Palettertje 27-10-2017

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Vervanging juf Karin in groep 3-4
Afgelopen week was juf Karin ziek en inmiddels weten we, dat zij voor langere tijd ziek zal zijn. We zijn bezig met het regelen van vervanging. We hopen, dat we iemand kunnen vinden, die haar gedurende haar gehele ziekteperiode kan vervangen, maar we kunnen dit vooralsnog niet garanderen. Op dit moment is het aantal beschikbare vervangers schaars. We doen echter ons best en hopen op uw begrip hiervoor. Heeft u vragen, loop dan gerust binnen bij juf Diana.

Nieuwe poster naschoolse beweegactiviteiten gemeente Neder-Betuwe
Er hangt een nieuwe poster gratis naschoolse beweegactiviteiten november 2017 gemeente Neder-Betuwe in het halletje op het prikbord.

Oproep spullen verloting
De ouderraad is volop bezig met de voorbereiding voor de kerstmarkt. De kerstmarkt wordt gehouden op dinsdag 12 december van 17.00 tot 18.30 uur.
Wij zijn voor de verloting op zoek naar leuke cadeaus voor jong en oud. Heeft u thuis nog nieuwe ongebruikte spullen en wilt u deze beschikbaar stellen voor de verloting? Dan houden wij ons van harte aanbevolen. Denk hierbij aan waxinelichtjes, badschuim, servetten, kaarsen, enz. U kunt de spullen op school aan de leekrachten geven. Alvast bedankt!

Medezeggenschapsraad (MR)
De “wet medezeggenschap op scholen” (WMS) faciliteert het bestaan van een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en leraren invloed kunnen uitoefenen op de inhoud en uitvoering van het onderwijs. Elke school heeft haar eigen medezeggenschapsraad. Overigens is een medezeggenschapsraad niet alleen een recht, het is ook een wettelijke plicht.
Omdat Het Palet twee vestigingen heeft (Opheusden en Kesteren), is er gekozen voor twee deelraden (DMR). De DMR van Het Palet Kesteren wordt vertegenwoordigd door:
- Nelleke Smit
- Margaret Rijkse (binnenkort vacature)
Het Palet Opheusden maakt samen met vijf andere openbare basisscholen in de gemeente Neder-Betuwe onderdeel uit van Onderwijsgroep Spoenk. Hiervoor is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle scholen van Spoenk vertegenwoordigd zijn. In de GMR worden de school overstijgende zaken besproken zoals onderwijs visie, begroting. Het Palet Kesteren wordt in de GMR vertegenwoordigd door:
- Nelleke Smit
- vacature

OPROEP!!!
Zitting in de MR/GMR is in principe voor een periode van drie jaar. Margaret haar zoon zit in groep 8. Dit betekent, dat er behoefte is aan opvolging om recht op inspraak te kunnen behouden en de belangen van de kinderen/leerkrachten te kunnen blijven behartigen. We zoeken per direct 2 ouders, 1 voor de MR en 1 voor de GMR. Als u interesse heeft in een positie in de MR of GMR, spreek dan één van de leden aan.
Tijdens de 10 minutengesprekken krijgt u een briefje, waarop u kunt invullen of u in de (G)MR plaatsneemt.
Eerst een keertje kijken? Dat kan ook. De vergaderingen van de MR en de GMR zijn openbaar. De vergaderdata voor schooljaar 2017/18 staan hieronder:
MR
23-01-2018 Kesteren Het Palet 19:00
20-03-2018 Opheusden Het Palet 19:00
29-05-2018 Kesteren Het Palet 19:00
GMR
07-11-2017 Opheusden Het Palet 19:30
12-02-2018 Ochten De Houtkoperschool 19:30
17-04-2018 Dodewaard De Bellefleur 19:30
18-06-2018 Echteld Prins Willem Alexanderschool 19:30

Schoolraad
De schoolraad is afgelopen week voor het eerst dit jaar weer samengekomen.
De volgende kinderen vertegenwoordigen dit jaar de schoolraad:
Groep 3 : Esmee en Delano
Groep 4: Juul en Lend
Groep 5: Fleur en Bart
Groep 6 : Rens en Emma
Groep 7-8 Dit keer Iris, Jens, Limo en Naomi. De nieuwe kinderen gaan komende week nog gekozen worden.
Vorig jaar is het schoolplein opgefleurd door het aanbrengen van “wegen” rond de zandbak en Twister op het plein en de  geluidsinstallatie is aangeschaft.
N.a.v. vorig jaar staat er nog steeds het doel om te sparen voor een basketbalpaal met echte basketbal en voetbaldoeltjes. Hier heeft de raad verschillende ideetjes voor bedacht.
Ook over de aanpak van de rommel die steeds op het plein achter blijft hebben zij nagedacht.
Rond de kerstvakantie zal de schoolraad weer bijeenkomen.

Klasbord App
Vanaf volgende week kun je de klas van je kind volgen via de klasbord app (ook via de computer te benaderen).
Je krijgt van de leerkracht(en) van je kind(eren) een uitnodiging via de mail. Als je de app download of je aanmeldt via de computer, kun je de klas van je kind volgen. Zodra je dit gedaan hebt, moet je een account aanmaken. Vervolgens kun je één of meerdere groepen volgen. In de mail, die volgende week verstuurd wordt, staan de wachtwoorden die je nodig hebt om de klas te volgen.
Hier komen berichten, foto’s, maar ook vragen te staan (zoals: wie wil er rijden naar…) Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je terecht bij de leerkracht van je kind.

Data voor de komende weken
30-10 Groep 7-8 bezoekt het Rembrandt Collega
31-10 Mad Science techniekshow
07-11 Oudergesprekken
08-11 Oudergesprekken
08-11 Badmintontoernooi groep 7
10-11 Nationaal schoolontbijt
14-11 Groep 7-8 minilessen Pantarijn Kesteren
14-11 Leesmediacoach in alle groepen
15-11 Start schoolfruit
15-11 Badmintontoernooi groep 8
17-11 ANWB Streetwise
05-12 Sinterklaasfeest
06-12 Studiedag (de kinderen zijn die dag vrij)
12-12 Kerstmarkt
14-12 Leesmediacoach in alle groepen
20-12 Kerstdiner
22-12 Kinderen krijgen om 12.00u kerstvakantie

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?