Palettertje 25-05-2018

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Nieuws over de nieuwe AVG wetgeving en wat betekent dat voor de scholen?
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) : waarschijnlijk heeft u die afkorting wel ergens voorbij zien of horen komen? Wij moeten de Privacy op scholen goed regelen. De wet AVG houdt daar vanaf 25 mei 2018 scherp toezicht op.
De bescherming van de persoonsgegevens van de leerlingen van onze school is van groot belang. Dit had in de afgelopen jaren al gevolgen, maar wordt nu nog meer versterkt.
Wij kunnen u melden, dat ons programma voor de leerlingadministratie AVG-proof is.
In het verleden schreven we een algemeen stukje in de nieuwsbrief, dat iemand bezwaar kan indienen als hij/zij er niet van gediend is dat iets gepubliceerd wordt. Daarnaast werd via de leerling of aan ouder gevraagd of het goed, is dat bijvoorbeeld een foto in de krant wordt geplaatst.
Nu moeten wij expliciet toestemming hebben van betrokkenen of er een publicatie voor een nieuwsbrief, schoolgids, jaarkalender, website, Klasbord, Facebook, etc. plaatsvindt. Dit betekent, dat er niet zomaar foto’s gemaakt en gepubliceerd mogen worden van activiteiten die door de school worden georganiseerd.
Dit betekent voor de school een behoorlijke papieren rompslomp, maar ook voor ouders dat zij regelmatig gevraagd gaan worden om een toestemming schriftelijk te verlenen. Wij rekenen erop, dat u als ouders ons in dit proces ondersteunt door, als dat gevraagd wordt, snel een reactie te geven of u al dan niet toestemming verleent  want een activiteit is immers gauw voorbij en de toestemming moeten we vooraf aan u vragen.
In eerste instantie betekent het, dat niemand foto’s van anderen (kinderen, ouders, leerkrachten) maakt en/of publiceert (Facebook, of anderszins) zonder toestemming van betrokkene(n) en leerkracht/directie.

Wat betekent dat dus voor in de toekomst?
1.Wij zullen u dus expliciet vragen toestemming te verlenen voor het maken van foto’s in specifieke situaties.
2. Wij vragen u wanneer u foto’s wilt maken, in wat voor setting / activiteit van de school dan ook, daarvoor expliciet toestemming te vragen aan de leerkracht en/of directie. In die gevallen dat er ouder(s) zijn die geen toestemming hebben gegeven zullen wij u ook niet toestaan om foto’s te maken. Mocht u dat toch doen en overgaan tot “publicatie”, dan bent u in principe strafbaar.
Bovenstaande informatie staat waarschijnlijk nogal ‘juridisch’ beschreven en kan voor uw gevoel verkeerd overkomen, maar wij worden door deze nieuwe wetgeving genoodzaakt dit met u te delen. Wij hopen op uw begrip!

Hoofdluis en schoolkamp
Wederom een berichtje over hoofdluis: we zijn nog steeds niet hoofdluisvrij. Met het schoolkamp in het vooruitzicht is dit extra vervelend. We hebben besloten om de middag voor het schoolkamp alle kinderen van groep 7-8 te controleren. Als één van de kinderen hoofdluis heeft, zal hij/zij thuis eerst behandeld moeten worden. Op de ochtend van het schoolkamp wordt nogmaals gecontroleerd. Als er dan nog hoofdluizen worden aangetroffen, zal het desbetreffende kind eerst mee naar huis gaan, zodat thuis alle nog levende hoofdluizen uit het haar gekamd kunnen worden. Daarna kan hij/zij naar de kamplocatie komen. Tijdens het schoolkamp zal er vervolgens ook gekamd worden. Dit alles om te voorkomen dat de hoofdluis zich nog verder verspreidt dan nu al het geval is. We hopen op uw begrip en medewerking.

Schoolraad
17 mei j.l. was er weer een bijeenkomst van de Schoolraad.
Zij hebben druk overlegd over wat zij nu goede doelen vinden. Ook heeft de schoolraad nagedacht over wat zij vinden dat er in ieder geval op onze taakbrief moet staan.

Onze Daltonwerkwijze in het Palettertje
Taakbrief en plannen in groep 1-2
De leerlingen van groep 1-2 werken met een keuzebord. Op dit keuzebord staan activiteiten en daarnaast er naast hangen de kaartjes van de leerlingen. De weektaak start op maandag. Na uitleg van de activiteiten gaan de leerlingen kiezen op het keuzebord. Ze hangen hun kaartje  bij de juiste activiteit die ze gaan doen. Na afloop kleuren de leerlingen van groep 1 hun aftekenlijst af en groep 2 hun keuzeboekje. Ze geven hierbij aan welke activiteit ze gedaan hebben (door de desbetreffende dagkleur te gebruiken) en groep 2 geeft d.m.v. smileys aan hoe de activiteit is verlopen. Tijdens het opruimen kiezen de leerlingen het werkje voor de volgende dag. Ze kijken hierbij op hun aftekenlijst of keuzeboekje wat ze nog kunnen doen. Ze kunnen dan de volgende dag bij binnenkomst direct  starten.
De leerlingen uit groep 2 zorgen er zelf voor, dat ze hun moet- werkjes hebben gedaan. Elke week staan er 2 á 3 moet- werkjes in het keuzeboekje van groep 2, die de leerlingen dan ook gedaan moeten hebben in die week. Ze mogen zelf kiezen of ze die in het begin, midden of einde van de week maken. De moet- werkjes worden met een plaatje in het keuzeboekje aangegeven. De leerlingen kunnen hieraan dus zelf zien wat hun moet- werkjes zijn. De leerkracht kijkt meerdere keren per week met de leerlingen naar de keuzeboekjes en de takenlijsten.

Data voor de komende weken
29-05 Hoofdluiscontrole
30-05 Staking Gelderland en Overijssel: de kinderen zijn vrij
30-05 Schoolkamp groep 7-8
31-05 Schoolkamp groep 7-8
01-06 Schoolkamp groep 7-8
31-05 Sporttoernooi voor groep 5-6
13-06 Schoolreisje groep 1 t/m 4
13-06 Schoolreisje groep 5-6
18-06 Praktisch verkeersexamen groep 7-8
13-07 Laatste schooldag: de kinderen zijn om 11.00u uit.

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?