Palettertje 09-10-2017

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Extra 'handen in de klas' in groep 1-2 op maandag en donderdag
Vanaf maandag 9 oktober a.s. zal er met name in groep 1-2 extra 'handen in de klas' aanwezig zijn.

De extra handen komen in de vorm van een Syrische vrouw uit Dodewaard, haar naam is Dema Bagbwg. Zij is moeder van 4 kinderen en al 3 jaar in Nederland.  
Dema is 10 jaar juf in Syrië geweest en gaat ondersteuning bieden in met name groep 1-2. Daar zal zij met groepjes kinderen gaan werken. Ook kan zij ondersteuning bieden aan onze Syrische kinderen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.
De bedoeling is, dat zij iedere maandag en donderdag op school aanwezig is.

Ateliers 
We zijn nog steeds dringend op zoek naar hulp om de ateliers vorm te geven. We snappen, dat het ook voor u lastig kan zijn om tijd vrij te maken om te komen helpen. Daarom hebben we nu het volgende bedacht: in de hal op school hangen lijsten waarop u per datum in kan schrijven bij welk atelier u kunt komen helpen. We hopen zo alles toch rond te krijgen om de ateliers door te kunnen laten gaan. Mocht u het lastig vinden om een opdracht voor de leerlingen te verzinnen, dan kunt u terecht bij juf Daphne. 

De data voor de aankomende ateliers zijn:
11-01-2018
18-01-2018
25-01-2018
01-02-2018
Vriendelijke groeten, Juf Daphne (groep 1-2 en groep 3-4)

Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
Alle leerlingen hebben een mail of een brief ontvangen over de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018. De ouderbijdrage is € 20,00 per schoolgaand kind voor automatische incasso en € 21,50 per schoolgaand kind als u het bedrag zelf overmaakt. Als u gebruik wilt maken van het machtigingsformulier, vult u dan alle gegevens in en deponeer het formulier voor vrijdag 13 oktober 2017 in de ideeënbus van de ouderraad (deze hangt bij de hoofdingang, onder het groene prikbord). Heeft u reeds een automatische incasso afgegeven, dan hoeft u geen actie te ondernemen. In de laatste week van oktober zal het bedrag van uw rekening worden afgeschreven. Wilt u geen gebruik maken van het machtigingsformulier, dan kunt u de ouderbijdrage (€ 21,50 per schoolgaand kind) voor 31 oktober 2017 overmaken op rekeningnummer NL43 RABO 0104 4194 90 t.n.v. Ouderraad Het Palet / Spoenk o.v.v. de naam van uw kind(eren). Bedankt namens de ouderraad

Data voor de komende weken
16-10 – 20-10 Herfstvakantie

27-10 Studiedag team (kinderen vrij)
10-11 Nationaal schoolontbijt

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

   
   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?