Palettertje 09-03-2018

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Schoolfruit
Het schoolfruit voor aankomende week is galiameloen, halfbloedsinaasappel en peer.

Aanscherpen van de regels en afspraken uit het Veiligheidsplan
Wij, het team van Daltonschool Het Palet, zijn erg trots op het goede pedagogisch klimaat, dat er bij ons op school heerst. Kinderen geven over het algemeen aan zich veilig te voelen bij ons op school. Dit houden we in het oog door gesprekjes met de kinderen te voeren en door 2x per jaar een vragenlijst in te (laten) vullen (ZIEN en de veiligheidsthermometer). Daarnaast evalueren we regelmatig ons Veiligheidsplan, dat u, zoals u ongetwijfeld weet, kunt terugvinden op onze website. Dit is een protocol om de sociale veiligheid voor ieder bij ons op school te waarborgen.
Hierin staat beschreven hoe wij het graag op onze school willen en wat de consequenties zijn, als een kind zich niet houdt aan onze afspraken. Naar aanleiding van de laatste evaluatie zijn we tot de conclusie gekomen, dat het belangrijk is om de regels en afspraken en daarbij behorende consequenties aan te scherpen. Wij achten dit nodig om de veiligheid van alle kinderen te kunnen blijven waarborgen. Voorbeelden van consequenties zijn: binnen blijven tijdens de pauze, een half uur nablijven na schooltijd en een dag(deel) in een andere klas werken.
De kinderen worden op de hoogte gebracht van deze afspraken en ook u willen we ervan op de hoogte stellen, zodat een eventuele consequentie voor uw kind niet als verrassing komt.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij Diana.
Met vriendelijke groet,
Het team van Daltonschool Het Palet

Feest in groep 5-6
Op woensdag 21 maart is juf Petra jarig en dit gaat zij met de kinderen in de klas vieren! De kinderen hoeven dan geen eten en drinken mee te nemen.

Damtoernooi
Woensdag 14 maart vindt het jaarlijkse damtoernooi plaats in Ochten, op de Houtkoperschool. 8 Kinderen van onze school zullen hieraan meedoen:
Groep 5 – Amira en Abderrahim
Groep 6 – Emma en Loran
Groep 7 – Nena en … (wordt maandag a.s. beslist)
Groep 8 – Dirk en Naomi
Deze kinderen moeten om 13.30u in Ochten aanwezig en de eerste wedstrijd zal starten om 13.45u. De prijsuitreiking zal omstreeks 15.30u plaatsvinden, dus de kinderen zijn tegen vieren weer terug op school. Juf Monique zal de kinderen begeleiden. Vervoer wordt vanuit school geregeld.

Buurtsport
De gemeente Neder-Betuwe heeft in samenwerking met healthclub Juliën een programma opgezet om kinderen enthousiast te maken voor sport -en bewegingsactiviteiten.
Deelname aan deze activiteiten zijn gratis en zijn voor alle kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. Opgeven is niet nodig.
De activiteiten worden gegeven in de gymzaal bij het dorpshuis.
Activiteiten voor deze maand:
dinsdag 13 maart - basketbal
dinsdag  20 maart - tikspellen
dinsdag 27 maart - tennis (op de tennisbaan: Joost van Vondelstraat)

Onze Daltonwerkwijze in het Palettertje
Het onderwijs is steeds in beweging en ook in het Daltononderwijs zijn er steeds nieuwe inzichten en ideeën. Om u ervan op de hoogte houden hoe wij op onze school Dalton vormgeven, zult u de komende weken steeds een stukje ‘Dalton’ kunnen lezen in het Palettertje.

Waarom hebben wij als school voor het Daltonconcept gekozen?
Dalton staat voor een manier van werken waarbij leerlingen zich ontwikkelen tot eigenaars van hun leerproces. Leerlingen leren vanaf groep 1 zelfstandig te zijn, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Gedurende de schoolloopbaan ontwikkelen leerlingen vaardigheden die passen bij hun leeftijd en hun leervermogen.
Lesgeven aan leerlingen wordt regelmatig aangepast aan de veranderende eisen en verwachtingen van onze samenleving. Het Daltonconcept met daarin de zes kernwaarden past daarom goed bij onze visie op lesgeven.
De zes Dalton kernwaarden (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid , samenwerken, motivatie, reflectie en efficiëntie) vormen de basisprincipes voor de manier van lesgeven en de omgang met de leerlingen. Het leer- en leefklimaat worden vanuit deze kernwaarden op elkaar afgestemd.

Data voor de komende weken
21-03 Team nascholing BHV: de kinderen zijn om 12.00u vrij.
30-03 Goede vrijdag = vrij
02-04 Tweede Paasdag = vrij
03-04 Studiedag team = kinderen vrij
13-04 Podiumochtend groep 1-2 en groep 5-6
17-04 Groep 8 Eindtoets
18-04 Groep 8 Eindtoets
19-04 Groep 8 Eindtoets
20-04 Koningsspelen
27-04 – 11-05 Meivakantie

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?