Palettertje 16-03-2018

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Schoolfruit
Het schoolfruit voor aankomende week is komkommer, sinaasappel en appel.

Hoofdluisalert!!
Helaas zijn we nog steeds niet van de hoofdluizen af. 
Blijf uw kind kammen en controleren! We willen heel graag weer van onze hoofdluizen af.

Actie Wij trekken aan de bel van het Lilianefonds
Op 21 maart 2018 vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Wij doen hier ook weer aan mee! Op die dag maken basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder meer toeters en trommels. Zo vragen ze aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. Dat zijn er meer dan 23 miljoen.

Zou je op 21 maart ’s ochtends alstublieft wat ‘toeters en bellen’ mee willen geven aan je kind(eren)? Daarnaast zouden we het erg leuk vinden als de kinderen oranje kleding of accessoires, de kleur van het Liliane Fonds, aantrekken.
Op het schoolplein laten wij dan tegen 12 uur één minuut lang de bel gaan, terwijl de kinderen met toeters, deksels, trommels of andere meegebrachte instrumenten - met veel herrie - de wereld laten 'horen', dat kinderen aan de andere kant van de wereld ook naar school moeten kunnen gaan. Daarna kunnen de kinderen gelijk naar huis i.v.m. BHV (brand- en EHBOcursus) van de leerkrachten.

De Vreedzame School 
In de groepen zijn wij gestart met Blok 4 We hebben hart voor elkaar. 
Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee, dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
In deze lessen leren de kinderen gevoelens herkennen en ermee om te gaan. 
De lessen zijn gericht op: 
- het besef dat iedereen gevoelens heeft;
- het herkennen en benoemen van gevoelens;
- dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen; 
- elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen;
- het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat;
- het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont;
- eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing;
- het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet; 
- het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt;
- hoe je het voor elkaar kunt opnemen; 
- hoe je het met elkaar leuk kan hebben; 
- het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.

Tips voor thuis 
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen, voordat u een conflict gaat uitpraten. Bespreek wat je kunt doen als je boos bent: - gemeen terugdoen - de ander z’n zin geven, je terugtrekken, - weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wil. Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Berichtje van de fruitouders
Gezond eten, daar willen we al onze kinderen bewust van maken. Ook op school is dit heel belangrijk. Het schoolfruit is een mooi begin van een gezonde lifestyle voor kinderen. In de praktijk zagen we vooral, dat er veel fruit niet gegeten wordt en uiteindelijk in de prullenbak belandt.
Dat is erg zonde en treft ook niet het doel waarvoor het is bedoeld. Wij als ouders zijn verantwoordelijk om onze kinderen te stimuleren fruit te eten. Daarom hebben we besloten om 2x per week iets speciaals van het schoolfruit te maken. Van een fruitcocktail tot een smootie. Op de donderdag verzorgt de school zelf de presentatie van het schoolfruit. Op de woensdag en vrijdag verzorgen afgewisseld drie ouders het school fruit. Mocht u mee willen helpen, neem dan even contact op met Milena (moeder van Bas en Sanne).
Groeten namens De fruitouders

Onze Daltonwerkwijze in het Palettertje
Daltononderwijs is een manier van werken waarbij het kind centraal staat. Er zijn 6 kernwaarden:
verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid)
zelfstandigheid
samenwerking
effectiviteit
reflectie
borging

Verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid
De school vindt het belangrijk dat de leerlingen de verantwoordelijkheid krijgen om keuzes te maken. Naast dat wij leerlingen leren  verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, vinden wij het ook belangrijk dat ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun materialen en hun omgeving.
We geven de leerlingen vanaf groep 1 een stukje verantwoordelijkheid. Iets waar de leerlingen vaak onbewust om vragen en behoefte aan hebben en waar ze “groter” van worden.
- Onze leerlingen leren keuzes maken over bijvoorbeeld de volgorde van de taken.
- De leerlingen houden zelf hun werk/materiaal/taakbrief bij.
- De leerlingen kunnen regelmatig kiezen waar ze werken en of ze dat alleen doen of samen.
Ook zijn er huishoudelijke taken waar de leerlingen verantwoordelijk voor zijn.
Wij vinden het belangrijk dat ze al op jonge leeftijd medeverantwoordelijkheid leren nemen voor eigen presteren en voor de sfeer en inrichting van hun klas, school en schoolplein. De school is een gemeenschap met rollen en taken voor allemaal. Omdat we dit erg belangrijk vinden, werken wij ook met de methode ‘De Vreedzame school’.
Wij zien vrijheid in gebondenheid dus als een ruimte waarbinnen keuzes gemaakt worden, maar die keuze is niet vrijblijvend. Je leert om de goede keuze te maken, maar ook om die taken dan uit te voeren en af te ronden.

Data voor de komende weken
21-03 Team nascholing BHV: de kinderen zijn om 12.00u vrij.
21-03 Actie Wij trekken aan de bel van Het Lilianefonds
30-03 Goede vrijdag = vrij
02-04 Tweede Paasdag = vrij
03-04 Studiedag team = kinderen vrij
13-04 Podiumochtend groep 1-2 en groep 5-6
17-04 Groep 8 Eindtoets
18-04 Groep 8 Eindtoets
19-04 Groep 8 Eindtoets
20-04 Koningsspelen
27-04 – 11-05 Meivakantie

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?