Palettertje 18-05-2018

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

EHBO in groep 7-8
Vanaf deze week krijgen de kinderen van groep 7-8 op donderdagmiddag EHBO-les. De lessen worden gegeven door Margaret Rijkse. De serie lessen zal afgesloten worden met het EHBO-examen.

Uitslagen CITO Centrale Eindtoets
De uitslagen van de Centrale Eindtoets van CITO zijn binnen. De kinderen van groep 8 hebben deze inmiddels uitgereikt gekregen. We zijn trots op de resultaten! De kinderen hebben allemaal naar verwachting gepresteerd en ons gemiddelde ligt iets boven het landelijk gemiddelde. Goed gedaan!

Een ouder van Waarde in de MR!
Als school zijn we op zoek naar een ouder van waarde die wil plaatsnemen in de MR van onze school. 
Als MR-lid vergader je 6 keer per jaar ongeveer anderhalf uur. Daarvoor bereid je de vergadering voor. Samen met het Palet Opheusden vormen we de MR. Om en om vergaderen we in Kesteren en Opheusden. Als we in Kesteren vergaderen, zit jij de vergadering voor en notuleert Nelleke (ons personeelslid MR) de vergadering. Als we in Opheusden vergaderen, is de voorzitter de ouder van Opheusden en de notulist de personeel van Opheusden.
We houden ons bezig met:
ouderbijdrage, schooltijden, pestbeleid, fusies, buitenschoolse opvang, huiswerkbeleid, overblijven, de schoolgids, sponsoring, veiligheid in en rond school.
We zoeken een enthousiaste ouder, die zich betrokken voelt op de organisatie van de school.
Iedere ouder waarvan het kind is toegelaten tot de school kan in beginsel zonder nadere voorwaarden lid worden van de MR. Als er meer ouders zijn die zich aanmelden, worden er verkiezingen gehouden.

- Wanneer moet ik beginnen? Per direct
- Hoe word ik ingewerkt? We hebben dit jaar nog 1 vergadering, die kan gebruikt worden om erin te komen
- Hoeveel tijd kost het me? 6 keer per jaar ongeveer anderhalf uur
- Hoe lang zit ik er aan vast? in principe 3 jaar
- Welke ‘hot items’ spelen er? de stichtingsfusie
- Kan ik op proef meedraaien? Ja, dat kan.
- Kan iemand mij uitgebreid inpraten voor ik mij eventueel beschikbaar stel? Jazeker, laat het weten aan juf Nelleke of Margaret Rijkse (moeder van Daniël groep 8)
- Waarom vraag je mij hiervoor? Jij bent een ouder van een van onze leerlingen
- Waarom zou ik ‘ja’ zeggen? Omdat je betrokken bent bij je kind en het onderwijs.

Ouderklankbordgroep donderdag 24 mei van 14.45 uur tot 15.45 uur
Hebben jullie als ouders interesse om eens mee te denken en te praten over zaken die op school leven, dan zijn jullie van harte welkom. Er zitten een aantal vaste ouders in de ouderklankbordgroep maar we zijn op zoek naar meer ouders die met ons mee willen denken. Tijdens de vorige klankbordgroepbijeenkomst hebben we het gehad over de kwaliteit van het schoolfruit en hoe we het schoolfruit verder zouden kunnen voortzetten.
We hebben gesproken over de schoonmaak, kosten voor een schoolreis en de vertegenwoordiging van de school op de jaarmarkt. 
Aankomende donderdag 24 mei om 14.45 uur praten we over de voortgang van een aantal van deze onderwerpen.

Nieuwe poster Naschoolse Beweegactiviteiten
Op het prikbord in het halletje hangt weer een nieuwe poster (de maand mei) met daarop de gratis naschoolse beweegactiviteiten voor kinderen van 4-12 jaar binnen de gemeente Neder-Betuwe.

Het verhaal van Maikel
Tijdens één van de laatste bijeenkomsten van de ouderklankbordgroep ging over het uitdragen van positieve verhalen over onze school. Eén van de positieve verhalen is het verhaal van Maikel, een leerling in groep 7. Met toestemming van zijn ouders heeft hij zijn verhaal op papier gezet en bij deze wil hij het graag met jullie delen:

