Palettertje 24-04-2018

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

BHV en studiedagen
De data van de BHV-training en de studiedagen staat ook onderin dit Palettertje bij de data, maar voor de zekerheid ook hier even een reminder: morgen, 25 april, heeft het team nascholing BHV en de kinderen zijn dan om 12.00u uit.
Op dinsdag 22 mei en woensdag 23 mei heeft het team studiedagen. Dat betekent, dat de kinderen een extra lang Pinksterweekend hebben, want zij zijn ook deze dagen vrij.

Taken van juf Diana
Na verschillende geluiden van ouders gehoord te hebben, willen we in dit Palettertje wat meer duidelijkheid scheppen over de functie van juf Diana binnen onze school.
Juf Diana is de directrice van Daltonschool Het Palet. Daarnaast is zij ook directrice van de Isandraschool in IJzendoorn en van Openbare basisschool Het Palet in Opheusden.
Diana is de leidinggevende van ons team. Haar functie/taak is om ons team dusdanig leiding te geven, zodat wij een goede leeromgeving kunnen creëren voor onze leerlingen, op alle gebieden. Juf Diana’s rol is voornamelijk ondersteunend en desgewenst sturend op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak.
Contacten met ouders liggen over het algemeen bij de leerkrachten en de ib-er. Uitzondering hierop is het intakegesprek. Verder is juf Diana alleen bij gesprekken aanwezig, als de situatie zo ernstig is, dat inmenging van directie noodzakelijk is.
We hebben al een aantal keren gemerkt, dat ouders graag een gesprek willen met de directie, terwijl het onderwerp niet bij de directie thuishoort, maar bij de desbetreffende leerkracht(en). Mocht u er met de desbetreffende leerkracht(en) niet uitkomen, dan kunt u natuurlijk alsnog terecht bij juf Diana of, als zij niet aanwezig is, bij juf Martine (de directie-ondersteuner op onze school).

Ouderklankbordgroep
Op donderdag 24 mei vindt er weer een ouderklankbordgroepbijeenkomst plaats. U bent van harte welkom om hierbij aan te schuiven. De exacte tijd volgt nog.

Staking op woensdag 30 mei
Dit schooljaar hebben de leerkrachten van het primair onderwijs al diverse keren gestaakt, helaas zonder resultaat. 13 April hebben onze collega’s in het zuiden het werk nog een dag neergelegd en op 30 mei aanstaande zullen de leerkrachten in Overijssel en Gelderland het werk neerleggen. Ook onze school is op die dag dicht, de kinderen zijn vrij. Nu is het zo, dat de groep 7-8 die dag ook op schoolkamp gaat. Dit gaat wel gewoon door, aangezien het erg lastig is om het schoolkamp te verzetten i.v.m. de beschikbare data van de kamplocatie.

Hoofdluis en schoolkamp
Wederom een berichtje over hoofdluis: we zijn nog steeds niet hoofdluisvrij. Met het schoolkamp in het vooruitzicht is dit extra vervelend. We hebben besloten om de middag voor het schoolkamp alle kinderen van groep 7-8 te controleren. Als één van de kinderen hoofdluis heeft, zal hij/zij thuis eerst behandeld moeten worden. Op de ochtend van het schoolkamp wordt nogmaals gecontroleerd. Als er dan nog levende hoofdluizen worden aangetroffen, zal het desbetreffende kind eerst mee naar huis gaan, zodat thuis alle nog levende hoofdluizen uit het haar gekamd kunnen worden. Daarna kan hij/zij naar de kamplocatie komen. Tijdens het schoolkamp zal er vervolgens ook gekamd worden. Dit alles om te voorkomen dat de hoofdluis zich nog verder verspreidt dan nu al het geval is. We hopen op uw begrip en medewerking.

Onze Daltonwerkwijze in het Palettertje
Borging
Om onszelf scherp te houden en kwalitatief goed onderwijs te blijven geven  observeren we, signaleren we en stimuleren we bovenstaande ontwikkelingen bij leerlingen. We registeren vorderingen en reflecteren met de groep op de principes. Het team bespreekt op schoolniveau welke doelen zij t.b.v. de leerlingen in de komende tijd willen ontwikkelen. Om onze daltonlicentie te behouden, worden wij regelmatig bezocht door de Nederlandse Dalton Vereniging.

Data voor de komende weken
25-04 Team nascholingsmiddag BHV: de kinderen zijn om 12.00u uit
27-04 – 11-05 Meivakantie
15-05 Oudergesprekken
16-05 Oudergesprekken
17-05 Schoolraad
21-05 Tweede Pinksterdag: vrij
22-05 Studiedag team: de kinderen zijn vrij
23-05 Studiedag team: de kinderen zijn vrij
24-05 Ouderklankbordgroep
30-05 Staking Gelderland en Overijssel: de kinderen zijn vrij
30-05 Schoolkamp groep 7-8
31-05 Schoolkamp groep 7-8
01-06 Schoolkamp groep 7-8
13-06 Schoolreisje groep 1 t/m 4
13-06 Schoolreisje groep 5-6
13-07 Laatste schooldag: de kinderen zijn om 11.00u uit.

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?