school. Vanaf groep 5 werken de kinderen op een tablet en zij kunnen u dan ook haarfijn uitleggen hoe alles werkt.

Kindercorso Tiel 2017
Rijd of loop jij straks mee in de optocht van het Fruitcorso in Tiel? Meedoen kan als je op de basisschool zit. Bedenk en maak je eigen corsokunstwerk. Vergeet je dan niet aan te melden voor 8 september! Zonder inschrijving is deelname helaas niet mogelijk.
Werk thuis aan je corsokunstwerk met je ouders, opa, oma, tante, enzovoort. De afwerking met groenten en fruit doe je op de plakdag. Je kunt ook met een groepje meedoen.
Voorbereiding: Om thuis je idee vorm te geven en voor te bereiden kun je piepschuim, zaden, bonen en lijm ophalen in de Kindercorso-plakhal.
De ophaaldagen zijn op 2 en 9 september tussen 10.00 en 12.00 uur in de Kindercorso-plakhal.
De Kindercorso-plakhal is aan de Papesteeg tegenover de Goudenregenstraat in Tiel. Wanneer kun je komen plakken? Op woensdag 13 september van 9.00 uur tot 18.00 uur in de Kindercorso-plakhal. Daar kun je je creatie met allerlei soorten groenten en fruit afwerken. De kosten hiervoor bedragen 5,- euro per persoon. Dit betaal je op de plakdag. Je krijgt dan ook je eigen (wagenbouwers) T-shirt.
Je creatie is tot en met maandag 18 september te bewonderen op het tentoonstellingsterrein op het Kalverbos. Op maandag 18 september kun je je creatie weer ophalen tussen 17.00 en 18.00 uur.
Aanmelden kan via kindercorso@fruitcorso.nl.

Data voor de komende weken
04-09 Screening leerlingen geboren in 2006, 2009 en 2011
05-09 Screening leerlingen geboren in 2006, 2009 en 2011
11-09 Info-avond
20-09 Korfbaltoernooi
27-09 Schoolfotograaf
04-10 Start kinderboekenweek
16-10 – 20-10 Herfstvakantie
27-10 Studiedag team (kinderen vrij)
10-11 Nationaal schoolontbijt

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?