Maikel
Toen ik op school kwam was het voor mij wennen. Het was druk en omdat ik ADHD heb kon ik er niet zo goed mee omgaan. Ik kon me moeilijk concentreren en werd snel boos. Ook vond ik het moeilijk om me aan afspraken te houden. Met andere kinderen spelen was niet zo makkelijk omdat ik snel boos werd en dan begon te slaan, schoppen of schelden. Maar ook bij de juffen was ik vaak vervelend. Als ik aangesproken werd, werd ik boos en soms zo erg dat de juf mij uit de klas moest brengen. Omdat ik dan niet luisterde als ik de klas uit moest nam de juf me bij de arm, maar dat zorgde ervoor dat ik nog bozer werd en dan zelfs de juf ging slaan of schoppen. Als dat gebeurde belde de juf mijn moeder en die moest mij dan ophalen van school. Als dat gebeurde was ik erna zo verschrikkelijk verdrietig en snapte niet waarom ik het had gedaan.
De juf heeft toen al snel gepraat met mijn moeder en zo kwam ik dan ook bij de kinder-arts terecht. Daar moest ik een aantal testen doen en met de kinderarts praten. Toen het onderzoek afgelopen was kreeg ik medicijnen. Met de medicijnen ging het al wel beter.
Maar daarmee was het nog niet opgelost. Nu had ik ook hulp nodig van juffen,ouders en vrienden. We praatten over hoe we dingen het beste konden oppakken. Aan mij vroegen ze dan bijna altijd: Maikel denk maar eens na over wat zou jou nou kunnen helpen? Bijvoorbeeld als ik weer eens boos werd op een vriendje bedacht ik zelf dat ik snel mijn jas aan doe en een rondje om de school ging rennen. Dat hielp soms wel maar soms ook niet. Ook kreeg ik vaak straf dan moest ik na blijven of kreeg straf werk mee naar huis. Maar ook van mijn moeder kreeg ik dan straf, dan mocht ik niet naar buiten of niet op de PS of geen tv kijken.
De juffen en mijn moeder hebben mij echt super veel geholpen maar ook mijn vriendjes en klasgenoten hielpen en helpen mijn nog steeds. Soms vroegen de juffen aan de klasgenootjes; Wie weet wat Maikel zou kunnen helpen? Of weet iemand hoe Maikel dit anders zou kunnen doen? Meestal hadden ze dan wel een idee of oplossing voor mij. Mijn werk houding was ook wel een groot probleem. Als ik er geen zin in had deed ik het gewoon niet, en als het iets nieuws was ook niet. Maar de juffen en mijn moeder hadden dat in de gaten en gingen samen kijken hoe we dat op konden lossen. Dat was best lastig voor mij, maar toen mijn moeder en de juffen zeiden dat ik het school jaar niet ging redden als ik zo door ging dacht ik nu moet ik echt aan het werk want ik wil echt niet blijven zitten.
Ook op het voetbal veld had ik veel problemen. Als bij de training of in de wedstrijd een ander kind mij duwde of schopte dan werd ik gelijk boos en schopte, sloeg of schelde tegen het andere kind. Dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik dan straf kreeg en niet meer mee mocht trainen die dag.
Nu gaat het gelukkig al veel beter met mij dank de hulp van de juffen, vrienden en klasgenoten en mijn ouders. Ook de medicijnen helpen mij hierbij. Ik kan me beter concentreren, wordt niet meer zo snel boos en kom de afspraken beter na. Dit jaar ben ik begonnen met mijn werk houding te verbeteren. Dat is soms nog wel moeilijk maar ik merk nu wel dat het steeds beter lukt. Er zijn ook wel heel veel dingen die ik wel goed doe en kan. Dat is een voordeel van ADHD dat je vaak in een of meerdere dingen heel goed kunt zijn. Bij  het voetballen, zich in andere kunnen verplaatsen, en ik ben altijd eerlijk. Als ik iets heb gedaan wat niet mag zeg ik het ook eerlijk want liegen daar hou ik niet van. Wat ik wel fijn zou vinden is dat ouders van andere kinderen beter zouden snappen hoe kinderen met ADHD eigenlijk zijn. Want soms gebeurde het dat vriendjes niet met mij mochten spelen of dat een ouder tegen mij zei: Je moet niet denken omdat je ADHD hebt dat je alles mag. Nou een ding: Mijn ouders en de juffen hebben altijd gezegd: Het is geen excuus maar het verklaard het gedrag wel. En samen hebben wij er heel hard aan gewerkt en daar ben ik heel blij en dankbaar voor.
Ik ben eigenlijk best trots op mezelf en ook op iedereen die mij heeft geholpen om het beter te  doen.

Onze Daltonwerkwijze in het Palettertje
Dagkleuren
De dagkleuren zijn een wezenlijk onderdeel binnen het Daltononderwijs.
Iedere Daltonschool gebruikt dagkleuren. Welke dag welke kleur heeft, bepaalt een Daltonschool zelf.
Door iedere dag van de week een eigen kleur te geven, kan die kleurcode op verschillende manieren worden toegepast in de organisatie van de verschillende groepen.
Wij gebruiken de volgende kleuren:
Maandag: rood
Dinsdag: blauw
Woensdag: oranje
Donderdag: groen
Vrijdag: geel

Data voor de komende weken
21-05 Tweede Pinksterdag: vrij
22-05 Studiedag team: de kinderen zijn vrij
23-05 Studiedag team: de kinderen zijn vrij
24-05 Ouderklankbordgroep
30-05 Staking Gelderland en Overijssel: de kinderen zijn vrij
30-05 Schoolkamp groep 7-8
31-05 Schoolkamp groep 7-8
01-06 Schoolkamp groep 7-8
13-06 Schoolreisje groep 1 t/m 4
13-06 Schoolreisje groep 5-6
13-07 Laatste schooldag: de kinderen zijn om 11.00u uit.

 

.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?