Palettertje 03-11-2017

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Oproep spullen verloting
De ouderraad is volop bezig met de voorbereiding voor de kerstmarkt. De kerstmarkt wordt gehouden op dinsdag 12 december van 17.00 tot 18.30 uur.
Wij zijn voor de verloting op zoek naar leuke cadeaus voor jong en oud. Heeft u thuis nog nieuwe ongebruikte spullen en wilt u deze beschikbaar stellen voor de verloting? Dan houden wij ons van harte aanbevolen. Denk hierbij aan waxinelichtjes, badschuim, servetten, kaarsen, enz. U kunt de spullen op school aan de leekrachten geven. Alvast bedankt!

Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
Een aantal ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald. Wij willen u erop wijzen, dat de ouderbijdrage van groot belang is voor het bekostigen van activiteiten.
U moet hierbij denken aan de avondvierdaagse, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen en sporttoernooien. Wij willen u vragen de ouderbijdrage (€ 21,50 per schoolgaand kind) z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL43RABO 0104 4194 90 t.n.v. Ouderraad het Palet/Spoenk. Graag bij de omschrijving de naam van uw kind(eren) vermelden. Bedankt namens de ouderraad.

Nationaal schoolontbij vrijdag 10 november
De school van jouw kind(eren) viert het Nationaal Schoolontbijt op vrijdag 10 november. Je kunt je kind(eren) die ochtend dus voor één keer zonder ontbijt naar school sturen
In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar ruim een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te starten. Kijk voor meer informatie op ww.schoolontbijt.nl.

Vacature MR
De “wet medezeggenschap op scholen” (WMS) faciliteert het bestaan van een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leraren invloed kunnen uitoefenen op de inhoud en uitvoering van het onderwijs. Elke school heeft haar eigen medezeggenschapsraad. Overigens is een medezeggenschapsraad niet alleen een recht, het is ook een wettelijke plicht.
Omdat Het Palet twee vestigingen heeft (Opheusden en Kesteren), is er gekozen voor twee deelraden (DMR). De DMR van Het Palet Kesteren wordt vertegenwoordigd door:
- Nelleke Smit
- vacature
Het Palet Opheusden maakt samen met vijf andere openbare basisscholen in de gemeente Neder-Betuwe onderdeel uit van Onderwijsgroep Spoenk. Hiervoor is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen van Spoenk vertegenwoordigd zijn. In de GMR worden de school overstijgende zaken besproken zoals onderwijsvisie, begroting. Het Palet Kesteren wordt in de GMR vertegenwoordigd door:
- Nelleke Smit
- Margaret Rijkse (binnenkort vacature)

OPROEP!!!
Zitting in de MR/GMR is in principe voor een periode van drie jaar. Margaret haar zoon zit in groep 8. Dit betekent, dat er behoefte is aan opvolging om recht op inspraak te kunnen behouden en de belangen van de kinderen/leerkrachten te kunnen blijven behartigen. We zoeken per direct 2 ouders, 1 voor de voor de MR en 1 voor de GMR. Als u interesse heeft in een positie in de MR of GMR, spreek dan één van de leden aan.
Tijdens de 10 minutengesprekken krijgt u een briefje, waarop u kunt invullen of u in de (G)MR plaatsneemt.
Eerst een keertje kijken? Dat kan ook. De vergaderingen van de MR en de GMR zijn openbaar. De vergaderdata voor schooljaar 2017/18 staan hieronder:

MR
23-01-2018 Kesteren Het Palet 19:00
20-03-2018 Opheusden Het Palet 19:00
29-05-2018 Kesteren Het Palet 19:00

GMR
07-11-2017 Opheusden Het Palet 19:30
12-02-2018 Ochten De Houtkoperschool 19:30
17-04-2018 Dodewaard De Bellefleur 19:30
18-06-2018 Echteld Prins Willem Alexanderschool 19:30

Schoolfruit
Het gratis schoolfruit gaat in de week van 13 november a.s. weer van start. Dat betekent dat uw kind(eren) geen fruit hoeven mee te nemen. Alleen drinken is voldoende.
Als uw kind liever eigen fruit eet, dan kunt u dat natuurlijk gewoon meegeven. Het is echter niet de bedoeling, dat de kinderen iets anders dan fruit mee naar school nemen.
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze vaste fruitdagen.

Onderzoek Wageningen University & Research
Beste ouder/verzorger,
Wilt u een vragenlijst invullen over het 10-uurtje op school? Dit is voor een onderzoek van Wageningen University & Research.
Ik stuur u deze vragenlijst, omdat onze school dit onderzoek ondersteunt. De onderzoekers kunnen niet zonder de mening en ideeën van ouders!
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Uw ingevulde gegevens worden anoniem (zonder naam) verwerkt.
Alle deelnemers kunnen kans maken op een cadeautje, zoals een dagje uit of een kinderboek.
Om de vragenlijst in te vullen, klik op deze link: https://eq.wur.nl/eq/r1/47vag
Wilt u meer weten over dit onderzoek of heeft u een vraag? Kijk dan op de website: http://www.wur.nl/en/project/TU16007-Groente-en-fruit-op-school-vanzelfsprekend.htm
of neem contact op met het projectteam (Gertrude Zeinstra en Wieteke van Wijhe) via smaakonderzoek@wur.nl
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Data voor de komende weken
07-11 Oudergesprekken
08-11 Oudergesprekken
08-11 Badmintontoernooi groep 7
10-11 Nationaal schoolontbijt
14-11 Groep 7-8 minilessen Pantarijn Kesteren
14-11 Leesmediacoach in alle groepen
15-11 Start schoolfruit
15-11 Badmintontoernooi groep 8
17-11 ANWB Streetwise
05-12 Sinterklaasfeest
06-12 Studiedag (de kinderen zijn die dag vrij)
12-12 Kerstmarkt
14-12 Leesmediacoach in alle groepen
20-12 Kerstdiner
22-12 Kinderen krijgen om 12.00u kerstvakantie

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?