Palettertje 23-03-2018

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Schoolfruit
Het schoolfruit voor aankomende week is tomaat, kiwi en appel.

Palettertje via Parnassys èn via de website
Het versturen van het Palettertje via onze website gaat niet zonder slag of stoot. Regelmatig horen we van ouders, dat ze die laatste keer het Palettertje niet gehad hebben. Bij sommige mensen gebeurt het eenmalig en bij een ander gebeurt het om de haverklap. Zowel voor jullie als voor ons is dit erg vervelend. We hebben hier al herhaaldelijk contact over gehad met de websitebeheerder, maar er lijkt geen oplossing voor te zijn. Daarom hebben we besloten om het Palettertje niet meer alleen via de website te versturen, maar ook via Parnassys. Dit kan betekenen, dat jullie het Palettertje 2x ontvangen. Als jullie dit vervelend vinden, kun je je altijd via de website afmelden voor het Palettertje. Dan ontvang je hem alleen nog via Parnassys. Door het Palettertje via 2 wegen te verspreiden voorkomen we, dat mensen hem helemaal niet (meer) krijgen en niet meer op de hoogte zijn van de meest recente gebeurtenisssen/ontwikkelingen.

Woensdag 28 maart: Grote Rekendag en Paasspelletjes 
Woensdag 28 maart vindt De Grote Rekendag plaats. Dit houdt in dat alle kinderen van 8.30-12.00 uur bezig zijn in de groepen met allerlei rekenactiviteiten rondom het thema De School als pakhuis.
Tussen de middag eten de kinderen in de eigen klas hun zelf meegebrachte lunch op. Van de school krijgen ze allemaal een paasstolletje, dus misschien kunt u een boterhammetje minder meegeven. Ook krijgen ze wat te drinken van ons.
’s Middags staat ons programma in het thema van Pasen.
We gaan dan allemaal leuke spelletjes doen door de hele school heen!
De kinderen zijn gewoon om 14.30uur uit.

Groep 3-4 naar de boerderij op dinsdag 10 april
Dinsdag 10 april 2018 is het Nationale Buitenlesdag. Dit is een initiatief van IVN Natuureducatie en Jantje Beton. In heel Nederland wordt er aan groepen buiten les gegeven. Een mooie locatie om dit te doen is op Melkveebedrijf Hakkert in Tricht, waar héél veel ruimte, buitenlucht en genoeg te leren, ontdekken en te beleven is. Daarom gaat groep 3-4 op dinsdag 10 april naar de boerderij. We vertrekken om half 9 vanaf school en zijn rond half 12 weer terug. De kinderen krijgen wat te eten en te drinken op de boerderij dus voor de ochtendpauze hoeft u niets mee te geven. 

Onze Daltonwerkwijze in het Palettertje
Zelfstandigheid
Door te werken met taken stimuleren we de zelfstandigheid van leerlingen. Ze plannen zelf hun dag- en weektaken en gaan hier zelfstandig mee aan de gang.
Dit betekent ook dat ze zelf oplossingsmethoden zoeken en zelf problemen moeten oplossen. Dit gebeurt vanaf groep 1.
Door dit eigen initiatief sluit de leerkracht aan bij de eigen motivatie en activiteit van de leerlingen. De leerkracht geeft tijdens het zelfstandig werken aandacht aan leerlingen, zowel individueel, als in groepjes. De leerkracht doet een beroep op de zelfstandigheid van andere leerlingen; zij leren werken met uitgestelde aandacht. Zelfstandigheid wordt ontwikkeld vanuit kleine stapjes in de onderbouw, naar grotere variatie in de bovenbouw. De doorgaande lijn wordt gewaarborgd.
Op onze school wordt gewerkt met een weektaak of een dagtaak. In de weektaak kunnen de leerlingen zelf kiezen wanneer ze welk werk maken. Er staat in de bovenbouw aangegeven wanneer de instructie bij elk vak wordt gegeven.

Data voor de komende weken
29-03 Schoolraad
30-03 Goede vrijdag = vrij
02-04 Tweede Paasdag = vrij
03-04 Studiedag team = kinderen vrij
10-04 Groep 3-4 naar de boerderij
13-04 Podiumochtend groep 1-2 en groep 5-6
17-04 Groep 8 Eindtoets
18-04 Groep 8 Eindtoets
19-04 Groep 8 Eindtoets
20-04 Koningsspelen
27-04 – 11-05 Meivakantie

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?